Skip to main content

Hoorzitting Macandra

Kort geleden is er een hoorzitting geweest over het bezwaarschrift van een aantal bewoners tegen de verbouwplannen van Macandra. De indieners van het bezwaar hadden vooral vragen over de toekomst van het gebouw. Onduidelijkheid en zorg over wie er gaan wonen, te verwachten overlast, en vragen over communicatie met de buurt.

In de plannen is sprake van 277 volledig gemeubileerde woningen. Over de doelgroep heeft de gemeente geen zeggenschap. Dat is aan de eigenaar, die ook de verhuurder is. De eigenaar heeft met publicatie van de vergunningverlening in Huis-aan-Huis naar zijn idee voldoende met de buurt gecommuniceerd.

Op basis van de antwoorden hebben de indieners van het bezwaarschrift besloten het bezwaarschrift in te trekken.

Zie verder ook artikel in Wijkkrant.


  • Delen met je vrienden: