Skip to main content

Nieuwsbrief Pakhuis Oost

 

  Nieuwsbrief

                        No. 7. februari 2024.

‘In deze nieuwsbrief  informatie over een tweetal bijeenkomsten en een aankondiging.
1:  “Bruto Twents Geluk”  14 maart 19.30 Bibliotheek Enschede.2: . “Culturele vrijplaatsen” 21maart 19.30 Bibliotheek Enschede.

Aankondiging:
28 maart 19.30 uur Bibliotheek Enschede:  Regionale journalistiek.

“Bruto Twents Geluk.”

Donderdag 14 maart
19.30 uur
Bibliotheek Enschede.

Met:     Floris Jan Sander Rabo Research.
Koen olde Hanter Young Twente Board.
Aanmelden: https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/3781/bruto-twents-geluk/14-03-2024

Wat is het Bruto Twents Geluk?
De Young Twente Board heeft in onze regio het BrutoTwents Geluk geïntroduceerd. Wat is dat precies en waarom vinden de jongeren van Twente dit zo belangrijk?

We gaan deze avond in op het “Bruto Twents Geluk” wat het precies is, hoe het wordt gemeten en waarom en hoe de Twente Board het in haar plannen heeft opgenomen?

Voor de pauze verzorgt Floris Jan Sander van RaboResearch een inleiding over het begrip Geluk en brede welvaart en hoe het door hen gemeten wordt.

Koen olde Hanter, werkzaam bij Twente Board én lid van Young Twente Board, zal ingaan op het belang voor de regio om meer naar het geluk van onze inwoners en werkenden te kijken en vertellen wat de Twente Board precies doet en wat we er in Twente mee kunnen.
Uitgelegd wordt wat de achtergronden zijn om hier zo’n belangrijk onderwerp van te maken.
Zijn “geluk” en “brede welvaart” begrippen waarmee we de regio, Twentse bedrijven én haar inwoners vooruit helpen?

Na deze twee inleidingen gaan we in gesprek met de aanwezigen in de zaal. U krijgt de kans met de inleiders en met elkaar in gesprek te gaan.
Aan de eind van de avond zal professor doctor Gerben Westerhof (Afdeling psychologie, gezondheid en technologie) de bijeenkomst samenvatten en een aantal aanbevelingen formuleren.

De bijeenkomst staat onder leiding van Theodor van der Velde.

“Turbo Proat”, Culturele Vrijplaatsen.

Donderdag 21 maart. 19.30 uur.
Bibliotheek Enschede.

Met medewerking van:
Arthur ten Cate Filosoof, stadsdichter en muzikant.
……………,  Cultureel ondernemer.
Annebel Bunt, Nachtburgemeester en ondernemer.
Reinier Kranendonk & Elise Leusink, Bewoner van een culturele vrijplaats.
Marijn Ouwehand &Lindsey van der Veen, Lokale politici.
Arjan Beerman, Directeur City Marketing Enschede.
Michiel de Wit, Architect ontwerper.

Aanmelden via:http:// https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/3780/turbo-proat-woest-aantrekkelijk/21-03-2024
Moderator: Ernst bergboer (1Twente)

Deze Pakhuis oost avond gaat over het onderwerp hoe we voldoende creatieve, vrije plekken kunnen realiseren waar kunst en makers hun gang kunnen gaan. Vrijplaatsen voor kunst en cultuur.

Wat is aantrekkelijk, en wat is “woest aantrekkelijk”? Dat kan nogal verschillen al naar gelang je leeftijd, levensfase of levenshouding, maar het lijkt er wel op dat voor veel jonge mensen “plekken” aantrekkelijk zijn waar iets speciaals en onverwachts gebeurt. Waar je je kunt verwonderen, verbazen en waar je geraakt wordt. Plekken waar je uitgedaagd wordt en aangespoord om na te denken over wat je ziet en tegenkomt. Vrijplaatsen waar geëxperimenteerd wordt met van alles en nog wat. Met andere vormen van wonen en werken, van relaties en afspraken, plekken die uitnodigen om alles te onderzoeken, het goede te bewaren het voor het slechte iets nieuws te bedenken.

Voor elke regio in Nederland is het van groot belang jongeren in de regio te houden. Jongeren met voor de toekomst belangrijke kenmerken als creativiteit, nieuwgierigheid en ondernemerschap. Het zijn de ondernemers, ontwikkelaars van de toekomst. Niet alleen kennis en opleiding, maar zeker ook attitude is van belang. Om deze jongeren vast te houden is het noodzakelijk plekken te hebben die hen aanspreken, die overeenkomen met hun persoonlijkheid.
Helaas gaan de meeste studenten na hun opleiding (zeker bij de HBO en WO opgeleiden) de regio verlaten.
Twente is voor hen niet woest aantrekkelijk. En daar moeten we iets aan doen. Een regio heeft behoefte aan creatievelingen, mensen die af en toe vragen stellen en de zaak opschudden.

Er is een bijzondere formule ingezet voort deze bijeenkomst. Wij noemen het “Turbo Praot” .
Een bijeenkomst waar maar liefst zeven inleiders, elk vanuit een eigen perspectief, ingaan op het belang, de noodzaak of onzin van culturele vrijplaatsen.
Na de inleidingen gaan we met elkaar in gesprek.
Laat u inspireren en praat mee over de toekomst van Twente.

Over Turbo Proat”
“Turbo Proat”  dat is Twents voor Pecha Kucha. Een uit Japan overgewaaide presentatie techniek. Meerdere mensen presenteren over een onderwerp maar zijn gebonden aan strikte regels.

Ze moeten 20 dia’s presenteren elk 20 seconden. Dat zijn dus 400 seconden , 6 minuten en 40 seconden.

De mensen die wij hebben uitgenodigd zullen allemaal een andere insteek kiezen. Daardoor wordt het onderwerp vanuit verschillende perspectieven (Politiek, persoonlijk, ondernemerschap, filosofie, samenwonen, architectuur etc etc ) belicht.

Het staat garant voor een veelzijdige inhoud van de bijeenkomst, het gaat in razend tempo en de bezoekers worden geconfronteerd met verschillende zienswijzen en perspectieven.

Aankondiging.
Regionale Journalistiek.
28 maart.
Bibliotheek Enschede.Wat willen we doen?Pakhuis Oost, Twentse Noabers Coöperatie, HierInSalland en enkele geïnteresseerden op individuele titel organiseren op 28 maart een bijeenkomst over de regionale journalistiek en met name over de maatschappelijke rol van de journalistiek. Is een journalistiek platform als krant of omroep een bedrijf met enkel bedrijfseconomische doelen of is er ook een maatschappelijke component, en zo ja welke is dat dan en hoe wordt deze uitgevoerd?


Waarom?

De achtergrond is gelegen in de gedachte die bij ons leeft dat het belangrijk is dat de informatiefunctie over allerlei thema’s in de samenleving en rondom maatschappelijke taken van onze overheid (Lokaal, provinciaal en landelijk) goed belegd moet zijn. Onafhankelijk, feitelijk, informatief, duidend en toegankelijk. Dat is nu onvoldoende het geval vinden wij. Op dit moment gaat het om verschillende ingrijpende dossiers waarvan de urgentie zeer groot is en waarvan gezegd kan worden dat communicatie en participatie met burgers enorm van belang is om succesvol te kunnen zijn.  Denk daarbij aan de opgaven rondom klimaat, biodiversiteit, vervuiling en beschikbaarheid van (oppervlakte) water, energietransitie, veranderingen in de landbouw, opkomst van AI, vluchtelingen, tekorten op de arbeidsmarkt en aanvallen op onze democratie.

De volgende deskundigen hebben toegezegd mee te werken aan deze bijeenkomst:
André Vis
Nico Drok,
Harrie Kiekebosch
Erik Kemp
Willem Joosten

Volg ons ook op:

 


  • Delen met je vrienden: