Skip to main content

Honderdvieftig joar? Eerlik woar!

Over minder dan een half jaar bestaat het Volkspark 150 jaar. Tijd voor een feest zou je zeggen. En hopelijk kunnen we dan op gepaste wijze het bestaan van het oudste Volkspark van Nederland vieren. Genoeg reden om trots te zijn op dit park. Maar er is ook reden voor zorg. Zorg over tekenen van misbruik van het park, onvoldoende voorzieningen voor de vele bezoekers op drukke dagen. Zorgen over het groenbeheer. En ook zorgen over de realisatie van de plannen en het betrekken van enthousiaste bewoners die een steentje bij willen dragen. De wijkraad heeft daarover een brief geschreven aan de commissie én ook aan de gemeenteraad. De gemeente is immers medeverantwoordelijk voor het park. Naar aanleiding van onze brief heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen een delegatie van de wijkraad en de commissie. Er is in alle openheid gesproken over de wederzijdse verwachtingen en wensen. Soms schuurde het gesprek even, maar uiteindelijk deelden we een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid voor de toekomst van het park en hopen we bewoners en ander belangstellenden in de komende tijd te laten zien dát we werken aan veranderingen en aanpassingen. En als de visie, zoals onlangs gepubliceerd door de commissie in de komende jaren werkelijkheid wordt is er nog meer reden om ons gelukkig te prijzen. Het behoud van een prachtig park!


  • Delen met je vrienden: