Skip to main content

Onze wijk is binnenkort een monument rijker

De status als gemeentelijk monument van hotel Rodenbach aan de Parkweg is weer een stap dichterbij. De stadsdeelcommissie Centrum vergaderde onder andere over de vraag of zij het voormalige hotel de status van “Beschermd monument” kon geven. Alle leden van de commissie waren daar positief over. Maar tegelijk sprak de commissie haar zorg uit over de huidige staat van het pand. De eigenaar is ook van mening dat er iets moet gebeuren om verder verval tegen te gaan. Hij zal zich hierover laten adviseren.

Van Volkspark naar Stadspark

In dezelfde vergadering werd het visiedocument voor het Stadpark gepresenteerd. Zie ook ons eerdere bericht over de plannen met het Volkspark op deze site. De commissieleden waren zeer te spreken over de plannen. Zij vonden het een knap plan, maar ze hadden wel vragen over de financiering. Samen met de gemeente en de verschillende betrokkenen wordt er nu een uitvoeringsplan gemaakt. Het visiedocument wordt op korte termijn openbaar gemaakt.

Veiligheid, verbouwing en wijkbudgetten

Tijdens het overleg over de veiligheid in de binnenstad bleek dat Covid een positieve invloed op de cijfers heeft. Daarnaast praatte de commissie over de verbouwing van het Muziekkwartier. En tenslotte over de wijkbudgetten voor 2021 die defnitief zijn vastgesteld. In dat kader vroeg de commissie hoe het staat met de leeftijdsopbouw van de dorps- en wijkraden. Men constateerde dat er aan vitaliteit geen gebrek is, maar dat verjonging goed zou zijn. Waarvan akte.


  • Delen met je vrienden: