Skip to main content

Dag Tanja

Bijna 4 jaar was Tanja Rijsman onze wijkregisseur. Sinds 1 november wordt ze opgevolgd door Iwan Bult.( zie elders op onze site) Ze werkt zich nu in als beleidsadviseur stadsdelen. Voor de goede orde: Enschede kent 5 stadsdelen, Noord, Zuid, West, Oost en Centrum. Onze wijk maakt deel uit van stadsdeel Centrum. Elk stadsdeel heeft een wethouder en een commissie. Voor de vijf stadsdelen zijn er 3 stadsdeelmanagers die Tanja gaat helpen met de uitoefening van hun functie. Ze komt daarmee een beetje meer op afstand van het directe contact met de bewoners.

In haar vorige functie als wijkregisseur was zij de verbinding tussen de wijk en de wijkraadsleden aan de ene kant en de gemeente aan de andere kant. Werk dat zij met veel plezier, bescheiden en nauwgezet heeft gedaan. Dat zullen de leden van de wijkraad zeker beamen. Ze typeert onze wijk als gemengd, creatief, gemoedelijk én met grote betrokkenheid van de bewoners en de wijkraadsleden bij hun leefomgeving. Als voorbeeld noemt ze de herinrichting van de Haaksbergerstraat. Mede dankzij suggesties van bewoners en winkeliers zijn er in de oorspronkelijke plannen van de gemeente verbeteringen aangebracht. Denk aan de wijziging van de fietspaden, de extra oversteek en de bomen.

Gevraagd naar wat haar, ondanks alle positieve ervaringen, toch nog wat zorgen baart, noemt ze de verkeerssituatie bij de Prinseschool. Er zijn weliswaar wat kleine veranderingen aangebracht, maar het blijft tee keer per dag een beetje behelpen, wanneer ouders hun kinderen komen brengen of ophalen. Maar juist omdat de situatie niet ideaal is past iedereen zich aan.

Wij wensen Tanja veel succes in haar nieuwe baan en zullen haar vast nog wel eens tegenkomen. Dankjewel!!!!


  • Delen met je vrienden: