Skip to main content

Uit eigen tuin

Ik bid niet veur bruune boon, zei Bartje ooit. Of deze kids uit onze wijk bidden voor het eten, weten we niet. Dat ze ontzettend genieten van het eten hoeft geen betoog. Ze plukken de vruchten van een initiatief dat enige tijd is genomen door de wijkraad. Inmiddels zijn er een twintig tal moestuinen voor volwassenen én “moeskisten” voor de kinderen. Minimaal een keer per week wordt er door de kinderen onder de begeesterende leiding van Annette Krijnen gewerkt. Er is gezaaid, onkruid gewied, bewaterd en uiteindelijk geoogst. Iets mooiers kun je je toch niet voor stellen als kind. Je eigen boontjes en ander voedzame groentes, gezaaid, geoogst, gedopt én opgegeten.


  • Delen met je vrienden: