Skip to main content

Hulp nodig?

Belangrijke telefoonnummers
Soms heb je om wat voor reden dan ook de hulp nodig van mensen die jouw vraag of probleem kunnen helpen oplossen. Dat behoeft geen verdere uitleg Hieronder vindt u een lijst van mensen en instanties die u kunt bellen. Laat het ons weten via de secretaris@horstlandenveldkamp.nl als u een instantie mist, die hier wel genoemd moet worden.

Naam Telefoonnummer
Alarmnummer (landelijk) 112
Apotheek Veldpoort 053-4347855
Brandweer 088-2567000
Dierenmishandeling (meldnummer) 144
Dierenambulance 06-53421066
Dierenopvangcentrum Enschede 088-8113670
Gemeente Enschede (Stadskantoor) 053-4818181
Huisartsenpost 053-5551188
Kindertelefoon (gratis tussen 14.00-20.00 uur) 0800 -0432
MST (Medisch Spectrum Twente) 053-4872000
Ouderentelefoon (dag en nacht) 0900-6080100
SOS tel. Hulpdienst Oost Ned. (dag en nacht) 0900-0767
Storing Gas en Stroom 0800-9009
Synagoge 053-4323479
Twente milieu huisvuil 053-8520111
Woningcorporatie Domijn 0900-3350335
Woningcorporatie Ons Huis 053-4848900
Woningcorporatie De Woonplaats 0900-9678
Wijkcoaches/ Wijkteam 053-4817900
Wijkagent / Politie 0900-8844
Wijkraad secretaris 06-13987071