Skip to main content

Veilig verkeer voor iedereen in onze wijk?

Rond de klok van twaalf is het hartstikke druk bij de Prinsenschool aan de Prinsenstraat. Kinderen verlaten de school en een stoet van auto’s en fietsen staat klaar om de kroost op te halen en naar huis te brengen. Elke dag van maandag tot vrijdag. Op zich geen nieuws. Het leidt tot opstoppingen, ergernis, soms gevaarlijke situaties. Klagen helpt niet meer. Overleg met betrokken instanties heeft tot nu toe ook niet tot een oplossing geleid. Reden voor de wijkraad om deze situatie en nog een aantal plekken in onze wijk, die soms gevaarlijk zijn of tot irritaties leiden in beeld te brengen. En ze daarna aan de verantwoordelijke autoriteiten te tonen met de boodschap: Laten we samen kijken wat eraan te doen is.

Vrijdag 11 maart hebben Patrick Drijver (filmer), Vincent Hageman (presentator) samen met Geert Klement en Henk Hoitink van de verkeerscommissie een aantal verkeersknelpunten op film gezet.


  • Delen met je vrienden: