Skip to main content

Gratis planten Groene Loper nu nog aan te vragen

Nog tot 1 september kunnen de gratis klimplanten van de najaarsactie ‘Van Boven en Onder GOED’ van de Groene Loper Enschede worden aangevraagd. 100 pakketten worden uitgedeeld aan buurtinitiatieven, verenigingen en maatschappelijke organisaties die hiermee het straatbeeld in de gemeente Enschede vergroenen. De Groene Loper geeft hiermee, samen met provincie Overijssel, een impuls aan de biodiversiteit in de gemeente.

Van Boven en Onder GOED

We kennen allemaal de weelderig begroeide muren en schuttingen. Vogels nestelen hierin en eten van de bessen. Vlinders en andere zoemers vinden voedsel in de bloeiende bloemen. Maar bovenal maken planten de straat gezelliger en geeft begroeiing verkoeling tijdens warme zomerdagen. Voor gezonde beplanting is een gezonde bodem belangrijk. Daarom wordt in deze actie ook aandacht aan gezond bodemleven geschonken. Deelnemers ontvangen naast klimplanten ook bemeste tuinaarde. Verder wordt het pakket aangevuld met stokrozen. Zo wordt het echt ‘Van Boven en Onder GOED’.

Ook aan de slag met verticaal groen met jouw buren?

Buurtinitiatieven bestaan uit minimaal twee buren die in of aan de openbare ruimte gaan vergroenen om de biodiversiteit een handje te helpen. Ook verenigingen en (maatschappelijke) organisaties kunnen een actiepakket aanvragen. Grond- én muureigenaren moeten akkoord zijn. Het bestellen van een actiepakket kan nog tot 1 september en de uitgifte van de pakketten vindt plaats in de week vóór burendag, op donderdag 19 september. Voor de samenstelling van de pakketten, verdere informatie en aanmelden, kijk op www.groeneloperenschede.nl

Groene Loper

De Groene Loper Enschede stimuleert, verbindt en versterkt buurtinitiatieven om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Het idee daarachter is dat mensen die een actieve rol hebben bij het ‘groen’ in hun directe omgeving, zorgzamer omgaan met natuur en landschap. Groene Loper Enschede is onderdeel van het programma Natuur voor Elkaar. De najaarsactie wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.


  • Delen met je vrienden: