Skip to main content

Let the sun shine

Het is bijna zover. In februari wordt begonnen met de plaatsing van 242 zonnepanelen op het pand Robson. Het initiatief daarvoor is al een paar jaar geleden door de wijkraad genomen. Het heeft dus even geduurd, maar nu wordt er dan toch mee begonnen. Volgende week tekenen Energie Enschede en Domijn als eigenaar van het pand de contracten voor plaatsing van zonnecollectoren. Een belangrijke, zij het bescheiden stap in verdere verduurzaming van energievoorziening. Voor EE is het haar 10de project en dus nog meer reden om blij te zijn.

Op 17 december vanaf 19:30 uur wordt er een digitale infoavond gehouden om huurders en omwonenden te informeren en te stimuleren deel te nemen aan het project en zo lokaal duurzame energie te gebruiken. Deze avond is te volgen via de Zoom-link: https://us02web.zoom.us/j/85651441150

Verdere details over die avond volgen binnenkort en zullen dan via een mail en de site van EE worden gedeeld. En natuurlijk houden wij u ook vanuit de wijkraad op de hoogte.


  • Delen met je vrienden: