Skip to main content

Geen leuk nieuws voor de ratten

Zoals in een eerder nieuwsbericht al was gemeld zou er door Twente Milieu onderzoek gedaan worden naar de rattenoverlast in de Parkstraat. Dat is inmiddels gebeurd. Met een rookinspectie konden lekkages in het riool opgespoord worden. Op diverse plekken kwam er die woensdagochtend rook uit afvoerputten en zelfs onder de tegels vandaan. De ratten hadden zich schielijk teruggetrokken, maar het werd duidelijk dat ze op sommige plekken gemakkelijk doorgang vinden.

Met bewoners is afgesproken wat ze zelf kunnen doen, zoals het plaatsen van een zogeheten bolrooster in alle hemelwaterafvoeren. En wat Twente Milieu samen met Onderhoud Enschede zal doen om overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo zal er bij de ingang van het park een terugslagklep in een buis worden gemonteerd of op de drainageput worden aangesloten. In de buurt van het nieuwe Loetje bij de vijver wordt een eco-1000-rattenval geplaatst. Hopelijk leiden deze maatregelen er toe dat de ongenode gasten ons niet meer lastig vallen.


  • Delen met je vrienden: