Skip to main content

Even voorstellen: Alper Gül, onze nieuwe wijkagent

Het klassieke beeld van de politieagent als strenge diender is al lang achterhaald. En dat geldt zeker ook voor onze nieuwe wijkagent Alper Gül. Bij de eerste kennismaking vallen regelmatig termen als, vertrouwen wekken, respect betonen en empathie. Formeel start hij in het kader van een zogenaamd leerwerktraject. Dat wil zeggen dat hij of zijn werkgever na verloop van tijd besluiten of deze opdracht aan beider verwachtingen voldoet. Wie nu mocht denken dat we met een stagiair te maken hebben aan het begin van zijn carrière moeten we teleurstellen. Alper is 7 jaar geleden zijn loopbaan bij de politie al begonnen en gepokt en gemazeld in het vak. De afgelopen jaren heeft hij gewerkt als jeugdagent in Enschede Noord. Daarnaast is hij volwaardig agent in bijvoorbeeld nooddiensten. Zelf zegt hij daarover: Ik ben 24/7 agent en werk soms wel eens wat langer dan de 38 uren van mijn contract.

Alper, 31 jaar gehuwd en twee kinderen, is geboren in Enschede Zuid en getogen in Veldkamp en kent de wijk dus als geen ander. Hij omschrijft de wijk als rustig, gemoedelijk en gevarieerd. Niet écht een typische identiteit met specifieke problemen.

Gevraagd naar wat hem beweegt om wijkagent te willen zijn zegt hij dat hij de maatschappij vooruit wil helpen. Hij vindt het belangrijk een band te hebben met de mensen in de wijk. Hij vindt ook dat de politie toegankelijk moet zijn en een wijkagent is per definitie laagdrempelig. Hij maakt een vergelijking met de politie in Duitsland. Daar wordt je als agent geacht altijd óp te treden én te bekeuren . Fout is fout bij onze oosterburen. Aan deze kant van de grens mag je de menselijke maat aanhouden. Als iemand een goede reden heeft om bv geen achterlicht op zijn fiets te hebben kan een agent besluiten geen bekeuring te geven. Dat geldt uiteraard niet voor zwaardere overtredingen of vergrijpen. Hij snapt dat mensen soms geëmotioneerd kunnen zijn door de situatie. Zeker ook in Coronatijd. Maar uiteindelijk draait het om wederzijds respect.

Alper Gül, een mensenmens én agent. Als het weer het weer toelaat zullen we hem regelmatig op zijn fiets (of auto bij slecht weer) in de wijk zien. Voor wie zijn hulp of raad nodig heeft: 0900-8844 of alper.gul@politie.nl.


  • Delen met je vrienden: