Skip to main content

Ratten vangen?

Enige tijd geleden berichtten we u over rattenoverlast in onze wijk. Met name een paar bewoners uit de Parkstraat trokken aan de bel en deden al wat mogelijk was om deze beesten buiten de deur te houden. Er is nu overlegd met de bewoners, de gemeente, de voorzitter van de Volkspark commissie en Twente Milieu. Er zijn drie afspraken gemaakt:

1. Twente Milieu zal binnenkort in de Parkstraat via een rookmachine het riool onderzoeken. Daar waar gaten zitten zullen ze door de gemeente worden gedicht. Tenzij de gaten zich bevinden op de grond van de bewoners. Dan moeten bewoners zelf in actie komen. Bewoners zullen van tevoren door Twente Milieu worden geïnformeerd.

2. Er komen nieuwe bordjes bij de vijver in het Volkspark waarop wordt uitgelegd waarom de eendjes echt niet gevoerd mogen worden.

3. Bewoners zullen een folder rondbrengen in de directe omgeving van het park over wat te doen indien er overlast mocht zijn, c.q. hoe je het kunt voorkomen. De folder kunt u ook hier lezen. Er wordt nog onderzocht of de problemen ook elders in onze wijk spelen.

4.Twente Milieu plaatst op een paar plekken in het park ecorattenvallen, waarin de beesten op een diervriendelijke manier worden gevangen.

Bekijk de folder “Voorkom ratten” van twente milieu


  • Delen met je vrienden: