Skip to main content

Samen 1 tegen eenzaamheid

Uitnodiging Week tegen Eenzaamheid, Maak eens een Praatje-bijeenkomsten

Uitnodiging Week tegen Eenzaamheid, Maak Eens een Praatje bijeenkomsten
Samen1Enschede is een breed netwerk dat zich richt zich op het verminderen van eenzaamheid onder verschillende doelgroepen: jongeren, migranten, ouderen en kwetsbare groepen.

De Week tegen Eenzaamheid is onderdeel van de aanpak en wil helpen het taboe op eenzaamheid te doorbreken, inwoners bewust te maken en eenzaamheid bespreekbaar te maken.

Samen1Enschede organiseert  een aantal zeer diverse Maak Eens een Praatje-bijeenkomsten samen met organisaties in de stad. Er komen heel verschillende doelgroepen en thema’s aan bod: wijk/dorpsaanpak, kwetsbare kinderen, roze ouderen (voor zorgmedewerkers), ondernemers en hoe Cultuur en Welzijn kan bijdragen aan vermindering van eenzaamheid. Zie onderstaande programma’s. Aanmelden kan via de link www.maakeenseenpraatje.nl

Woensdag 27 sept. Bijeenkomst Ontmoeten en Noaberschap- Dorpshuis Lonneker (19.00 uur- 22.00 uur)

Het gevoel ‘erbij te horen’ en ‘ertoe te doen’ is voor elk mens een basisbehoefte. Ongeveer de helft van de inwoners van Twente voelt zich regelmatig eenzaam. De Dorpsraad Lonneker wil graag blijvend aandacht geven aan het tegengaan van eenzaamheid in Lonneker, een dorp waar het prettig samenleven is en waar iedereen meedoet, waar ruimte is voor ontmoeten en noaberschap.

Samen met inwoners, vrijwilligers, verenigingen, ondernemers, Samen1Enschede en Gemeente Enschede hebben we de focus op ‘Ontmoeten en Noaberschap’  Iedereen kan zijn steentje bijdragen! 

En wat kunnen andere wijken en buurten leren van de Lonneker aanpak?

Meer lezen

Zondag 1 okt. Bijeenkomst en Theater Stichting Buddiez- Performance Factory (14.00 uur- 16.30 uur)

Theatervoorstelling Eenzaamheid door en voor kinderen met een beperking, gekoppeld aan kindermaatjes. Voor ouders/ volwassenen een informatiebijeenkomst eenzaamheid. Georganiseerd door Stichting Buddiez, Theatermakerij en Samen1Enschede.

Stichting Buddiez is bedoeld voor eenzame kinderen/jongeren. Vereenzaming kan ontstaan door ziekte of een beperking maar ook doordat je geen aansluiting vindt met de kinderen in je klas. Je kunt ook, doordat je naar speciaal onderwijs gaat, te ver weg wonen van de kinderen uit je klas.

Daarnaast is de stichting er voor  kinderen/jongeren die echt vinden dat een ander kind niet eenzaam mag zijn! Vanuit Stichting Buddiez worden elke maand leuke activiteiten georganiseerd.  De stichting Buddiez koppelt, onder professionele begeleiding, kinderbuddy’s aan elkaar.

Meer lezen en aanmelden

Maandag 2 okt. Later Symposium- De Vrijhof UT Twente (13.00 uur- 17.00 uur)

Werk je in de regio Twente met of voor ouderen en streef je naar een inclusieve invulling van je werkzaamheden?

Maak dan op maandag 2 oktober kennis met de doelgroep ‘regenboogouderen’, tijdens het LATER Symposium Regio Twente .

Een interactieve middag in De Vrijhof (UT Twente) met informatie, workshops, gesprekstafels en videoportretten rond het thema LHBTI senioren. Het programma start om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Na afloop is er mogelijkheid tot netwerken en napraten tijdens een borrel.

Voor professionals zijn 4 accreditatiepunten V&VN te behalen bij deelname aan het symposium. De accreditatie voor Maatschappelijke Zorg is nog in behandeling.

Toegang is gratis, na registratie via deze webpagina. https://www.laterproject.nl/regio/twente

Meer lezen

Dinsdag 3 okt. Art Impact Day- De Kleine Willem (14.00 uur- 18.00 uur)

Deze dag staat in het teken van het verbinden van zorg, welzijn, kunst- en cultuur; wat kan je bereiken met de inzet en/of jouw aanbod van kunst, welke vormen van kunst & cultuur werken voor jouw zorg of welzijnsorganisatie? Wat zijn de goed werkende voorbeelden? En hoe zet je ze in? Ook als het gaat om het verminderen van eenzaamheid
Als professional (zowel cultuur als zorg/welzijn) kun jij de eerste stappen zetten naar verbinding en uitvoering. Ter inspiratie organiseert Kunst & Welzijn: Art Impact Day!
Ben jij erbij?

De gastheer is sociaal inspirator en rasechte tukker Jeroen Ottink, tevens werkzaam als projectleider Samen1Enschede/Samen1Twente. De huissfeermaker is vinyl-DJ & teamleider van studio15 Hengelo: Tymen Sliuzas. Hij staat klaar voor uw favoriete plaatjes & is niet verlegen om een praatje.

In het plenaire programma is er volop aandacht voor de succesvolle Liesbeth Coltof, zij geeft voorbeelden over hoe maatschappelijk theater verbindt. Wat is de sleutel van haar succes en wat kunnen we ervan leren?

Meer lezen

Bijeenkomst MKB Twente- Centrum voor ondernemerschap Saxion

Gekoppeld aan de Week Tegen Eenzaamheid Donderdag 19 okt. 

Als ondernemer wel eens over nagedacht?

Waarschijnlijk ziet u als ondernemer elk jaar wel de aankondiging van de zogenoemde Week tegen Eenzaamheid. Heeft u weleens stilgestaan bij het thema eenzaamheid? Wist u dat ongeveer de helft van de Twentenaren weleens eenzaam is? En wist u dat ca. 12% zeer ernstige eenzaamheid ervaart. Dit geldt dus ook voor uw medewerkers en collega’s.

Ertoe doen
Het gevoel ‘erbij te horen’ en ‘ertoe te doen’ is voor ieder mens een basisbehoefte. Maar steeds meer mensen voelen zich eenzaam. Van jong tot oud. Eenzaamheid is niet alleen een naar gevoel, het leidt ook tot gezondheidsrisico’s en minder meedoen in de samenleving. Daarom is het zo belangrijk dat we ons blijven inzetten voor mensen die zich eenzaam voelen.

Samenwerking
Tegelijkertijd is het verminderen van eenzaamheid een complexe opgave. Al is het maar omdat de oorzaken ervan diep in de haarvaten van onze samenleving zitten, ieder mens anders met eenzaamheid omgaat en er geen pasklare oplossingen zijn. Ook rust er een taboe op het thema en praat je er al helemaal niet over op het werk.
Weet u wel hoe het echt gaat met uw medewerkers en collega’s?? Wat als een medewerker collega uiteindelijk uitvalt door eenzaamheid? Was dat wellicht te voorkomen geweest?

We geloven dat de sleutel tot een oplossing ligt in samenwerking in die samenleving. Er voor elkaar zijn. Eenzaamheid verminderen vraagt iets van ons allemaal. Ook binnen het bedrijfsleven.

We organiseren als Samen1Enschede samen met MKB Twente deze ontmoetings- en Maak eens een Praatje-bijeenkomst met als doel:
  • Bewustwording: het delen van kennis: hoe herken en signaleer ik eenzaamheid.
  • Organisaties te activeren om zelf aan de slag te gaan met eenzaamheid
  • Het ophalen van verhalen/ervaringen eenzaamheid (door ervaringsdeskundigen uit het bedrijfsleven)
  • Het verbeteren van samenwerking (incl. het verbinden van initiatieven) op het gebied
    van eenzaamheid
Aanmelden

Zelf een Initiatief of Activiteit in de Week tegen Eenzaamheid? Meld deze!

Gelukkig gebeurt er al veel in en rond de Week tegen Eenzaamheid. Zo zijn er allerlei initiatieven of activiteiten die in Enschede plaatsvinden in deze week.
Graag verzamelt Samen1Enschede al deze initiatieven en activiteiten en laat deze zien in een totaaloverzicht op de site www.maakeenseenpraatje.nl

Jou/ jullie initiatief ook laten zien aan heel Enschede en alle samenwerkende partijen? Meld dan je initiatief of activiteit aan via info@samen1enschede.nl of via maakeenseenpraatje.nl

SAMEN1ENSCHEDE


  • Delen met je vrienden: