Skip to main content

Verkeer en parkeer Prinsenstraat

Het is woensdagavond 7 december. Locatie de synagoge.Tijdstip19.00. Een aantal bewoners en andere belanghebbenden bij de Prinsenstraat zijn op uitnodiging van de verkeersdeskundige van de gemeente Enschede bij elkaar gekomen. De gemeente gaat uiterlijk in 2024 de Prinsenstraat herinrichten. Zij wil daarvoor belanghebbende raadplegen en hun wensen zo veel mogelijk in de definitieve plannen verwerken. Veel wijkbewoners kennen de situatie ter plekke hoogstwaarschijnlijk. En weten ook hoe druk het daar 2 x per dag is als de school begint en als de kinderen weer naar huis gaan. Druk en soms gevaarlijk en soms ook irritant. Vertegenwoordigers van de school laten weten dat ze al 10 jaar hun best doen om de situatie te verbeteren én b.v. de ouders te wijzen op onverantwoord parkeren in de straat. De vertegenwoordiger van de synagoge wijst op de museale functie en bereikbaarheid ( ook met bussen) van de synagoge. En niet te vergeten de veiligheid. De gele bollen ogen niet erg fraai, maar ze dienen wel de veiligheid. De huisartsen op de hoek van de Prinsenstraat/Bisschopsstraat wijzen op de noodzaak van bereikbaarheid van de praktijk voor patiënten en de medewerkers.

De gemeente bij monde van verkeersdeskundige Roelof-Jan Pierik legt uit dat er een uitvoerig plan voorligt , waarin in 11 fasen de herinrichting wordt voorbereid. Bewoners en belanghebbende worden nu voor het eerst geraadpleegd en dat zal in het komend jaar nog een paar keer gebeuren als er concept plannen liggen. De belangen zijn duidelijk en de behoefte aan oplossingen eveneens. Al ter plekke zoekt men bondgenoten. Mogelijk kan Connect-U met haar parkeerplaats tegenover de synagoge meewerken aan een oplossing. De parkeerplaats zou op bepaalde uren korte tijd opengesteld kunnen worden voor ouders die hun kinderen brengen en halen. Tenslotte wordt ook nog gesproken over vergroening van de straat.

Aan het eind van de bijeenkomst trekken een aantal aanwezigen al hun agenda’s. Wie weet. Wordt vervolgd.


  • Delen met je vrienden: