Skip to main content

Onze aanpak

Hoe gaan we te werk?
Het is eigenlijk heel eenvoudig. De wijkraad laat zich in de eerste plaats leiden door wat de bewoners belangrijk vinden. En in tweede instantie door wat de wijkraad denkt dat voor inwoners van belang kan zijn. De openbare wijkraadsvergaderingen zijn daarbij belangrijk. Daar wisselen de bewoners en de wijkraad hun ideeën uit over wat er speelt en wat ze vinden dat er zou moeten veranderen.

Dat betekent niet dat de leden van de wijkraad automatisch met uw voorstel aan de slag gaat. We helpen bewoners graag een handje, maar nodigen ze ook uit de handen uit de mouwen te steken, bij voorkeur samen met gelijkgestemde wijkbewoners. Dus als iemand iets wil veranderen of iets nieuws tot stand wil brengen stellen we altijd de vragen: Bent u de enige die dat wil of zijn er nog meer mensen? Wat heeft u nodig om aan de slag te gaan en hoe kunnen wij daar bij helpen? En de ervaring leert dat het echt leuk is zelf mee te werken aan iets nieuws of verbetering van iets bestaands.

Wilt u weten wat er speelde en gerealiseerd is in de afgelopen jaren? Zie de verslagen van de openbare wijkvergaderingen.