Skip to main content

De Kop gaat op de schop, maar nog even niet

De gemeente heeft met projectontwikkelaars LIFE en Ten Brinke afgesproken dat het plan voor de ontwikkeling van het binnestadsproject De Kop wordt aangepast. Op die manier kan het worden gerealiseerd zodra de gemeenteraad het plan heeft goedgekeurd. Maar wat is snel? In het gunstigste geval gaat de schop in 2023 in de grond.

Het nieuwe ontwikkelplan vervangt het plan uit 2018 en maakt het mogelijk de uitvoering in delen te versnellen. Als eerste wordt de Dish-locatie aangepakt. LIFE en Ten Brinke werken aan een nieuw ontwerp. Voordat ze kunnen gaan bouwen moet het bestemmingsplan nog wel worden aangepast. Dat geldt ook voor de realisatie van de andere delen van het plan. Denk daarbij onder andere aan de nieuwe invulling van het deel waar nu het SLO-gebouw en het ING-pand staan.

De wijkraad was enthousiast over het plan uit 2018 en is benieuwd en ook enigszins bezorgd over het plan dat nu wordt gemaakt. Krijgt de bebouwing wel dezelfde hoogwaardige uitstraling? Wordt het niet uitgekleed om het geheel betaalbaar te houden? Daar blijken onze wijkbewoners met name in geïnteresseerd te zijn. Dat begrijpen we, zeggen wethouder Diepenmaat en de projectontwikkelaars, het heeft een paar jaar geduurd, maar het nieuwe plan doet recht aan deze prominente plek in de stad. Als wijkraad zeggen wij daarop: We zullen het zien en we houden het in de gaten.

Hieronder ziet u wat schetsen van het plan uit 2018:


  • Delen met je vrienden: