Skip to main content

Ben je nou helemaal van de ratten….

De kop is grappig bedoeld. De werkelijkheid is dat niet. Er is al eerder en vaker melding gemaakt van rattenoverlast in de wijk. De grootte van het probleem alsmede de oorzaak ervan moet goed onderzocht worden én uiteraard opgelost. Het voeren van watervogels in het Park, ondanks borden dat dit niet mag, lijkt een belangrijke oorzaak. Daarom gaan vertegenwoordigers van de wijk, gemeente, Volksparkcommissie en mogelijk Twente Milieu binnenkort overleggen om het probleem in kaart te brengen en voorstellen te doen om de plaag te bestrijden. Bewoners die duidelijk overlast ondervinden kunnen zich melden bij secretariaat@horstlandenveldkamp.nl.


  • Delen met je vrienden: