Skip to main content

Een tuin om u tegen te zeggen

Sinds ik in de wijk woon kijk ik met veel bewondering uit op een grote tuin, die er van boven af zeer verzorgd uitziet. Reden voor mij om eens poolshoogte te nemen.

Daar blijkt de heer Drent al 50 jaar een tuin van zo’n 100 meter te verzorgen. Groninger van geboorte, getrouwd met een Friezin en nu woonachtig in Overijssel. In Enschede aan de Emmastraat. Wie er voorbijrijdt heeft geen idee wat er achter zijn woning en een paar van zijn buren schuilgaat. Vroeg in het voorjaar werkt Drent een dag of drie vele uren om de grond “bouwrijp” te maken en spit hij de grond om. De grond wordt gelijktijdig bemest. Vroeger met een kuub of vier echte koeienstront en nu mest kunstmest én zijn composthoop. Daarna wordt er gezaaid, gaan de pootaardappelen de grond in en worden de jonge plantjes gepoot. Kool, aardappelen, aardbeien, tomaten, bonen, courgettes enz. Er staan ook nog diverse fruitbomen, druiven, een kas met pepers. Dankzij de dagelijkse inspectie van Drent is er geen onkruid te bespieden.

Een nuchtere Groninger, die als kind op de boerderij in Froombosch leerde hoe hij groentes kon verbouwen. Voor zijn pensionering werkte deze kwieke 80er als onderwijzer op een school voor kinderen met leerproblemen. Een keer per jaar bij zijn verjaardag werden de kinderen uit zijn klas uitgenodigd bij hem thuis en vooral in de tuin. En er werd een speurtocht georganiseerd in het belendende Volkspark. Een feest!!

De oogst is vaak zo groot dat er wordt uitgedeeld. Aan buurtbewoners, soms aan de voedselbank en een enkele keer zet Drent een kistje bij de voordeur voor de passant. Ik loop nog even met hem en zijn vrouw de tuin in en verbaas me opnieuw over de grote rijkdom aan gewassen en producten. En hoe professioneel het wordt onderhouden. Het was geen al te best jaar zegt Drent. Te droog. En droog is ook hoe hij praat over zijn prestatie. Nuchter, geen grote woorden. Drent, de tuinder.

GW


  • Delen met je vrienden: