Skip to main content

Bewoners laten van zich horen, maar of ze echt gehoord worden?

De herinrichting van de Haaksbergerstraat ter hoogte van de Broekheurneweg zit er aan te komen. Als alles volgens plan verloopt wordt het werk eind december aanbesteed en kan ergens in de loop van 2021 de uitvoering beginnen. Plannen ervoor zijn reeds lang in de maak. Dat bewoners en belanghebbenden nog lang niet tevreden zijn over de plannen werd onlangs duidelijk. Ids van Dussen, die aan de Haaksbergerstraat woont, constateerde dat en organiseerde op de valreep een onderzoek. Dankzij een hele snelle actie en geholpen door de wijkraad kreeg van Dussen antwoord op een aantal vragen. Zie daarvoor het rapport in de bijlage. Ongeveer een derde van de ondervraagden (350 adressen ontvingen de vragenlijst) liet weten wat men vond van de plannen. “Grote steden houden steeds meer rekening met fietsers en voetgangers en geven ruimte aan groen. Dat zie ik in deze plannen niet terug”, is één van de reacties. Een meerderheid gaf te kennen niet tevreden te zijn met de plannen zoals ze er nu liggen en die geluiden dient de gemeente serieus te nemen. We zijn heel benieuwd. De uitkomsten van het onderzoek maken duidelijk dat bewoners zeker een idee hebben over hun woonomgeving en graag mee willen denken. Hopelijk is de gemeente niet doof voor haar burgers. De gemeenteraad heeft zich maandagavond 14 december uitgesproken voor de aanpassing van het bestemmingsplan. Op de hoek Haaksbergerstraat en Broekheurneweg, waar de bestemming nu nog groen is, mag een bouwblok van twee woningen komen.

Ids van Dussen over wat er gebeurde met de reacties van de omwonenden op ons rapport

In aansluiting op ons rapport hebben vijftien buurtbewoners op 15 december in drie rondes gesproken met de stadsdeelmanager en de verkeerskundige van de gemeente. Bij elk gesprek was Marieke van der Heijden als vertegenwoordiger van de wijkraad aanwezig. De gesprekken werden door alle partijen als prettig en constructief ervaren. Met de verzamelde bezwaren, opmerkingen en wensen gaan de ambtenaren aan de slag. Wensen, die breed gedragen worden door de wijkbewoners, worden zo goed mogelijk in het ontwerp verwerkt. Andere wensen en ideeën worden nader bestudeerd om hun effect op de plannen te bepalen. De schets van Joost van Twisk, bijvoorbeeld, wordt door professionele tekenaars in de juiste maten ingetekend om het idee te kunnen beoordelen op de gevolgen voor de doorstroming van het verkeer op wegen en uitritten rond het kruispunt, de veiligheid voor voetgangers en fietsers bij oversteken, parkeerplaatsen en de hoeveelheid groenvoorzieningen.

De ambtenaren hebben beloofd de buurt te informeren over hoe de plannen zullen worden aangepast. En als wensen niet uitvoerbaar zijn, uit te leggen waarom dit niet kan. Wij verwachten dat we in de loop van januari 2021 de uitwerkingen van de gemeente te zien krijgen.

Bekijk het eindrapport hier.


  • Delen met je vrienden: