Skip to main content

Bericht van buurtbemiddeling

Kwetsbare mensen vaak in beeld bij burenruzies

In 2022 zijn ruim 20.000 meldingen gedaan bij buurtbemiddelingsorganisaties, zo blijkt uit de jaarlijkse benchmark buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Maar liefst bij een kwart van de meldingen was er sprake van complexe problemen, een stijging van ruim 10%. “Daarbij kwamen kwetsbare mensen vaak in beeld. Denk bijvoorbeeld aan mensen met psychosociale of taalproblemen en vaak een combinatie daarvan”, zegt Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling bij het CCV. “Buurtbemiddelingsorganisaties zijn bezorgd over het groeiend aantal kwetsbare mensen met complexe problemen dat betrokken is bij burenruzies.”

“In een steeds complexere maatschappij waarin zelfredzaamheid belangrijk is, zien Buurtbemiddelingsorganisaties een grotere groep die moeite heeft om mee te komen. Ze krijgen meer problemen en minder begeleiding om ze op te lossen,” zegt Herder. Meer begeleiding is ook nodig voor een goede samenhang in de buurt. Wijkgericht werken stimuleert inwoners om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Herder: “Als je je buren kent, is het makkelijker om met eventuele overlast om te gaan. Bij buurtbemiddeling zien we al 27 jaar dat meer kennis over de ander leidt tot begrip en respect voor elkaar. Waar voorheen overlast werd ervaren, zie je tijdens een bemiddelingsgesprek dat mensen elkaar beter gaan begrijpen.”

In steden minder meldingen
Opvallend aan de meldingen uit 2022 is verder dat het totaal aantal meldingen afnam. Landelijk gaat het om een daling van 3% ten opzichte van 2021. In de steden was de daling zelfs 12%. “Tijdens corona was het bij buurtbemiddeling veel drukker, doordat mensen langere periodes thuis zaten en meer overlast van hun buren ervaren. Zeker in een grote stad leven mensen dicht op elkaar en hadden zij minder mogelijkheden om naar buiten te gaan. Nadat de situatie vorig jaar normaliseerde, nam het aantal meldingen ook af”, vertelt Herder.

De top 3 van klachten bestond, net als voorgaande jaren, uit geluidsoverlast, pesten/verstoorde relatie met de buren en tuin/buitenproblemen, zoals onenigheid over een schutting, overhangende takken en rookoverlast door een barbecue.

Praten helpt
Uit de cijfers blijkt verder dat 8% van de mensen die door instanties zoals een woningcorporatie of politie werden doorverwezen naar buurtbemiddeling, niet bereid waren om in gesprek te gaan met hun buren. “Velen vinden het de taak van de politie, gemeente of woningcorporatie om hun probleem op te lossen”, zegt Gert Veurink, lid van de Eenheidsleiding van politie Oost-Nederland en ambassadeur van buurtbemiddeling. “Maar als politie zijn wij altijd maar kort aanwezig.” Als buren zit je aan elkaar vast, je kiest ze niet zelf uit. Daarom zullen bewoners moeten praten met hun buren over hun ergernissen en standpunten om elkaar beter te begrijpen. “Buurtbemiddelaars kunnen dat gesprek als onafhankelijke partij uitstekend in goede banen leiden.”

3.200 buurtbemiddelaars
90% van de gemeenten in Nederland biedt buurtbemiddeling aan. Meer dan 3.200 bemiddelaars zetten zich vrijwillig in om burenruzies te helpen oplossen. Deze inzet is onbetaald, maar onbetaalbaar en succesvol: 70% van de behandelde zaken werd positief afgesloten door de goed getrainde vrijwilligers en de medewerkers. Herder: “De bemiddelaars verbinden buren met elkaar, daar ligt voor een groot deel de oplossing om burenoverlast niet onnodig te laten escaleren.”

Tips over hoe je kunt omgaan met een burenruzie vind je op www.problemenmetjeburen.nl


  • Delen met je vrienden: