Skip to main content

De moestuintjes krijgen vorm

Tegen half elf zaterdagochtend komen de meesten. In totaal hebben 26 mensen zich opgegeven voor de moestuin. Een enkeling moest deze ochtend om reden verstek laten gaan. De aanwezigen worden welkom geheten door Dédé Grützmacher. Zij en Anneke Coops, beiden lid van de wijkraad hebben het initiatief genomen voor de moestuin. De wijkraad is verantwoordelijk voor de moestuin in overleg met Domijn.

Een stukje grond waar vanaf juni al getuinierd kan worden. Het is een bont gezelschap, jong en oud, man en vrouw al dan niet met de nodige kennis en ervaring. Tuinrotten en groentjes. Het stuk, nu nog braakliggend, grond, ligt mooi in het nieuwe wijkje naast Robson. Het is van beperkte omvang zo’n 500 vierkante meter. Dus is het zaak om een goede indeling te maken met min of meer gelijke perceeltjes. Een eerste schets is al gemaakt door Anneke. Deelnemers denken zelf ook actief mee en komen met allerlei ideeën over indeling, beplanting, materiaalgebruik enz. Dédé legt de spelregels uit en gaat binnenkort praten met de gemeente over de omheining van de tuin en de plaatsing van een paar fruitbomen elders op de locatie. Er komt een soort lage bekisting om de percelen af te perken, waarin dan vruchtbare teeltaarde moet komen. Er wordt nog wat gefilosofeerd over al dan niet biologisch tuinieren (in ieder geval geen kunstmest) en samen tuinieren, een moestuinmaaltijd ergens in het seizoen, een composthoop etc. En ik denk ook dat iedereen popelt om de handen uit de mouwen te steken en de eerste zaadjes/plantjes in de aarde te stoppen. Aan de slag dus.


  • Delen met je vrienden: