Skip to main content

RIBW breidt uit in de wijk

Jaren geleden vroeg RIBW de wijkbewoners om begrip te tonen voor de cliënten die in onze wijk gehuisvest zouden worden. RIBW belegde samen met de wijkraad een aantal avondjes waar cliënten van RIBW en andere wijkbewoners kennis met elkaar maakten. De RIBW-clienten zorgden zelf voor koffie, een praatje en een toelichting op de bouwplannen. Als er nog bezwaren waren bij de wijkbewoners vervlogen die snel. RIBW kon gaan bouwen en haar cliënten een veilige plek om te wonen bieden. In de jaren daarna ontwikkelde zich een goede verstandhouding tussen RIBW en wijkraad.

Inmiddels is het RIBW-pand op de hoek van de Blekerstraat/Janninksweg te klein geworden en heeft RIBW de gemeente gevraagd het bestemmingsplan voor het pand aan de Blekerstraat 257 aan te passen. Dat heeft de gemeente gedaan en vervolgens heeft RIBW vergunning aangevraagd voor de verbouw van dat pand. Zodra die vergunning is verleend gaat RIBW daar een werk- en slaapdienstplek maken en een gemeenschappelijke ruimte voor de cliënten. Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop.


  • Delen met je vrienden: