Skip to main content

Verslag openbare wijkraadvergadering – 8 februari 2024

Volle bak en volle agenda
Donderdag 8 februari vond de eerste openbare wijkvergadering van dit jaar plaats bij Connect-U. Zo’n kleine 60 deelnemers waren nieuwsgierig naar de laatste ontwikkelingen in de wijk en namen deel aan het overleg.

Robin van der Mey, de manager van Connect-U (links) en Lex Pauka bij de opening van de Openbare wijkvergadering op 8 februari 2024.
Robin van der Mey, de manager van Connect-U (links) en Lex Pauka bij de opening van de Openbare wijkvergadering op 8 februari 2024.

Presentatie Connect-U
Robin van der Mey, locatiemanager en tevens gastheer opende de avond samen met voorzitter Lex Pauka. Op het horecaplein achter de entree van het gebouw zijn alle wijkbewoners welkom voor koffie, een snack of een hapje. Het is van 9.00 tot 17.00 open en desgewenst laat Robin bezoekers graag meer van het gebouw zien. Er kunnen bijeenkomsten, presentaties en evenementen georganiseerd worden. Hij wil zelf graag een kunstexpositie houden en hoogstwaarschijnlijk kunnen ook de biljartenthousiasten uit de wijk straks terecht in Connect-U.

Voedselbank, kledingbank en meubeldepot naar Haaksbergerstraat 153
John Bannenberg en Herman Groeneveld, werkzaam bij de gemeente, zijn enthousiast over deze samenvoeging in de voormalige Fordgarage. Zij laten zien hoe de service aan mensen, die gebruik moeten maken van deze voorzieningen, verbeterd wordt op één locatie. Eerst worden de kledingbank en het meubeldepot ingericht en waarschijnlijk nog vóór de zomer ook de voedselbank. Zorgen zijn er bij de wijkbewoners vooral over verkeer en zwaar transport. De gemeente denkt dat het mee zal vallen want zwaar transport gaat dat via de achterkant van het gebouw. Dus weinig overlast. Beide heren adviseren wel om te melden als dat zich toch voordoet. Het lijkt Lex raadzaam de werkgroep Parkeren en Verkeer van de wijk bij verder overleg te betrekken.

Kinderwijkraad
Tijd voor iets luchtigs. Elles de Wit en Marco Rosema praten de buurt bij over een kinderwijkraad. Doel is om kinderen meer te betrekken en mee te laten praten over zaken die voor hun van belang zijn. Bedoeling is om kinderen tot ca 12 jaar bijvoorbeeld een wijkschouw te laten doen en voorstellen te ontwikkelen voor activiteiten en fysieke aanpassingen in de wijk. Op de eerste spelletjesmiddag waren zo’n 18 kinderen met hun ouders aanwezig. Op 6 april (noteer) is de volgende spelletjesmiddag gepland. Dan wordt ook de route voor kinderwijkschouw bepaald.

Komst AZC
Over kinderen gesproken. In het nieuwe AZC dat in de loop van dit jaar aan de Parkweg verschijnt zal de populatie uit meer dan 100 kinderen bestaan. Remko Kootstra licht dat toe in een gesprek met Gerard Wieffer. Als alles meezit wordt het nieuwe AZC medio juli geopend. Dan stopt de noodopvang op het vliegveld. Voor het zover is moet er nog veel gebeuren. Aanwezigen op deze avond uiten o.a. hun zorgen over veiligheid, vuile bodem en de infrastructuur. Remko wil een volgende keer ook laten zien hoe de situatie er ter plekke uit gaat zien. Hij houdt graag de vinger aan de pols samen met onze wijkbewoners.

9 juni Wijkmuziekfeest
Wat dacht u van een feestje in de wijk? Anneke Coops en Patrick Wigman van de Stadsharmonie Enschede hebben zin in een feestje voor wijkbewoners en muziekliefhebbers. Samen met leden van de wijkraad worden nu de voorbereidingen getroffen. Het plan is om op 9 juni aanstaande op het plantsoen van de Groen Bogen een bescheiden festival te organiseren. Ideeën voor een koffieconcert, muzikale workshops, dirigentenoefening en kleedjesmarkt worden uitgewerkt. Mensen die een bijdrage willen leveren kunnen zich melden bij secretaris@horstlandenveldkamp.nl. De wijkbewoners stemmen deze avond in met een bijdrage van 2500 euro uit het wijkbudget.

Openbare ruimte
We maken kennis met Marco Damhuis, de verantwoordelijke man voor al het groen en zaken van de openbare ruimte. Voor alles dus dat zich afspeelt in de openbare ruimte. Voor de oplossing van afvalproblemen, beschadiging van straatmeubilair, bestrating of wensen voor meer groen kunnen we bij Marco terecht m.damhuis@enschede.nl.

Wijkcoach
Fennie Kort, onze wijkcoach, neemt elke tweede woensdag van de maand deel aan het wijkspreekuur aan de Blekerstraat 165 van 17.00 tot 18.00 uur. Maar mensen kunnen ook via de huisarts of gemeentelijke instanties naar de het wijkteam verwezen worden. Fennie richt zich met name op mensen die een vraag of probleem hebben waar ze zelf niet uitkomen. Zij denkt mee over de oplossing van daarvan en verwijst vaak naar deskundigen die kunnen helpen. Op 053-4817900 zijn de wijkcoaches van de gemeente bereikbaar.

Parkeren en verkeer
De hekkensluiter van de avond is Anne Lamers. Sinds kort weer actief in de wijkraad. Nu met de portefeuille Parkeren en Verkeer. In een professionele slideshow neemt ze ons mee langs een aantal knelpunten in de wijk. Op 20 februari gaan bewoners samen met Veilig Verkeer Nederland de situatie Volksparksingel richting Parkweg bekijken. Er wordt overlegd over een proef met een ‘schoolstraat’ om de situatie bij het in- en uitgaan van de school aan de Prinsenstraat te verbeteren. In Roombeek is dat prima gelukt. De ingang van Saxion aan de Tromplaan wordt op de stoep geblokkeerd door massa’s fietsen. In en om de Haaksbergerstraat staat een wijkschouw gepland. Wie mee wil doen meldt zich bij secretariaat@horstlandenveldkamp.nl.

Rondvraag
– Hoe kunnen bewoners de wijkraadsleden beter leren kennen?
Gaan we iets op bedenken.
– Waar melden voor deelname aan Raamwerk op 13 en 14 april?
Bij secretariaat@horstlandenveldkamp.nl
– Wanneer is de volgende Plantjesmarkt?
Op zaterdag 20 april Blekerstraat 165

Verslag openbare wijkraadvergadering – 19 september 2023

Waar moet de wijkraad meer aandacht aan besteden?
Deze vraag stond centraal in het eerste deel van de bijeenkomst. Onder leiding van Mariël Rondeel hebben we met elkaar gediscussieerd over een aantal stellingen. Over aandacht voor ouderen, voor sport en beweging én over zwerfvuil. Bij elke stelling konden we kiezen uit voor, tegen of twijfel en koos men positie in de ruimte. Het werd een levendig debat met genuanceerde meningen over de onderwerpen. We komen daar zeker nog op terug.

Voedselkast wordt deelkast
We spraken af dat we de voedselkast voortaan Deelkast noemen. Inge, Linda en Merel, de drie enthousiaste vrouwen die het project hebben gerealiseerd*, legden nog eens uit wat het doel is: zet alles in de Deelkast wat niet gebruikt en eetbaar of nuttig is in het dagelijkse leven. Maar geen dingen die over de houdbaarheidsdatum zijn. Of haal er iets uit als je daar behoefte aan hebt. De details staan op een briefje in de kast. De kast staat op proef voor 3 maanden tegen de zijgevel van het Robsonpand. Kijken of de Deelkast wel werkt zoals bedoeld en zonder ongewenste bijeffecten. Na de eerste week is al te merken dat hij goed wordt gebruikt.

Gerard Kirchjunger neemt afscheid
Pensioen, zelfs 44 jaar actief te zijn geweest in het sociaal domein vond hij het wel even wennen. Voor de wijkraad is hij jarenlang steun en toeverlaat geweest als deskundige waar we nooit vergeefs een beroep deden. Ook toen hij van zijn werkgever Alifa moest stoppen met de ondersteuning van de wijkraad. In zijn afscheidsverhaal bereidde hij de bewoners voor op veranderingen die eraan komen. Wijkwerk verdwijnt bij Alifa en gaat op 1 januari 2024 naar de stichting SVEN. Hoe dat voor de bewoners uitpakt zullen we zien. Lex Pauka bedankte Gerard en zorgde dat hij niet met lege handen naar huis ging.

In de voetsporen van een Joods verleden
Na de pauze keken we naar de documentaire die Patrick Drijver heeft gemaakt, mede dankzij geld uit het wijkbudget dat de wijkbewoners hem hebben toevertrouwd. De film is bedoeld voor bezoekers aan de synagoge, die niet in staat zijn een hele wandeling door de wijk te maken. Ook zij kunnen nu zien wat er resteert van dat ooit zo rijke joodse verleden en wat daarvan verloren is gegaan. Vooral van dat laatste werden de wijkbewoners wel even muisstil.

Plannen en ontwikkelingen
Anneke Coops maakte ons nogmaals attent de info die te vinden is onder de groene knop op www.hlvk.nl. Edward Borggreve vertelde hoe bewoners in een deel van de Janninksweg samen met de gemeente en de wijkraad werken aan de groene verfraaiing. Gerard Wieffer informeerde ons over het wijkmuziekfeest dat de wijkraad samen met de Harmonie in 2024 wil organiseren. Ideeën zijn welkom bij secretariaal@horstlandenveldkamp.nl.

Unbored.nl
De laatste gast, Ronald van Raaphorst maakte ons enthousiast voor de website Unbored.nl, die laat zien wat er in Enschede allemaal te doen is. Ronald legde het uit: Met Unbored.nl willen we mensen bewegen om er lokaal op uit te gaan, lokaal plezier te maken en lokaal dingen te ontdekken, Dat begint met ‘weten dat er nu iets is’. Download de app of ga naar unbored.nl. Je zult het zien, er zijn veel meer onbekende pareltjes dan je dacht.

En toen was het 22.10 uur en gingen we naar huis of dronken een glaasje met elkaar.

*Op verzoek van de drie vrouwen’ zijn hun achternamen weggelaten.

Verslag openbare wijkraadvergadering – 15 juni 2023


Ondanks het mooie, warme weer kwamen er donderdag 15 juni tientallen bewoners uit onze wijk naar de openbare wijkvergadering. Er moesten zelfs stoelen bijgesleept worden om iedereen een plekje te geven. Wijkvoorzitter Lex Pauka opent zoals gebruikelijk vol verve de bijeenkomst.

JOUW Wonen vult open plekken in
Marko Hartmann begon de avond met een toelichting op de plannen van JOUW Wonen om te gaan bouwen op twee locaties, eentje aan en een achter de Blekerstraat. Op het terrein van Hintzbergen achter de Blekersraat komen een 14 koopwoningen en bij de Enschedese Harmonie een viertal, ook koopwoningen. Een zogenaamd Knarrenhof op het Hintzbergen-terrein kon helaas financieel niet uit. Als alles meezit is de oplevering medio 2025. Waarvan akte.

Verslag vorige openbare vergadering
Over het verslag van de vorige openbare vergadering waren geen aanmerkingen. Aldus vastgesteld.

Bankjes bij de Stadskerk
Vervolgens was de beurt aan Albert van Winden. Namens de stadskerk De Verbinding licht hij toe hoe men de voortuin van de kerk heeft omgetoverd tot een fraaie buurttuin, een sieraad in onze wijk. De nieuwe banken zijn er gekomen mét financiële steun uit het wijkbudget. Albert vertelt hoe men als geloofsgemeenschap o.a. een verbinding wil vormen met de wijk, omzien naar elkaar én dat een relatie belangrijker is dan regels. De angst dat de plek misbruikt zou worden -hangjongeren en verslaafden- wordt gelukkig tot nu toe niet bewaarheid. En de plek is ook niet bedoeld om zieltjes te winnen. Al staat het natuurlijk iedereen vrij kennis te maken met De Verbinding.

Zuiderspoorbeek en de bomen
Het groenplan Zuiderspoorbeek wordt toegelicht door Marina Eenschoten, landschapsarchitect bij gemeente Enschede. In een aantal schetsen laat zij zien hoe men het groen in het gebied wil realiseren. Zoals ook al in een eerdere presentatie is gebleken is het een flinke puzzel om alle aspecten van de herinrichting door de beek en het fietspad in een groene omgeving tot hun recht te laten komen. Ondergrondse leidingen, kabels en riolering en de plaatsing van bruggetjes op een aantal plaatsen zijn en uitdaging voor de ontwerpers van het definitieve plan. Dat er bijvoorbeeld bomen moeten sneuvelen lijkt onvermijdelijk. Maar tegelijkertijd maakt Marina duidelijk dat er weliswaar in totaal 20 bomen gekapt moeten worden, maar dat er ook 53 nieuwe bomen geplant worden. De grote oude eik op de hoek bij de Kleine Houtstraat blijft in ieder geval gespaard. Een van de kritische kanttekeningen van de aanwezigen betreft het hondenrenveld. Kan die niet naar een andere plek in het Volkspark? Marina is daar gevoelig voor. Het zou mooi zijn als de Volkspark commissie daarmee instemt want al die hondenurine is slecht voor de bomen.
Reageren op de plannen via “Stem van Enschede”. In september verwacht men een volgende fase van de planvorming te kunnen presenteren. We zijn benieuwd.

Dédé Grutzmacher en Bas van der Linden laten ons nog meegenieten van de fraaie ontwerpen die Bas heeft gemaakt en binnenkort weer op een aantal Trafohuisjes zullen verschijnen.

Tenslotte nog een korte toelichting over:

 • 21 juni 19.30 Presentatie door Luc Hoogestein over “Mijn 1000 soorten tuin” en om 18.00 soep en rondleiding door moestuin Robson
 • 15 juli bezoek van een fietsclub aan Robson en moestuinen
 • Aandacht voor AED. Is het nodig/wenselijk dat we een dergelijke voorziening in Robson hebben. Wie gaat het beheren etc. Komt in volgende openbare wijkvergadering terug.

Rond de klok van negenen wordt de vergadering gesloten en betreden we de wandelgangen, waar menigeen nog blijft napraten met het glas in de ene en een lekker hapje in de andere hand.

De presentatie over de nieuwbouwplannen van Jouw Wonen en afbeeldingen van het tracé van de Zuiderspoorbeek zijn te zien op deze pagina.

Gerard Wieffer
18 juni 2023

Verslag openbare wijkraadvergadering – 23 maart 2023


Plaats: Robson, Blekerstraat 165

  1. De opkomst is weer geweldig.
  2. Verslag 3 november 2022
   Het uitgebreide verslag van 3 november is te lezen op de website van de wijkraad Horstlanden Veldkamp (HLVK). Lex heeft voor de aanwezigen een kort verslag gemaakt.
  3. Minibiebs
   De aanwezigen kunnen de biebkast bewonderen. Zeven bewoners hebben zo’n kast. Hou de website HLVK in de gaten voor leuke acties. Misschien een wandelroute langs alle boekenkastjes of een speciaal thema als het bijvoorbeeld Kinderboekenweek is.
  4. Voedselkast
   Linda Weenink en twee buurtgenoten gaan de voedselkast beheren. De plannen zijn in een ver gevorderd stadium. De plek is bij het Robsongebouw. Als het een succes is, dan komen er misschien nog meer mensen die zo’n voedselkast willen beheren.
  5. Biljarten
   Lex Pauka en Gerard Wieffer hebben gesproken met de beheerder van Connect-U (oude ziekenhuis) over een plek voor twee biljarttafels. Het liefst een pooltafel en een biljarttafel zodat jonge en de iets oudere bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Een goed idee tegen de eenzaamheid. Na de zomer van 2023 komt er meer nieuws.
  6. Filmpremière: Welke sufferd heeft dit bedacht?
   De film over de verkeersdeskundige Roelof-Jan Pierik is zeer duidelijk. Soms lijkt het gevaarlijk, maar dan let iedereen extra op en dan gebeuren er geen ongelukken. Roelof-Jan Pierik geeft extra uitleg en is blij met de verkeerscommissie van de wijkraad Horstlanden Veldkamp. Valt u iets op? Geef het dan door aan de secretaris van de Wijkraad (zie website). Dan kan de verkeerscommissie ernaar kijken.
   De film staat op de website van de wijkraad HLVK. Kijk maar op de homepage rechtsboven.

   Pauze
   De pauze wordt door de bewoners goed gebruikt om gezellig met elkaar te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

  7. Krakers aan het woord
   Vijf kunstenaars wonen in de twee huizen aan de Haaksbergerstraat naast de Aldi en het kinderdagverblijf. De huizen zijn van Domijn en stonden al enkele jaren leeg. Sinds enkele weken wonen ze er. Ze willen ook activiteiten ontwikkelen voor bewoners, want ze willen iets betekenen voor de buurt. Anna, één van de kunstenaars, gaat wijkbewoners uitnodigen om te komen tekenen naar model, onder het motto ‘iedereen kan tekenen’. Een leuk idee. Wij zijn benieuwd.
  8. Parkeerprobleem Saxion
   De parkeercommissie van de wijkraad is gaan praten met Saxion. Het was een goed gesprek. Niet alleen over de fietsenproblematiek is gesproken, maar ook over de parkeeroverlast van auto’s van de studenten! Saxion start een onderzoek naar de omvang van het probleem. Daarna gaan Saxion en de wijkraad samen werken aan een oplossing. De aanwezigen zijn kritisch over de bemoeienis van de parkeercommissie. Is het geen probleem dat opgelost moet worden door de gemeente? De gemeente heeft wel een oplossing, maar dat betekent invoeren van “betaald parkeren”. Dat is voor sommige aanwezigen alleen acceptabel als de vergunning voor bewoners gratis is. De leden van de parkeercommissie hebben plezier in hun uitdaging en gaan gewoon door.
  9. Mededelingen
   – Volkspark
   Omwonenden kunnen op 18 maart gezamenlijk het Volkspark schoonmaken.
   – Groen in de wijk
   Anneke Coops geeft uitleg over de activiteiten van de groen-club. Binnenkort komt er op de homepage van www.hlvk.nl een knop die je brengt bij alle activiteiten en andere nieuwtjes over “Groen in de wijk”. Op zaterdag 15 april is er wederom een plantjesdag. Er zijn ook gratis aardappelplantjes te verkrijgen, zolang de voorraad strekt. Ook leuk voor op het balkon.
   – Bladkorven
   Dédé informeerde bij de gemeente of er bladkorven in de wijk konden komen. Dat doet de gemeente niet meer. Er werd o.a. te veel rotzooi in gedumpt. Er is een andere oplossing. Op centrale plekken wordt namelijk het blad weggehaald. Meer informatie kan je krijgen als je googelt op “Herfstbladeren opruimen gemeente Enschede”.
   – Invloed Wijkraad bouw
   De nieuwe Omgevingswet wordt ingevoerd en Lex vertelt dat dit gevolgen heeft voor onze wijk. Door de combinatie van een oud bestemmingsplan en een nieuwe verordening over participatie is de kans zeer groot dat wij weinig invloed hebben op nieuwe bouwprojecten. De wijkraad overlegt hierover met de gemeente.
  10. Rondvraag en Wat verder ter tafel komt
   Wijkbewoners maken zich zorgen over de dichtheid van bebouwing rondom het voormalige Rode Kruisterrein en Hinzbergen. De bebouwing gaat ten koste van het aanwezige groen. Er is ontzettend veel gekapt en dit gaat ten koste van allerlei dieren die daar leven.
  11. Sluiting
   Lex sluit de vergadering en nodigt iedereen uit om na te praten met een drankje.

Verslag openbare wijkraadvergadering – 3 november 2022


Plaats: Robson, Blekerstraat 165
Aanwezig: ruim 60 wijkbewoners.

  1. Lex Pauka is verheugd dat er ruim 60 wijkbewoners op de vergadering zijn. Twee bestuursleden van de wijkraad kunnen er vanwege ziekte niet bij zijn. Hij wenst Dédé Grützmacher en Gerard Wieffer een goed herstel toe.
  2. Verslag van de openbare vergadering van 23 juni 2022 heeft in de wijkkrant gestaan. Er zijn geen opmerkingen dus het verslag wordt vastgesteld.
  3. Mededeling Minibiebs. Acht wijkbewoners willen een minibieb beheren. De wijkraad zou de kastjes laten maken en dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Elles de Wit en Gerard Borggreve van de wijkraad geven een toelichting. Er waren afspraken dat de kastjes gemaakt zouden worden door “Meesterwerk” bij Polaroid. In oktober kwam het bericht dat het maken van de kastjes niet doorging. Wat een pech! Elles en Gerard gaan nu praten met Stichting “de Noaber” in Lonneker. Ook krijgen ze de tip dat Surplus, gevestigd in de Espoortstraat, misschien wel kastjes wil maken. Elles en Edward doen hun best om zo snel mogelijk de minibiebjes te laten maken.
  4. Wat doet een buurtbemiddelaar?
   Bij buurtbemiddeling zoeken ze vrijwilligers. Lex heeft Nina Verpalen en Jeanet Hogeboom uitgenodigd om uitleg te geven. Wat is buurtbemiddeling en is het leuk werk? Nina en Jeanet geven uitleg. Buurtbemiddeling is het bemiddelen bij burenruzie. Je zorgt ervoor dat de buren weer met elkaar gaan praten. Voor je begint krijg je een opleiding. Er worden veel cursussen gegeven hoe je dit vrijwilligerswerk moet doen. Lex vraagt zich af waar de meeste burenruzies over gaan. Het blijkt geluidshinder te zijn. De buurtbemiddelaar is geen “rijdende rechter”, maar zorgt ervoor dat de buren met elkaar gaan praten. Dat lukt in 65 procent van de gevallen. De situatie is dan verbeterd. Mensen wachten soms te lang om een gesprek met elkaar aan te gaan. Wat je wil voorkomen is dat de politie langs moet komen. Buurtbemiddeling zorgt er dus voor dat de mensen weer met elkaar praten. Als bemiddelaar leer je onbevangen en zonder oordeel te luisteren. De club bestaat nu uit 40 bemiddelaars en ze zoeken nieuwe vrijwilligers. Aanmelden kan via Nina Verpalen ninaverpalen4@gmail.com. Lex bedankt de dames voor hun enthousiaste inbreng.
  5. Waar moet de wijkraad mee aan de slag?
   Om erachter te komen welke activiteiten de bewoners in 2023 van de wijkraad verwachten zou Dédé ons meenemen in een interactieve sessie. Lex heeft Anneke Coops bereid gevonden om waar te nemen voor de zieke Dédé. Anneke haalt bij de aanwezige wijkbewoners op welke onderwerpen er zijn.

   1. Voedselkastjes
   2. Meer bomen/bladerkorfen
   3. Repaircafé
   4. Bezig met taal op een leuke manier
   5. Haloween /coördinatie wanneer iets plaatsvindt.
   6. Natuuropruimdag/Volkspark.

   Lex geeft aan dat voor al deze onderwerpen de aanwezigen zich kunnen opgeven. Als er namen van bewoners bij de onderwerpen staan, dan kunnen wij ermee aan de slag. Lex geeft aan dat in de pauze iedereen zich kan opgeven voor het ontvangen van het verslag door het emailadres op te geven. Iedereen kan een kopje koffie of thee nemen en even bijkletsen. Het belangrijkste van de avond. Elkaar ontmoeten.

  6. Robson.
   In de uitnodiging voor de openbare wijkraadsvergadering was een alarmerende tekst opgenomen, “Kunnen we Robson redden?”. Het was de aankondiging dat de hoofdhuurder van het Robsonpand misschien wel failliet zou gaan in 2023. Voor de wijk betekent dat geen direct contact meer tussen wijkraad en bewoners. Geen centraal ontmoetingspunt meer. Is Robson te redden?Lex geeft een toelichting op het verontrustende krantenartikel. Lex werd gebeld door een journaliste, maar had verwezen naar Rudi Bastiaans (voorzitter Vierkwart). Lex wist toen niet dat Rudi haar had verwezen naar Lex. Het krantenartikel was een beetje negatief voor Domijn. Het verontrustende artikel had echter wel gevolgen voor de zelfstandige huurders. Die kregen er last van. Rudi Bastiaans geeft een toelichting over het naderende onheil. Het valt gelukkig mee. Na de Coronaperiode zijn er veel activiteiten in de centrale ruimte. Deze ruimte is echter slecht geïsoleerd. Het dak is bijvoorbeeld niet geïsoleerd. Ook zijn er drie heaters, maar dat gebruik van heaters is met de huidige gasprijzen niet te betalen. De energienota is 20.000 euro per jaar en dat is heel veel geld voor kunstenaars. Stichting Vierkwart heeft een zeer positief gesprek gehad met Domijn. Op korte termijn wordt een quickscan gedaan en hopelijk komen daar mooie verbeterpunten uit. Domijn is als verhuurder bereid om het pand te verduurzamen. Lex is blij dat er gewerkt wordt naar een oplossing en sluit dit onderwerp af.
  7. Betaald parkeren
   In de openbare wijkraadsvergadering van juni waren de meningen verdeeld. Moeten we dat wel doen, de wijk enquêteren? En zo ja, hoe dan? Kan de parkeerdruk ook op een andere manier omlaag? Lex geeft aan dat de commissie Parkeren vergaderd heeft en vraagt aan Marlijn om een toelichting. Marlijn woont sinds 1990 in de wijk en zij heeft met 6 andere mensen vergaderd over dit onderwerp. De conclusie is dat er geen enquête komt voor heel de wijk. De overlast is namelijk verschillend per straat. Waar parkeeroverlast is, is de oorzaak heel vaak Saxion en MST. Saxion heeft voor de docenten wel oplossingen, maar niet voor de studenten. Er worden zelfs kaartjes verspreid waar je gratis kan parkeren. De commissie Parkeren ziet als oplossing om met Saxion en MST in gesprek te gaan.
   Lex benadrukt dat de bewoners nog steeds zelf om invoering voor betaald parkeren kunnen vragen. Wie het wil, kan met de buren via een enquête betaald parkeren invoeren.  De meerderheid moet echter wel voor zijn.Het onderwerp betaald parkeren leeft onder de aanwezigen. Een parkeerkaart kost nu al 80 euro. Als je een eigen oprit of garage hebt, dan krijg je alleen een bezoekersvergunning. Het is een verstandige beslissing van de commissie Parkeren om niet een enquête voor de hele wijk in te voeren.
  8. Studenten in de wijk.
   Lex heeft een hobby. Hij wil namelijk studenten in de wijkraad hebben. Wij hebben zoveel studenten in de wijk, maar ze zijn weinig betrokken. Alleen als het uit de hand loopt, dan wordt de wijkraad betrokken bij een conflict. Dat vindt de wijkraad toch wel een negatieve benadering en vraagt zich af of het niet positiever kan. Er wonen veel mensen naast studentenhuizen. Soms gaat het goed en soms gaat het niet goed. Er is zowaar een student aanwezig. Hij vertelt dat er een goed contact is met de buren. Nieuwe bewoners stellen zich voor en natuurlijk worden de studentenfeesten aangekondigd. Ook een andere wijkbewoner weet te vertellen dat het aan de Janninksweg een levendige boel is. Een stukje noaberschap met glaasjes jenever en krentenwegge, een kerstdiner met oud bewoners en altijd gaat het oude bankstel in de fik met Oud en Nieuw. Soms is de betrokkenheid van de studenten wat minder en dan neemt de overlast ernstige vormen aan. Het lijkt wel of de studenten het niet snappen. Een bewoner die vroeger ook student is geweest heeft daar wel een verklaring voor. Studenten leven in hun eigen bubbel. Er is tijd te kort om zich bezig te houden met buurtbewoners. Een adolescent heeft geen ruimte voor de buurt! Hij of zij reageert impulsief en beseft niet dat er overlast kan zijn. De gouden tip komt ook uit de zaal. Stel je voor en een hapje en drankje gezamenlijk is ook een goed idee. Overlast is alleen op te lossen met de buren. Eigenlijk zouden alle bewoners die wonen naast een studentenhuis geschikt zijn als vrijwilliger voor Buurtbemiddeling!
  9. Lex komt nu aan de Rondvraag.
   Een bewoner vraagt om een bloembak. Lex geeft aan dat de website van de wijkraad (HLVK) een formulier heeft voor de aanvraag.
   Een andere vraag is hoe het staat met de plannen rondom Macandra? Dit gebouw zou toch verbouwd worden? De bouwvergunning is verleend, echter de flat wordt niet verbouwd. Iets met de hoge kosten. De projectleider verhuurt de flat aan bewoners en doet verder niets. Lex vertelt dat Gerard Wieffer met de bewoners een activiteit gaat ontwikkelen. Lex gaat binnenkort met de eigenaar van Macandra en omringende gronden lunchen. Misschien hoort hij dan meer.
  10. Sluiting en napraten met een drankje.
   Door de 60 wijkbewoners was de temperatuur in de grote zaal van het Robson toch zeer aangenaam.

Verslag openbare wijkraadvergadering – 23 juni 2022


Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
Plaats: Robson, Blekerstraat 165
Aanwezig: ruim 50 wijkbewoners.

Aanwezig: zo’n 50 bewoners, gasten Marijke van Hees en Robin van der Mey (Connect U) Ivo Hulsebos, gemeente/parkeren, Iwan Bult, wijkregisseur gemeente en van het bestuur Lex Pauka (vz.) Dédé Grützmacher (secr.), Anneke Coops en Elles de Wit.

 1. Opening: Lex Pauka heet iedereen welkom. Twee agendapunten worden
  omgedraaid i.v.m. lichtinval voor film.
 2. Betaald parkeren: Ivo Hulsebos geeft aan dat er per straat aangevraagd kan worden, maar ook van hoek tot hoek of per wijkdeel. Straten waar al betaald parkeren is worden niet meegenomen in de enquête. Bestaande regels kunnen niet terug worden gedraaid. Er ontstaat een levendige discussie.
  Samenvatting:
  Waarom leggen we het probleem niet neer bij het Saxion en de Stadscampus van Connect U/Xior? Immers bijna de hele wijk heeft parkeeroverlast. Enkele bewoners geven aan contact gehad te hebben met Saxion, maar dat zij daar niets aan doen. Bevelen zelfs onbetaald parkeren in de omgeving aan. Moeten wij als bewoners opdraaien voor de kosten van betaald parkeren terwijl anderen parkeren onmogelijk maken? Zijn er geen alternatieven te bedenken? Kan Saxion niet ergens in een parkeergarage plekken reserveren voor studenten? Bij Connect U zijn 140 parkeerplaatsen, wel betaald parkeren en dus wordt hier weinig gebruik van gemaakt.
  Ook het parkeren van ondernemers in de wijk wordt als lastig ervaren. Net als het parkeren van bezoekers en personeel van het RIBW in de Janninksweg. RIBW heeft toch een eigen parkeerterrein. Waarom wordt dat op straat nergens aangegeven? In de Janninksweg geeft dat echt parkeerproblemen. Als betaald parkeren wordt ingevoerd moet er ook gehandhaafd worden! Is het duidelijk waar de meeste parkeerproblemen zijn? Weet de politie dat?
  De kosten van een parkeervergunning op kenteken is € 76,- en voor een bezoekersvergunning ook €76,- Lex geeft nog aan dat onze wijk is gegroeid van 2600 naar 3000 voordeuren waardoor parkeren steeds ingewikkelder wordt. Besloten wordt om de enquête wel te doen maar dat de vragen erin van belang zijn. Dus niet alleen ja of nee. Lex vraagt om mee te denken bij het opstellen van de enquête. Hiervoor hebben de volgende personen zich aangemeld: Maroesja Wolbers met Natasja de Pruis, Hans Pierweijer, Marleide Peeters Weem en Tom Schuurman.
 3. Film over Connect U
  In gesprek met Robin van der Mey en Marijke van Hees

  • Oplevering was gepland op 1 juni, is niet gehaald. De opening van het horecaplein wordt wel september, maar we zijn welkom voor een kop koffie bij Robin. Na 19.00 uur is de deur dicht.
  • Vraag: is er een overweging om de oude gevel in ere te herstellen? R: waarschijnlijk moeilijk haalbaar. M: buitenkant pand – alles wat nu behouden is is uitgangssituatie. Meer doen met gevels speelt nu niet. Het is balans zoeken tussen dingen mooi maken en ‘rommel opruimen’ Er is veel asbest weggehaald dus ook veel kosten.
  • M: veel lokale ondernemers doen het werk, mensen die in de regio wonen en werken
  • Vraag: er was sprake van de kapel dat die zou blijven bestaan. R: die blijft bestaan, of je die kunt bezichtigen is niet bekend. Er is nog geen invulling voor. Idee dat wordt geopperd: stilteruimte, concertruimte.
  • Vraag: heeft de gemeente jullie opdracht gegeven om in het parkeren te voorzien? Parkeerplaats Ariënsplein is er niet meer. R: dit heeft geen invloed op parkeerdruk. We hebben 140 plaatsen beschikbaar, meestal zijn er maar 15 plekken bezet. Iedereen mag bij ons parkeren, is openbaar maar niet gratis (2 euro per uur)
  • Vraag: wie heeft het logo ontwikkeld? Het lijkt op TUI… M: was ook een regionaal reclamebureau. De U komt van Connect U
  • Vraag: als er meer studenten komen wonen, is dan de afvalcapaciteit voldoende? Nu zie ik al veel bergen met zakken en dozen. Wordt dit aangepakt en uitgebreid? R: deze vraag houdt mij ook vanaf het begin bezig. Het stoort mij ook wat er gebeurt. Capaciteit is ruim voldoende, containers worden elke dag geleegd en dan zijn ze 10% vol. Studenten zijn lui, als er één zak voor staat denken ze dat het vol is en zetten ze hun vuilniszak erbij. We hebben camera’s geplaatst, boetes uitgedeeld. Na een jaar komen er nieuwe studenten en dan begint het weer opnieuw.
  • Vraag: als ik als wijkbewoner iets wil organiseren, bij wie mag ik mij melden? R: bij mij. Wijkraadvergadering kan er ook gehouden worden; die ruimtes zijn klaar na de zomer. Op de balie staat een bordje met mijn telefoonnummer.
  • Marijke bedankt de wijkraad voor de mooie film!
  • Wijkbewoners mogen komen, ondernemers hebben liever niet hele grote groepen tegelijk.
  • Ontstaan: particulier initiatief. Belangrijk dat kennis en geschiedenis mee gaan doen, M is daarom als adviseur ingestapt.
 4. Verslag 17 maart Lex Pauka
 5. Mededelingen:
  Raamwerk:
  Anneke Coops vertelt dat ze dit keer zijn meegelift met de week van de amateurkunst, omdat dat extra belangstelling genereert. Mooie route, 60 deelnemers in de wijk. Niet alleen kunstwerken, maar ook auto met trotse eigenaar. Je kunt met van alles meedoen waar je trots op bent. Geëvalueerd met het team (Manje Dijkman en Elles de Wit). We hebben het heel snel georganiseerd. Helaas zijn er een paar foutjes ingeslopen. We slaan een jaar over en doen dan niet meer in een hele week maar gewoon weekend, dan is het meer gecomprimeerd. Sjors Trimbach geeft de bordjes ontworpen.

  Groene Wijkkalender:
  vorige keer hebben zich 6 mensen gemeld. We hebben op 7 mei een plantjesmarkt georganiseerd. Daar kwamen best veel mensen op af, waren bijna los aan het eind van de dag. Dit willen we nog een keer doen in het najaar. Op 24 sept. is het burendag, zitten er over te denken daar een groene burendag van te maken met plantjesmarkt. Willen meedoen met bloembollen-plantdag van Groene Loper, tegels wippen. We willen meer groene acties gaan doen.

  Een wijkbewoner heeft 20 gietertjes geschonken voor alle kinderen v.d. kindermoestuin

 6. Wijkbudget:
  Irene Berg van de Synagoge vertelt over de rondleidingen, die zij geven over het Joods verleden en andere wetenswaardigheden van de wijk. Ze vertelt enthousiast over wat de wijk te bieden heeft aan historie en gebouwen. Van deze rondleidingen willen ze graag een filmimpressie, zodat verhalen bewaard blijven voor wijk en Synagoge. Zij vraagt € 5.000, – Lex geeft aan dat dit wel een fors bedrag is uit ons wijkbudget en wil het ook nog bespreken in het bestuur. Vraagt aanwezigen wat zij vinden. Iedereen vindt dat het een goed idee is, heel veel draagvlak voor. Misschien moeten ze nog wat andere organisaties benaderen zoals de Historische Sociëteit, provincie e.d.
  Dédé vertelt dat er regelmatig aanvragen binnen komen en worden gehonoreerd zoals het opknappen plantenbakken aan de Janninksweg tegenover de Blekerstraat, Burendag, straat of wijkfeest (staat €150,- voor ter ondersteuning van de organisatie). Aanvragen boven de €1000,- gaan via de openbare wijkvergadering.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting en napraten met een drankje

Verslag openbare wijkraadvergadering – 17 maart 2022


Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
Plaats: Robson, Blekerstraat 165
Aanwezig: ruim 50 wijkbewoners.

 1. Welkom:
  Lex Pauka heet iedereen welkom. Ruim 50 bewoners zijn na twee jaar weer aanwezig bij de openbare wijkvergadering. Het was voor de wijkraadsleden vreemd om zo’n lange periode geen direct contact te hebben met de bewoners. Lex heeft goed nieuws. De wijkraad heeft versterking gekregen van nieuwe leden. Edward Borggreve (nieuwe penningmeester) en Elles de Wit (aandachtsgebieden o.a. cultuur en social media) en Gerard Wieffer, die o.a. het nieuws op de website (www.hlvk.nl) verzorgt. Lex benadrukt dat het bijzonder is dat Gerard Kirchjunger aanwezig is. Hij is officieel met pensioen maar weer in dienst genomen bij Alifa. Hij heeft de koeken meegenomen voor bij de koffie.

 2. Stadsbeek:
  Alice Kuil is de projectleider en werkt bij de gemeente Enschede. Ze heeft twee collega’s meegenomen. Koen Wagelaar die waterontwerper is en Roelof Jan Pierik die verkeersdeskundige is. Alice laat een oude foto uit de krant zien van enkele jaren geleden. De auto’s rijden door het water bij het Jannink aan de Haaksbergerstraat. Enschede is gevoelig voor wateroverlast. Dit komt deels door het grote hoogteverschil (bijna 40 meter!) door de stuwwal. Veranderde klimaat speelt ook een rol. De afgelopen decennia hebben we veel beken gedempt voor bebouwing in de stad. Dit heeft allemaal gezorgd dat we bij stevige buien wateroverlast krijgen. De gemeente werkt aan oplossingen, zoals waterbergingen en nieuwe beken in de stad. De wijk Horstlanden Veldkamp krijgt ook een beek: De Zuiderspoorbeek. Deze beek gaat lopen vanaf de Blekerstraat richting het Volkspark. Een ander doel is het verbeteren van de fietsverbinding naar het havengebied. Alice laat tekeningen (artist impression) zien van hoe het kan worden. Het eerste gedeelte is bijna klaar. Alice vertelt dat bewoners hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan een klein voetpaadje richting de Aldi. Dat gaat er komen! Het heeft dus zin om aan te geven wat bewoners graag willen en gaan gebruiken. Roelof Jan neemt het verhaal over, omdat het nu meer gaat over het verkeer. Bij het tweede gedeelte is te weinig ruimte om een weg aan te leggen voor twee richtingen. De oplossing is om dit stukje éénrichtingsverkeer te maken. Roelof Jan belooft dat alle omwonenden een brief krijgen en wil graag in overleg om een goede keuze te maken. Ook de aanwezigen van de wijkraadsvergadering mogen zich opgeven bij Roelof Jan.

  De oversteek van de Blekerstraat wordt ook aangepakt. Roelof Jan heeft al twee varianten uitgewerkt. Direct omwonenden krijgen een brief met een uitnodiging om mee te denken. Ook hier stelt Roelof Jan zich coulant op. Wie mee wil denken is welkom!

  Bij het derde traject komt de beek in het park van de Groene Bogen. Hier krijgt de beek meer ruimte en zal mooi worden ingepast. Er komt ook nog een onderzoek naar de bestaande bomen. Deze doen het slecht en het is belangrijk om de oorzaak te achterhalen. Als Marina Eenschoten een ontwerp klaar heeft krijgen ook hier de omwonenden een brief met een uitnodiging om mee te denken.

  Alice neemt gaat verder over het laatste stuk van de Groene Boog en laat een voorlopig ontwerp zien. Ook hier zal met de omwonenden worden gesproken. Hoe dichter de beek komt bij het Volkspark hoe krapper de ruimte wordt. Er moet dus goed gekeken worden wat mogelijk is.

  Conclusie: Alle direct omwonenden krijgen een brief van de gemeente. Mocht je belangstelling hebben om mee te denken, dan kan dit vaak ook! Een open houding van Alice, Koen en Roelof Jan.

  Alice sluit af met een oproep aan de wijkbewoners om te helpen bij het verminderen van waterproblemen en hittestress door te zorgen voor minder steen en meer groen in de tuin. Maak gebruik van de subsidies van de gemeente. Meer informatie is te vinden bij de website groenblauwenschede.nl

  Zijn er nog vragen en opmerkingen?
  Dédé geeft aan dat de bestaande waterberging bij Fysiofit overstroomt als het hard regent. Koen is blij met het signaal. De beek heeft nu nog geen afvoer.

  Een bewoonster vraagt zich af hoe veilig een beek is voor jonge kinderen? Alice zegt dat deze vraag zeer vaak wordt gesteld. Bij het ontwerp wordt gekeken naar veiligheid. De beek is vaak maar tien centimeter diep, maar bij een heftige regenval kan de diepte 110 cm worden.

  Een bewoonster informeert naar het omstreden plan om een fietspad aan te leggen door het Volkspark. Er volgt een levendige discussie in de zaal. Het heeft inderdaad in de fietsvisie gestaan. Alice geeft een duidelijk antwoord: “Het fietspad gaat niet door het Volkspark”.

 3. Verkeer:
  Lex geeft aan dat verkeer een belangrijk item is voor onze wijk. Er is een film gemaakt om enkele situaties in beeld te brengen. De film is gemaakt door de verkeerscommissie en Patrick Drijver. Het filmpje wordt getoond aan de aanwezigen. De film levert enige hilariteit en veel herkenning op. De aanwezige wijkbewoners kunnen nog wel een aantal voorbeelden geven van rare of gevaarlijke situaties in de wijk. Roelof Jan Pierik gaat bekijken of er oplossingen zijn. De film over het verkeer komt op de website van de wijkraad. Gevaarlijke verkeerssituaties kunnen worden gemeld bij de secretaris van de wijk, namelijk Dédé. secretaris@horstlandenveldkamp.nl

  PAUZE Onder het genot van een kopje koffie en thee wordt er door de aanwezigen genetwerkt en worden er nieuwe contacten gelegd. Dit is bij een gewone Teamsvergadering niet mogelijk. Fijn dat het weer kan.

 4. Solidare:
  Na de pauze praat Gerard Wieffer met Simon Anter, directeur van Solidare, de projectontwikkelaar  de plannen rondom Macandra in het gebied tussen Tromplaan en Emmastraat. Simon, vertel, wat zijn je plannen? Waarom duurt het zo lang? Wat heb je gedaan? Wat is jullie visie?

  Simon Anter presenteert Solidare als een familiebedrijf dat iets van waarde op wil bouwen en doorgeven aan de volgende generatie. Simon is geboren in Enschede. “Ik heb daar een band mee” Hij heeft eerst (voormalig hotel) Memphis later van de IAA en de zusterflat Macandra gekocht. Daarna de kringloop aan de Emmastraat en enkele percelen. Hij heeft nog geen masterplan na vier jaar. Volgens Simon duurt het zolang, omdat de gemeente niet zo efficiënt is tijdens Corona. Hij voorziet dat de nieuwe generatie meer individueel is ingesteld en kiest voor andere woonvormen. Er is behoefte aan kleine wooneenheden, studio’s, appartementen en kleine grondgebonden woningen.In plaats van eengezinswoningen met een tuin. Op concrete vragen van de aanwezigen over de grootte van zo’n woning, geeft hij geen antwoord. Simon Anter heeft dus geen concrete plannen om te tonen en dat ligt volgens hem aan de gemeente. De gemeente wil niet meewerken aan zijn plannen. Simon heeft geen behoefte aan woningen van 150 m2. Een mini-wijk voor alle leeftijden.

  Op de vraag van Gerard wat er nu concreet gaat veranderen, is het antwoord van Simon dat voor Macandra een bouwvergunning is verleend. De balkons worden bij de kamer betrokken. De buitenkant wordt aangepakt. Simon geeft gelijk een waarschuwing dat het wel even kan duren. Er is een tekort aan bouwmaterialen.

  De aanwezigen willen wel meedenken. Ze hebben ideeën en vragen genoeg. Simon staat er open voor, zolang het niet alleen weerstand is.

  Lex geeft aan dat de universiteit 900 buitenlandse studenten een brief heeft gestuurd met het advies om maar niet te komen, vanwege gebrek aan huisvesting. Dat vindt hij jammer. Ook zijn er nu 50.000 vluchtelingen. Daar zou hij toch een rol in kunnen spelen.

  Door het publiek wordt de vraag gesteld of het vervallen pand aan de Tromplaan 51 niet opgeknapt kan worden. Simon geeft aan dat eerst het Memphis ontwikkeld moet worden en dat hij uiteindelijk van dat pand een kantoor wil maken. Het geheel moet een mini-wijk worden voor studenten, docenten en senioren.
  Een andere vraag van omwonende Susanne zum Groten is over het bosje van de gemeente en het tijdelijk ingericht voetbalveldje. De gemeente is na een klacht uiteindelijk gestopt met het kappen. Deze twee terreinen zijn weliswaar van de gemeente, maar hebben een belangrijke functie voor de buurt. Het is een klimaatbosje en ook een intensief gebruikte speelplek. Ambtenaar Bert Rademakers geeft aan dat beide plekken al de bestemming “wonen” hebben. Simon grijpt zijn kans om ook te reageren…ook hij vindt deze plekken belangrijk. Een omwonende wil graag dat de wijkraad zich inzet voor behoud van speelplekken en klimaatbosjes.

  Lex geeft een soort van vage belofte af. Hij geeft als voorbeeld de rol van de wijkraad bij de moestuin van het Robson. Dat geeft weer moed voor de aanwezigen. Simon Anter geeft aan dat hij altijd bereid is te luisteren naar goede ideeën.

 5. Minibiebjes:
  Lex vertelt dat er al enkele minibiebjes in de wijk zijn. Kastjes waar bewoners boeken uit kunnen halen om te lezen. Het idee is om deze kasten uniform uit te laten voeren en door de wijk verspreid neer te zetten. Dit kost echter meer dan € 1000,–, dus is er toestemming nodig van de aanwezigen van de openbare wijkraadsvergadering. De aanwezigen hebben duidelijk moeite met de vaagheid van het voorstel. Wat is dan het maximale bedrag dat ervoor wordt uitgetrokken. Na enige tijd bleek het bedrag € 1250,– te zijn en tegen zo’n bedrag hadden de aanwezigen geen bezwaar. Wie een minibieb bij zijn huis wil kan zich melden bij Elles@hlvk.nl

 6. Volkspark enquête:          Gerard Wieffer en Britt Bloemendaal
  Tot 1 april is het mogelijk om een enquête in te vullen over het Volkspark. Er zijn 600 flyers uitgedeeld. Op deze flyer staat een QR-code. Door met je smartphone de QR-code te scannen, kom je bij de enquête. De link komt ook nog op de website van de wijkraad.

 7. Mededelingen:
  Raamwerk. In Coronatijd is in de wijk een wandeling geweest van ramen waar kunst/nijverheid werd getoond. Dat was heel leuk. Lex vraagt of er bereidheid is om voor € 3500,– dit nog een keer te organiseren? De aanwezigen zijn akkoord.

  Groen in de wijk. Er speelt van alles met betrekking tot groen. Bij de fabriek van Hintzbergen wordt een hoop groen gekapt. Anneke Coops wil het niet hebben over de projectontwikkelaar maar over een groenkalender voor de wijk met elk seizoen de ’groene’ activiteiten in de wijk, zoals het Bloemenlint i.s.m. de Groene Loper, een plantjesruilmarkt in mei, Groene Burendag in september en gezamenlijk bollen planten in oktober. Het was Anneke opgevallen dat er weinig bloemen zijn bij bijvoorbeeld de Groene Bogen. Susanne weet te vertellen, dat zij al eerder met bewoners bollen heeft geplant en dat die helaas gemaaid zijn door de gemeente. Ambtenaar Bert Rademakers heeft het gehoord. Een bekend probleem! Zou er een oplossing komen, vraag ik mij dan af. Hoe kunnen we de wijk groener maken? Wie ideeën heeft en wil meehelpen mag zich melden bij Anneke. Anneke@horstlandenverldkamp.nl

  De moestuinen in het hart van het Robsonterrein zijn een groot succes. Het moestuinseizoen is begonnen. Dédé Grützmacher geeft aan dat nog twee kaveltjes over zijn voor volwassenen. Annette Krijnen vertelt over haar kindermoestuinproject. Ze heeft twee groepen van tien kinderen onder haar hoede. Annette is er twee middagen druk mee. Van pallets is een moestuinbak gemaakt. De kinderen leren niet alleen tuinieren, maar ook leren ze van Annette om te proeven. Zo hebben ze al rauwe biet geproefd. Er wordt gevraagd of het niet mogelijk is om de laatste twee kavels ook te geven aan de kinderen als het zo’n groot succes is. Dédé zegt dat kinderen begeleiding nodig hebben en dat voor Annette dit toch echt het maximale is om te begeleiden.

 8. Wijkbudget:  Biljart als invulling voor volwassenen en tegen eenzaamheid. Mogelijkheden?
  Draagvlak?

  Er is een verzoek binnengekomen bij de wijkraad om een tweedehands biljart aan te schaffen. De aanwezigen zijn bijna direct enthousiast. Een goed idee. Waarom niet gelijk een snooker-tafel en een dartbord zodat de jongeren kunnen mixen met de ouderen? Een plek is ook gevonden: Macandra. De wijkraad komt terug op dit idee.

 9. Rondvraag
  Kan er niet wat gedaan worden aan de rokers afkomstig van Saxion? Het Saxionterrein is rookvrij en nu geven deze rokers overlast in de buurt. Erg vervelend. Zeker als 1 peukje maar liefst 6 liter grondwater kan verpesten. Die peuken moeten worden weggehaald.

  Buurtbewoner Elles de Wit ergert zich aan de fietsen nabij Saxion. Die staan zodanig slecht geparkeerd, dat het moeilijk is om met de rollator of kinderwagen te wandelen op het trottoir. Simon Anter merkt op dat in Duitsland de regels beter worden gehandhaafd. Kan de wijkraad niet iets doen?

  Geert Klement en Marjan Broekstra hebben nog een vraag over het onderzoek naar invoering betaald parkeren. Alle bewoners in onze wijk, die nog geen betaald parkeren hebben, krijgen een brief. Hoe denken de bewoners over het invoeren van betaald parkeren in hun straat. Geert hoopt dat de brief duidelijk is. Hij weet dat als je een garage of parkeerplek hebt, dan krijg je geen parkeervergunning van de gemeente. Dat moet toch wel duidelijk in de brief worden vermeld.

  Sluiting rond tien uur met een drankje en gezellig samenzijn.

Verslag openbare wijkraadvergadering – 28 november 2019


Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
Plaats: Synagoge, Prinsestraat 14-16
Aanwezig: ruim 43 wijkbewoners.

 1. Opening:
  Ruim 43 wijkbewoners zijn op deze regenachtige avond naar de Synagoge gekomen. Dat vindt Lex zeer bijzonder. De eerste mededeling is dat de secretaris van de wijk, Dédé Grützmacher, ziek is geworden, maar dat ze beloofd heeft weer snel beter te worden. De koffie, thee en zelfgebakken brownies en andere koekjes worden deze avond aangeboden door de Synagoge. Dat gebaar wordt gewaardeerd.
 2. De Prinseschool:
  Lex vertelt dat wij beginnen met de verkeersproblemen van de Prinseschool. Dit is een probleem wat al jaren speelt.  Patrick Drijver laat via de beamer een film zien. Het wordt de aanwezigen wel duidelijk dat in 2004 er ook al problemen waren. Marjolein Krijgsman is de locatiedirecteur en geeft een uitvoerige uiteenzetting van de geschiedenis. Ze heeft vanaf het begin veel contact gehad met de toenmalige wijkagent Koen Klaver. Een klein clubje met actieve ouders hebben ervoor gezorgd dat er betonnen snoepjes werden geplaatst. Kleine verbeteringen, maar uit het verhaal werd duidelijk dat de  ambities om het op te lossen hoger waren. Wat hebben ze allemaal gedaan? Vincent, een zeer betrokken ouder, heeft een kinderraad opgericht in 2017 en die bestaat nog steeds. Vanavond zijn er vijf kinderen aanwezig om te vertellen wat ze gedaan hebben. Ze hebben het probleem onderzocht en een onderzoek gedaan naar de parkeerplekken. Ze hebben oplossingen bedacht. Ze hebben met de wethouder gepraat in het stadhuis. Ze hebben in de zomer van 2017 een heel verhaal gehouden voor de bewoners in het Pet Paviljoen. Dit kan Lex zich nog heel goed herinneren. Ze kregen een  toezegging van 6000 euro van de wijkraad, mits voldaan kon worden aan bepaalde voorwaarden. Waarom is er dan niks van terecht gekomen? In 2017 was er een oplossingstekening gemaakt. De bedoeling was dat er een Kiss and Ride strook werd gemaakt op een gedeelte van het oude ziekenhuis. De plannen gingen echter niet door omdat Life druk was met de verbouwing van het ziekenhuis. Wel zijn er kleine maatregelen getroffen, zoals het plaatsen van extra bollen, zodat parkeren op de stoep voor auto’s niet mogelijk is. Ook heeft de nieuwe kinderraad de situatie geëvalueerd. Het moet gezegd worden de evaluatie is pittig en gaat ook over de leerkrachten. De kinderraad is van mening dat de juffen voortaan de auto ook wel ergens anders kunnen parkeren. De verkeersbollen zijn in ieder geval wel een succes. Marjolein vult aan dat de leerkrachten de oversteek bij het zebrapad vrijwillig regelen. Het is nu 2019 en wat hebben ze gedaan? Ze hebben het heft in handen genomen en een experiment uitgevoerd. Met borden en linten is een soort van Kiss and Ride strook gemaakt. Er is een filmpje op Youtube. De conclusie van de kinderen is dat zo’n Kiss and Ride strook veel fijner is. Na een dag wennen liep alles op rolletjes. Toch was niet iedereen enthousiast over het experiment. Life was bijvoorbeeld verbolgen dat zij niet op de hoogte waren van het experiment. Life heeft, als eigenaar van het voormalig ziekenhuis, gezegd dat deze plek nu volledig wordt ingericht voor de fietsen. Deze mededeling valt niet bij iedereen in goede aarde. De fietsen zouden toch geparkeerd worden aan de ingang van het gebouw? Wat is er veranderd? Dit was toch niet  afgesproken? Hoe nu verder? De nieuwe kinderraad wil twee zaken:

  1. Er is een nieuw ontwerp gemaakt voor de inrichting. Zou dit wel kunnen? Er wordt alsnog een Kiss and Ride strook gemaakt, maar dan over de bestaande breedte van de weg en niet het terrein van Life.
  2. De straat twee keer per dag een uur afsluiten bij het brengen en halen van de kinderen.

  Een omwonende weet te vertellen dat de gemeente verantwoordelijk is voor het probleem. Zij hebben toestemming gegeven om de school te laten groeien. Er zijn nu ruim 415 kinderen op deze school. De gemeente heeft de plicht om logistiek een oplossing te vinden. Ferme en duidelijke taal vindt Lex, maar hij vindt dat de wijk ook naar oplossingen kan kijken. De details kunnen in de pauze en nu wil Lex praten over geld. Kan de Prinseschool nog aanspraak maken op de 6000 euro. De reacties uit de zaal zijn duidelijk. Eerst met de gemeente gaan praten over het nieuwe ontwerp en ook de omwonenden en de Synagoge betrekken bij het ontwerp is het duidelijke advies. Nu praten over zo’n groot bedrag is te vroeg. Marjolein vindt dat een goed advies en afgesproken wordt dat zij graag terugkomt met het definitieve ontwerp. Verder bedankt ze Lex dat zij en de kinderen zo uitgebreid de tijd krijgen om hun verhaal te houden. Ook heeft ze aan de verkeersdeskundige Maarten Minkjan ruim 700 handtekeningen overhandigd en expliciet gevraagd om mee te denken aan een mooie oplossing.

 3. Verkeer en parkeren:
  Lex is vanavond helemaal in zijn nopjes met de aanwezigheid van de nieuwe verkeerskundige: Maarten Minkjan. Hij woont met zijn vrouw en kind in Rijssen. Hij woonde eerst in Oost-Gelre. Lex hoopt dat hij goed heeft geluisterd naar de kinderen van de Prinseschool. Maarten geeft een diplomatiek antwoord: “Er is zeker winst te behalen, omdat het ook het aspect gedrag betreft. Wij gaan met de Prinseschool en de wethouder in gesprek”. Lex heeft al door dat dit een doorgewinterde verkeersdeskundige is. De wijkraad heeft al veel verkeersdeskundigen versleten in de goede zin van het woord. De wijkraad vindt een goed contact met de verkeersdeskundige zeer belangrijk. Hebben de aanwezigen nog een vraag aan Maarten? Er worden zeer kritische vragen gesteld. De projecteigenaar van Life heeft nooit nagedacht over delogistiek en een soort van verkeersplan. Dit laten ze volledig over aan de gemeente. Hoe denkt Maarten daarover? Maarten wordt wel gelijk in het diepe gegooid en Lex neemt het een beetje voor hem op. Het is in ieder geval duidelijk dat de omwonenden geen extra problemen met het verkeer willen krijgen. Helaas heeft onze wijk nu door de vernieuwing van de wegen extra overlast. Het is nu eenmaal zo. Vervolgens worden de problemen betaald parkeren, parkeerdruk door Saxion en overlast gevende scooters aangehaald. Maarten en Lex geven aan dat er nu een werkgroep is opgericht om de problemen structureel te bespreken. Nog een specifiek probleem wordt besproken. De Nassaustraat heeft geen verkeersdrempels en is toch een 30 km straat. Er wordt te hard gereden en de Nassaustraat is geen eenrichtingsverkeer. Ook is het probleem dat het op dit moment moeilijk is om je bestemming te bereiken aan de Blekerstraat. Allemaal problemen waar Maarten op dit moment geen antwoord op heeft. Lex sluit af met de wijze woorden: “De wijk Horstlanden Veldkamp is ontworpen in de tijd dat er nog weinig auto’s waren”.
 4. De kop van de Boulevard:
  De kop van de Boulevard is niet besproken omdat Karin Haase ziek is. Lex heeft gisteren echter een mail gehad van Rutger Jan Bevers. Hij wil graag praten over de ontwikkeling van het Robson. Het bestemmingsplan (Robson en nieuwbouw) heeft in juni 2019 ter visie gelegen. De omwonenden vinden het niet fijn dat ze dat niet wisten. In september 2019 was er een voorlichting over de voorgenomen wijzigingen van het bestemmingsplan en was er opeens een  beeldkwaliteitsplan. Het is de zaal duidelijk dat Rutger niet blij is. Vanuit het publiek wordt aangegeven dat de hoogte van de nieuwbouw ook nu fors hoger wordt. Dat wordt zeker niet als fijn ervaren. Rutger geeft aan dat hij al een tijd niets heeft gehoord en dat het net lijkt of de Wijkraad partij kiest voor de gemeente. Lex geeft advies en uitleg. Op dit moment denken Domijn en de gemeente na wat mogelijk is. Dit kost tijd. Ze denken bijvoorbeeld aan het knippen van het  bestemmingsplan. Dan kan het gedeelte, waar wij het allemaal over eens zijn, wel doorgaan. Of dit mogelijk is wordt nu bekeken. Dit kost tijd en het is ook voor de wijkraad afwachten wat de aanpak zal zijn. Lex zegt in ieder geval toe dat de volgende keer als hijgaat praten met Domijn Rutger ook uitgenodigd wordt door hem.PAUZE
  In de pauze is het mogelijk om het nieuwe scherm van de Synagoge te bewonderen. Dit scherm is aangeschaft met wijkbudget. Binnenkort zijn er filmpjes over de synagoge te zien.
 5. Aanvraag wijkbudget:
  Aanvraag wijkbudget film deel 2 wordt toegelicht door Patrick Drijver en Peter van Roosmalen. De eerste film over het bombardement was een groot succes. Met de tweede film over de opbouw van de wijk zijn ze ook al ver. Er is een datum geprikt voor de vertoning. Op 12 juni 2020 is de première. Als de film klaar is willen ze ook nog leerstof ontwikkelen, zodat basisschoolkinderen kennis krijgen over de geschiedenis van de wijk. Patrick vraag 1500 euro uit het wijkbudget. Zonder problemen wordt door de aanwezigen dit bedrag toegekend. Sterker nog er blijkt nog 1500 euro extra in kas te zitten. Kan de première niet feestelijker door iets van een barbecue te organiseren? Er wordt geen duidelijk besluit genomen. De eerste film is nog te bekijken bij de site van Tubantia en dan de zoekterm bombardement invullen. Christien van de Synagoge biedt aan om op een zondagmiddag de eerste film in de synagoge te draaien. Een goed idee vinden de aanwezigen.
 6. hondenrenveld:
  Een nieuw hondenrenveld voor de wijk Horstlanden Veldkamp. Helaas zijn Diana en Dédé niet aanwezig om het idee toe te lichten, maar Lex legt het graag uit. Het hondenrenveld bij het Robson was tijdelijk en is inmiddels verdwenen. In de wijk is er slechts 1 plek in het Volkspark en die heeft weinig kwaliteit. Ook zijn in de wijk steeds meer plekken verdwenen waar de honden los konden lopen. Zou het nu niet fijn zijn om uit te kijken naar een geschikte plek voor een nieuw hondenrenveld? Achter de gymzaal of misschien in de buurt van de Wilhelminastraat? De voorstellen leveren wat rumoer op. Echter de aanpak is moeilijk te bespreken, omdat Diana er niet is. Wordt vervolgd en wie mee wil denken is welkom.
 7. Wijkkrant:
  Lex geeft aan dat met 3 personen met heel veel plezier aan de wijkkrant wordt gewerkt. Deze wordt op papier gedrukt en verspreid op ruim 2800 plekken. Om kosten te sparen is het verslag van de openbare wijkraadsvergadering verhuisd naar de website. Lex wil graag weten of dat bevalt? De conclusie is dat het wennen is om naar de website van de wijk te gaan. Ook wordt de opmerking gemaakt dat in de toekomst een papieren wijkkrant niet meer van deze tijd is. Lex beaamt dat, echter nu is de conclusie dat het op deze manier goed is. Op het verzoek wie de wijkkrant kan komen te versterken komt een reactie. Gerard Wieffer biedt zich aan. Hij woont sinds twee maanden in de Kleine Houtstraat en heeft ervaring met het schrijven van stukken. De aanwezige redactieleden zijn blij met de spontane aanmelding van Gerard. Lex heeft nog een verrassing. Hij vraagt Ferdi naar voren. Ferdi bezorgt al 20 jaar de wijkkrant en krijgt van de wijkraad een cadeau. Hij krijgt een paar nieuwe stevige schoenen. Ferdi neemt het cadeau met een warm applaus in ontvangst.
 8. Rondvraag:
  Ellis en Akke hadden het idee om een openbare boekenkast te plaatsen in de wijk. In de Kortenaerstraat is dit niet haalbaar vanwege het gevaar van vandalisme. Dat vinden de wijkbewoners wel jammer en collectief wordt er nagedacht of er een oplossing is. Er is al een boekenruilplaats in het Eco Centrum aan de Emmastraat. In de hal van het oude ziekenhuis De Stadsmaten zou misschien ook een oplossing zijn. Rutger Jan Bevers valt het op dat het in de zomer in de Groene Bogen zeer warm is. Hij wil graag een of meerdere bomen. Ellis geeft aan dat zij dit ook al heeft gevraagd aan Laurens Ottenschot en dat dit niet kon. Lex stelt voor dat Rutger en Ellis dit verzoek gaan uitwerken. Zijn advies is: dien maar een onderbouwing in en verzamel de handtekeningen van bewoners die dit ook willen. Gezien de  klimaatverandering is dit een zeer goed idee.
  Lex sluit de vergadering.

Verslag openbare wijkraadvergadering – 19 september 2019


Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
Plaats: Synagoge, Prinsestraat 14-16
Aanwezig van het bestuur: Lex Pauka en Marieke van der Heijden.

 1. Opening:
  Lex Pauka ziet veel nieuwe en bekende gezichten. Ongeveer 35 buurtbewoners zijn gekomen op de openbare wijkvergadering van 19 september.
  Lex heeft gelijk een mededeling dat de secretaris van Horstlanden Veldkamp, Dédé Grützmacher, niet bij de vergadering aanwezig kan zijn. Dédé is onverwachts aan het mantelzorgen voor een tante van 92 jaar die haar heup gebroken heeft.
 2. verbouwing van het voormalige ziekenhuis:
  Het tweede punt van de agenda betreft de verbouwing van het voormalige ziekenhuis: de ontwikkelingen Connect U. Lex heeft Herman Zwiers van Life uitgenodigd. Life was zo voortvarend begonnen en nu is het zo stil rondom het gebouw. Wat is er allemaal aan de hand en wat gaat er nog gebeuren? Herman heeft een grote plattegrondtekening meegenomen, die hij samen met Lex omhoog houdt. De buurtbewoners in de zaal hebben goed zicht op deze kaart, echter de notuliste kan alleen maar de achterkant zien en dat is nogal lastig voor de verslaglegging. Wat is inmiddels klaar? De  studentenbehuizing (zowel zelfstandig als onzelfstandig) voor het Saxion zijn nu gereed. De ontsluiting van deze panden is aan de voorzijde. De hoofdingang is bijna klaar. Herman verwacht dat alle studenten deze ingang gaan gebruiken. De bestrating zal volgens de planning in april 2020 gereed zijn. Het ROC heeft zich ook gemeld om een deel van het pand te gebruiken. De sanering en de sloop is ook al bijna klaar. Herman vertelt dat er nog wel sloopafvoer is aan de Emmastraat. Deze overlast is niet te voorkomen. Begin 2020 wordt er begonnen met de kantoorruimten en woon- werkstudio’s. In de buitengevel van het voormalig ziekenhuis zijn echter vleermuizen. Dit betekent dat er flink rekening moet worden gehouden met deze beschermde dieren. Herman vertelt dat er zelfs alternatieve huisvesting is aangelegd voor de vleermuizen en dat ze nu met spanning afwachten of de vleermuizen de vleermuiskasten gaan gebruiken. Een buurtbewoner vraagt of er een leeftijdsgrens is voor de woon-werkstudio’s. Herman antwoordt dat iedereen die wonen en werken combineert in aanmerking komt voor zo’n studio. Dat is een hele geruststelling dat Life niet doet aan leeftijdsdiscriminatie. Hoe zit het met de loopbrug over de Haaksbergerstraat? Herman kan daar kort over zijn: die verdwijnt. De weg achter de Ripperdastraat, die blijft. Daar is namelijk recht van overpad gevestigd. De buurtbewoners weten dat er nog een hele mooie wilde wingerd op het terrein is te vinden. Als het mogelijk is om deze te behouden dan heel graag! Herman vertelt dat de binnentuin ook een echte tuin wordt. Sommige bewoners maken zich zorgen over de parkeerdruk en vrezen parkeeroverlast (o.a. Emmastraat/Blekerstraat). Herman benadrukt dat er zeer duidelijke afspraken zijn met de gemeente. De bewoners van het oude ziekenhuis krijgen géén parkeervergunning. Life heeft het gedeelte van het pand dat gereed is verkocht aan Syor. Dat heeft nadelen voor de duurzaamheid merkt een buurtbewoner op. Herman benadrukt dat het gebouw wordt aangesloten op stadsverwarming. Dat klopt, maar het gaat om de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak te leggen. Omwonenden die zelf geen zonnepanelen op het dak kunnen leggen (monument of het dak is niet geschikt) zouden graag een postcoderoosproject willen. Energie Enschede was heel ver in de onderzoeken en onderhandelingen met Life, echter toen het verkocht werd aan Syor was er geen belangstelling meer. Hoe teleurstellend. Herman beaamt dat Syor geen zonnepanelen op haar dak wil. Het oude ziekenhuis heeft echter nog voldoende daken over voor zonnepanelen. Er wordt nu bekeken of de resterende daken sterk genoeg zijn voor zonnepanelen. Nu maar hopen dat de geschiedenis zich niet gaat herhalen en dat de toekomstige eigenaar van het dak wel zonnepanelen ziet zitten. Overlast van de studenten is ook al gesignaleerd. De was hangt buiten. Weliswaar de schone was, maar toch. Herman vertelt dat Syor en Saxion beide een huismeester hebben waar omwonenden voorvallen kunnen melden. Het hek bij de Emmastraat blijft dicht. Dit is afgesproken met de bewoners van de Emmastraat. Hooguit zal het gebruikt worden voor hulpdiensten bij calamiteiten. Sommige buurtbewoners vinden het jammer dat het gebouw nu niet echt toegankelijk wordt vanuit de Emmastraat. Herman besluit met de opmerking dat er waarschijnlijk ook een mini-supermarkt en koffiecorners komen die ook voor de buurt toegankelijk zijn. Nog een wens van de aanwezigen. Zou in de voormalige kapel misschien een goed restaurant kunnen worden gevestigd? Lex bedankt Herman voor zijn uitgebreide toelichting en trekt de conclusie dat wij een beetje gerust gesteld zijn. Er is nog voldoende te doen.
 3. Verslag 6 juni:
  Lex stelt voor om de verslagen van de openbare vergadering niet meer op te nemen in het wijkkrantje, maar deze te publiceren op de website van de wijkraad Horstlanden Veldkamp. Het verslag was namelijk vrij uitgebreid en het was best veel werk om een samenvatting te maken. Ook was het vaak oud nieuws en dat is jammer. Afgesproken wordt dat zo snel mogelijk het verslag op de website wordt gezet.
 4. Wijkschouw op de fiets:
  Lex vertelt dat dit een activiteit van vroeger was. Wijkbewoners, ambtenaren, medewerkers van woningbouwverenigingen gaan fietsen in de wijk en kijken terplekke waar er problemen zijn. Vaak helpt het om de situatie ter plekke te bekijken. Het levert vaak ook verrassende oplossingen op. Lex vertelt dat de wijkraad wil weten of er problemen zijn en of er een buurtbewoner is die de coördinatie op zich wil nemen. Wie wil de wijkschouw organiseren? (dat houdt in: problemen
  verzamelen en een fietsroute bedenken, tijdstip en datum plannen, ambtenaren en medewerkers uitnodigen, meefietsen en een verslag maken van de afspraken). Oud wijkraadslid Geert merkt op dat vroegere voorzitter van de wijkraad dit deed. Lex helpt hem uit de droom. Deze voorzitter gaat dit niet doen en de andere wijkraadsleden zijn ook vol met bezigheden. De wijkraad heeft dus versterking nodig. Lex benadrukt dat er iemand van de wijk dit moet gaan doen, anders gaat het niet gebeuren. Heldere taal van Lex. Lex inventariseert alvast voor de nieuwe coördinator de eventuele wijkschouwpunten.

  • Fietspad/Mina Krusemanstraat ingebracht door Ellis. Al eerder bekeken door de verkeersdeskundigen en ze was teleurgesteld in het antwoord. Scooters rijden daar hard. Zou bijv. een spiegel geen oplossing zijn?
  • Emmastraat te hard rijden.
  • Waldeckstraat is ook problematisch.
  • Bij de ingang van de Kleine Houtstraat is de verkeersspiegel verdwenen. Jammer, want deze had wel degelijk nut.
  • De toename van hondenpoep o.a. in de Ripperdastraat.
  • Emmastraat 125 weet te melden dat vooral de scooters heel hard rijden.
  • Een bewoner van de Janninksweg past niet bij de rest van de bewoners. De openbare ruimte wordt misbruikt voor o.a. sloop van caravans. Wijkagent Kursat geeft ze het advies om de bewoner te blijven aanspreken op zijn gedrag. Hij kent de straat en denkt dat hij de bewoner kent, maar hij vindt het niet erg.

  Lex besluit met de oproep dat iemand van de wijk dit moet gaan organiseren, anders gaat de wijkschouw niet door.

 5. TwenSpace door Dave Borghuis:
  Dave heeft in het Robsongebouw een makerspace. Hij heeft o.a. een lasercutter en 3d-printer en bijna al het materiaal kan bewerkt worden (behalve metaal). Openingstijden zijn vrijdag van 12.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. Wat kunnen de buurtbewoners maken? Van alles kan er gemaakt worden: theedozen, diorama’s, puzzels, spiegel bewerken, naambordjes, etc. Eigenlijk teveel om op te noemen. Er zou ook een onderdeel voor een apparaat kunnen worden gemaakt. Dave heeft het liefst dat de omwonenden zelf het ontwerp aanleveren. Hij kan wel helpen, maar dat betekent wel dat hij daarvoorzijn loon in rekening brengt. Om de mensen vertrouwd te maken met de apparatuur wil hij een cursus aanbieden, zodat de cursisten na afloop zelfstandig kunnen werken. Lex vraagt aan de aanwezigen of zij dit een goed plan vinden en dat wordt bevestigd. Wie wil met subsidie een cursus volgen en gaat allemaal mooie dingen maken? Lex gaat het verder uitwerken met Dave. Binnenkort komt er wel een bericht in de wijkkrant of op de website. Johan Jonker heeft belangstelling.PAUZE + Korte demonstratie door Dave Borghuis
 6. Volkspark ontwikkelingen:
  Lex wil graag ophalen bij de wijkbewoners of er nog bespreekpunten zijn voor de volksparkvergadering van a.s. woensdag. Het bestuur van het Volkspark was uitgenodigd, echter niemand kon komen. Hoe zit het met Loetje? Loetje is het nieuwe restaurant dat zich gaat vestigen in De Jaargetijden. De verbouwing begint in januari en de inschatting is dat het een half jaar gaat duren. Lex verheugt zich al op de biefstukken van Loetje. Die schijnen namelijk zeer goed te zijn. Als Loetje open is, dan is er ook weer een mogelijkheid om overdag een kopje koffie te drinken. Dat is fijn voor de omwonenden. De buxushaag is volledig aangevreten door de buxusmot. Het is nog even afwachten of deze buxushaag gaat aanslaan en anders moet deze vervangen worden door een andere haag. De tennisvereniging heeft moeite met het afvoeren van het blad en onkruid. Ook moet een boom hoognodig gesnoeid worden. Een tak zorgt voor schaduw op de baan. De lantaarnpaal is inmiddels op kosten van de tennisvereniging aangesloten. Er is een nieuwe kabel getrokken vanuit het clubhuis. De indruk is dat het nu veiliger is op het parkeerterrein. De kosten waren 800 euro. Tenslotte wordt het broodprobleem nog uitgelegd. Er zijn veel bezoekers van het park die heel veel brood voeren aan de eenden. Zoveel brood, dat de eenden het niet op kunnen. Dit brood gaat rotten en trekt ratten aan. In andere parken worden broodcontainers neergezet. Van het brood wordt dan compost gemaakt en dat is veel beter.
 7. Kennismaken met Roderick (jongeren werker)
  Roderick stelt zich voor. Hij is jongerenwerker voor Alifa. Hij richt zich op de doelgroep jonge hangjongeren. Wat Roderick doet is contact leggen en voorkomen dat er overlast ontstaat. Zijn voornaamste werkgebied is de Performance Factory/Bothoven). Hij is hier te vinden bij het voetbalveldje bij de Emmastraat. Een buurtbewoner had Roderick al gespot en had in de buurtapp al gemeld dat er een duister persoon rondhing. Hilariteit in de zaal, de goede bedoelingen van Roderick werden uitgelegd als het verstrekken van drugs aan kinderen. Lex stelt voor dat in de volgende wijkkrant Roderick en wijkagent Kursat nogmaals worden voorgesteld, zodat iedereen weet dat deze twee professionals het beste met de wijk voor hebben. Tenslotte merkt een wijkbewoner op dat het project van Dave misschien wel heel leuk is voor jongeren. Roderick had het initiatief van Dave al genoteerd en denkt dat de jongeren dit zeer interessant vinden. Roderick meldt tenslotte nog dat er een jongeren informatiepunt (JIP) is tegenover Bertus Workel. Het is een voormalig winkelpand dat nu tijdelijk dienst doet als JIP. Jongeren met hun ziel onder de arm kunnen daar hun verhaal kwijt. Het wordt goed bezocht. Ook jongeren van onze wijk kunnen daar heen.
 8. Kijk op de wijkgesprekken:
  Lex vertelt dat wij ongeveer vijf jaar geleden zijn begonnen met deze wijkgesprekken. Hoe beleef je de wijk? Wat zou je veranderen? Ongeveer 150 bewoners hebben een gesprek gehad. Anne heeft deze gesprekken gedaan en daarna Kerstin. Nu is Lex op zoek naar een nieuwe onderzoeker en hij denkt dat dit wel goed komt. Hij wil in ieder geval weten hoe de bewoners denken over het opnieuw voeren van de wijkgesprekken. Reacties mogen naar de secretaris van de wijkraad, Dédé Grützmacher.
 9. Het wijkbudget 2019:
  Verleden jaar was het budget in september al behoorlijk ver uitgegeven en dit jaar is er nog een bedrag van 8000 euro over. Zijn er nog ideeën voor de besteding? Lex heeft nogmaals een verzoek voor de aanschaf van een AED  binnengekregen. Dit verzoek wordt nogmaals afgewezen. Met de aanschaf van een AED ben je er namelijk niet. Het is alleen zinvolals er heel veel omwonenden zijn die goed kunnen reanimeren. Ook is het in onze wijk niet zinvol, omdat de ambulance zeer snel ter plaatse kan zijn. Zo’n aanschaf zou alleen maar gebaseerd zijn op angst. Als er geld over is, dan zou het gebruikt kunnen worden voor het verduurzamen van het Robsonpand, is een suggestie die Marieke inbrengt. Geert heeft ook een leuk idee voor het Robson. Vroeger stonden op het dak verlichte ROBSON-letters. Hoe leuk zou dat zijn, dat deze verlichte letters terug zouden komen. Geert gaat onderzoeken of dit mogelijk is en wat de kosten zijn. De basishouding van de aanwezigen is dat dit een leuk idee is. Wijkbewoonster Akke wil graag een telefooncel waarin iedereen zijn of haar boeken kan zetten. Een soort van mini-bibliotheek voor de wijk. Misschien zou het in de Kortenaerstraat kunnen of misschien op het plein bij Saxion. Ellis heeft ook een kast gehad met boeken voor de buurt. Akke en Ellis gaan praten en de mogelijkheden onderzoeken. Irene van de Synagoge heeft een verzoek ingediend om een beeldscherm aan te schaffen. Zij wil filmpjes vertonen in het bezoekerscentrum. Educatie is zeer noodzakelijk. Irene vertelt dat er een 16-jarig meisje was dat niet wist dat joden mensen waren, maar dacht dat het een scheldwoord was. De bedoeling is dat er zoveel mogelijk scholen (o.a. ROC, maar ook basisscholen zoals de Prinseschool) de Synagoge gaan bezoeken. Ellis gaat vragen wanneer de Prinseschool de Synagoge gaat bezoeken. Lex vraagt of de aanwezigen een beslissing kunnen nemen over het verzoek van Irene en dat is positief. Irene krijgt 1000 euro als bijdrage voor het beeldscherm.
 10. Rondvraag:
  Lex vraagt wie nog wat heeft voor de rondvraag. Manje vertelt dat aan de Borstelweg een oude school is die nu in gebruik is als ateliergebouw voor kunstenaars. De school “De Kunsthaven” is geschikt voor kleinschalige bedrijfsuitjes, want er worden cursussen gegeven. Ellis geeft aan dat zij er glasfusion volgt. De volgende mededeling gaat over de tentoonstelling over Bert Haan. De tentoonstelling is 3 november 2019. Mis dit niet! Het zal zeer bijzonder zijn.Geert Clement heeft twee zaken. Hij had gehoord dat Domijn een informatiebijeenkomst heeft georganiseerd over het bestemmingsplan Robson. Lex vertelt dat dit op woensdag 2 oktober is en dat de buurtbewoners welkom zijn. De bijeenkomst is van half 7 tot half 8 bij de Perfomance Factory bij Domijn. Het tweede punt van Geert is wat complexer. Al jaren sport een clubje mensen (ongeveer 15 bewoners) bij de gymzaal Mina Krusemanstraat. De groep moet nu naar Glanerbrug. Geert is van mening dat de wijkraad moet uitzoeken, waarom dat zo is en of dit niet anders kan. Lex kan daar zeer kort over zijn. Dat gaat de wijkraad niet doen. Geert sputtert nog even tegen, maar het is al snel duidelijk dat Lex zich niet voor het karretje laat spannen. Om kwart voor tien sluit Lex de vergadering en gaan de meeste mensen tevreden naar huis.

Verslag openbare wijkraadvergadering – 6 juni 2019


Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
Plaats: Synagoge, Prinsestraat 14-16
Aanwezig: ruim 28 wijkbewoners.

 1. Opening:
  Lex Pauka heet iedereen welkom in de Synagoge voor de openbare Wijkraadvergadering. De vorige keer was Dédé  voorzitster en het was haar gelukt om voor half tien de vergadering te sluiten. Lex belooft om niet langdradig te zijn en hij streeft naar een korte vergadering.
 2. Het verslag van de openbare wijkvergadering van 28 februari 2019 kan niet besproken worden. De reden is dat het wijkkrantje nog niet is verspreid, dus de bewoners hebben het verslag niet kunnen lezen.
 3. Trimmen in het Volkspark:
  Mattijs van den Berg (Sportaal) geeft een toelichting op het gebruik van de trimtoestellen die onlangs geplaatst zijn in het Volkspark. De mooie toestellen worden goed gebruikt en de angst dat de toestellen ongebruikt blijven is ongegrond. Iedereen heeft het kunnen zien, dat de toestellen goed gebruikt worden. Mattijs vertelt dat er nu al verschillende groepen gebruik maken van de trimtoestellen. Er wordt zelfs gratis instructieles gegeven. Mattijs laat folders achter waarin precies staat wanneer iets plaats vindt. Mochten er bewoners zijn die zelf iets sportiefs willen ontwikkelen, dan kunnen ze advies krijgen van Michel van Sluijs (Sportaal). Mattijs besluit zijn verhaal met een advies aan alle bewoners. Laat je niet wegjagen door de bootcampgebruikers, de toestellen zijn voor alle wijkbewoners en niemand heeft het alleenrecht van deze toestellen. Er wordt een vraag gesteld of het mogelijk is om na werktijd te sporten? In de folder staat nu een gezamenlijke activiteit vroeg in de avond. Een andere oplossing zou zijn dat die persoon zelf iets gaat organiseren. Alles kan, want de toestellen zijn 24 uur per dag beschikbaar. Lex besluit met de opmerking dat Het Volkspark een mooie plek wordt om te vertoeven. De mooie trimtoestellen en daarna lekker biefstukken eten bij het Restaurant Loetje. Alleen de kruidentuin ontbreekt nog, maar daar wordt aan gewerkt volgens een omwonende.
 4. Gaan wij een wijkbudget geven aan het dakterras van Het Jannink ?
  De bewoners van het Janninkscomplex hebben ambitieuze plannen voor een dakterras. Het dakterras is de enige gezamenlijke plek buiten voor de bewoners van 128 appartementen. Een prachtige plek met een zeer indrukwekkend uitzicht op de wijk. Thomas, Rick en Klaas van de bewonerscommissie geven uitleg over het plan. De bedoeling is ondermeer dat er houten banken komen rondom het terras. Ook komt er een nieuwe overkapping. Gekozen is om met duurzaam hout alles zelf te maken. Het jaarlijks onderhoud wordt door de verhuurder De Woonplaats gedaan. Het materiaal gaat 30 jaar mee en de Woonplaats gaat de garantie geven dat er ook onderhoud gaat plaatsvinden. Het dakterras is niet openbaar toegankelijk voor de wijkbewoners en dat is wel een uitvoerige discussie geweest in de vergadering. Thomas geeft aan dat De Woonplaats absoluut niet wil dat het dakterras openbaartoegankelijk wordt. De bewoners mogen natuurlijk wel gasten meenemen om te laten zien hoe gezellig het is geworden. De totale kosten (inclusief de besparing van het zelfdoen) voor het project zijn 8000 euro. De bewonerscommissie heeft al 1000 euro gespaard. Ook ligt er een aanvraag bij de Woonplaats voor 2000 euro. De aanwezigen zijn kritisch, maar opbouwend? Kan het plan niet in verschillende fases worden uitgevoerd? Helaas, het grootste deel is aanschaf van het hout. Alleen de picknicktafels zouden naar de toekomst kunnen worden verschoven. Leidt zo’n mooi dakterras niet tot een fikse huurverhoging? Volgens Thomas is dit gelukkig niet het geval. Kunnen de bewoners niet een bedrag bijdragen? De bewoners gaan alles zelf uitvoeren. Op de brief hebben zich al 13 bewoners aangemeld. Lex vraagt hoe de aanwezigen over deze aanvraag denken. De bewoners van het Janninkscomplex vragen 2500 euro. Het wijkbudget is om de sociale samenhang te ondersteunen. Ruim 123 bewoners kunnen elkaar ontmoeten op het dakterras en dat betekent dat er meer mensen elkaar ontmoeten dan op menig openbaar speelterreintje in de wijk. De aanwezigen vinden het aangevraagde bedrag te hoog, maar besloten wordt om evenveel te geven als De Woonplaats en een bedrag te reserveren van 2000 euro (mits de goedkeuring van De Woonplaats). Dat de plek niet openbaar toegankelijk is wordt voor deze ene keer door de vingers gezien, gelet op het feit dat het dakterras een ontmoetingsruimte is voor het grote aantal bewoners van het Janninkscomplex.
 5. Verslag zitting Raad van State over bouwvergunning Planeta:
  Op de begane grond van het voormalige winkelpand/drukkerij Planeta zijn vier appartementen gebouwd. Wat is daar mis mee, zou je denken? De appartementen hebben geen ramen, maar alleen lichtkoepels in het dak voor de ventilatie en lichttoetreding. De kwaliteit is slecht. Brandveiligheid is ook minimaal. Ook lijkt het meer op kamerverhuur/pension dan dat er appartementen worden verhuurd. Afgelopen maandag is er een zitting geweest bij de Raad van State. De staatsraad, dhr. Drop, heeft goed geluisterd naar de argumenten. De omwonenden hebben het gevoel dat er goed geluisterd is naar wat er gezegd is.
 6. Toekomst Ecocentrum Emma:
  Susanne Grote geeft een uiteenzetting over onze leuke groene wijk Horstlanden Veldkamp. Ze stelt de vraag aan het publiek welke partij de meeste stemmen had afgelopen verkiezingen? Het blijkt dat de partij Groen Links de meeste stemmen had. Het ecocentrum bestaat al ettelijke jaren en richt zich op duurzaamheidsprojecten in het algemeen. Susanne geeft voorbeelden. Ze heeft Oikos begeleid in de uitvoering van de plannen en een bijdrage geleverd voor de club Kunst Cultuur Overijssel met betrekking tot een streekonderzoek naar onder andere gebruiken. Ook voor de buurttuin heeft Susanne een aanzet geleverd. Het ecocentrum is van oudsher ook een leerbedrijf. Susanne heeft nagedacht over de toekomst van het ecocentrum. Ze zoekt naar nieuwe ontwikkelingen die passen binnen de regels van het geldend bestemmingsplan. In de wijk Horstlanden Veldkamp is van oudsher veel ambachtelijke bedrijvigheid. De fietsenmaker en het indiaas restaurant blijven. De winkel wordt verkleind tot 1000 producten. Ze is van plan om veel spullen met korting te verkopen, zodat er veel ruimte komt voor nieuwe ontwikkelingen. Wijkbewoners kunnen dan bijvoorbeeld een workshop organiseren.
 7. Invulling Janninkkwartier (het terrein naast autobedrijf Mazda Kolenaar):
  Tanja Rijsman (wijk-regisseur) is goed op de hoogte van de plannen. De sanering van de grond is afgerond. Rond oktober is de grond bouwrijp. Drie kavels worden ontwikkeld door bouwbedrijf Hegeman. Verwacht wordt dat de verkoop deze zomer nog plaats vindt. De kavels van de gemeente Enschede worden ook binnenkort verkocht. Tanja heeft een kavelplan bij zich en geïnteresseerden kunnen dit bekijken. Op de vraag of er ook huurwoningen worden gebouwd kan Tanja een bevestigend antwoord geven. Er komen huurwoningen, alleen is deze huur behoorlijk hoog. Denk aan huren van 1200 euro. De uitgangspunten van dit nieuwe woonterrein zijn: klimaatadaptief, groene uitstraling, veel speelgelegenheid, hoogwaardige stedenbouw en autoluw. Autoluw betekent dat er maximaal 1 parkeerplek per woning komt. Deze parkeerplek zal op eigen terrein moeten worden aangelegd. Dédé had al vernomen dat de auto’s onder het flatgebouw worden geparkeerd. Lex vraagt zich af waarom er niet gekozen wordt voor sociale woningbouw. Waarschijnlijk te dure grond is het antwoord van de aanwezigen. Tanja weet wel te vertellen dat de gemeente probeert aantrekkelijke woonmilieus te maken voor de afgestudeerden van Saxion en de UT. Het is een gewaagd project volgens Lex met veel gezamenlijke tuinen. Susanne vertelt dat zij expertise heeft hoe dit gegaan is bij Oikos. Iedere bewoner beschouwt zijn grond als privé. Ze is benieuwd of de gemeente de leermomenten van Oikos heeft meegenomen bij de invulling van het Janninkkwartier. Maak goede afspraken over schuttingen en Wadi’s is haar advies.
 8. Verkeer en parkeren:
  Helaas zijn er geen bewoners van de Mina Krusemanstraat aanwezig. Dit betekent dat Harrie dit punt overslaat omdat dit behoorlijk specifiek is. Harrie Slump is namens de wijkraad met Henk Hoitink druk in overleg geweest met verkeersdeskundige Christian ter Braack. Wat zijn tot nu toe de geïnventariseerde problemen:

  • Twee sluiproutes o.a. de Veldkampstraat /Blekerstraat en de Waldeckstraat/Prinsestaat.
  • De verdwenen verkeersdrempel bij de Waldeckstraat
  • Het drukke kruispunt bij de Pathmossingel en de 2 de Emmastraat. Het kruispunt wordt door veel (schoolgaande) fietsers gebruikt en is onoverzichtelijk.
  • De toegang naar de Lidl vanaf de Broekheurnerweg. Fietsers mogen maar vanaf één kant erin. Echter de praktijk is dat zij zich daar niet aan houden en het bord negeren. Harrie geeft aan dat de heer Platvoet een oplossing heeft bedacht voor de fietsers.
  • Nu de verkeersdrempels in de fietsstraat 2e Emmastraat ontbreken, wordt er heel hard gereden door asociale bestuurders.
  • Het nieuwe Janninkscomplex en de veranderde inrichting van de verkeerswegen e.d.

  Harrie geeft aan dat er nu nog geen concrete resultaten zijn. Met het kleine slimme groepje gaat hij met Christian ter Braack naar de mogelijkheden zoeken voor oplossingen. Christian heeft gezegd dat ze alsnog het stuk Haaksbergerstraat tussen de Lidl en de Zuiderval gaan aanpakken.

  Nog enkele aandachtspunten van het publiek:

  Ank hoopt dat de Broekheurnerweg ook wordt aangepakt. Thomas Groot van het Janninkscomplex meldt zich spontaan aan voor het werkgroepje verkeer. Mariëlle geeft aan dat het kruispunt Kortenaerstraat / M.H. Tromplaan gevaarlijk is.

 9. Spel rondom de Slijpsteen:
  Lex geeft het woord aan Marieke die vanuit haar werk bij de gemeente Enschede een nieuw bestemmingsplan aan het maken is. Voor het gebied Getfert – Perik – Hogeland Noord wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. In dit bestemmingsplan is ook “de Slijpsteen” gelegen. Voor de gemeente Enschede gaat Marieke van der Heijden aan het werk met een nieuw bestemmingsplan voor deSlijpsteen, het bedrijventerrein waar o.a. Lidl en Gamma gevestigd zijn. De gemeente wil graag weten wat de gebruikers en eigenaren van de situatie daar vinden en wat er mogelijk verbeterd kan worden. De Slijpsteen ligt namelijk vlakbij de nieuwe wijk Janninkkwartier. Om een goed nieuw bestemmingsplan te maken heeft Marieke dus uw mening nodig, want in dat plan komen de regels die aangeven wat er in de toekomst op de Slijpsteen mag en niet mag. In het bestaande bestemmingsplan staat dat de Slijpsteen een bedrijventerrein is. Maar dat klopt al lang niet meer. Naast de supermarkt (detailhandel) bevindt zich daar bijvoorbeeld ook een besnijdeniskliniek. De ambtenaren zijn benieuwd hoe u over de Slijpsteen denkt. Waar wordt u blij van? Wat is belangrijk voor u? Waar wordt u verdrietig of moe van? Wat wilt u absoluut niet? Wat kan beter en hoe zou dat kunnen? Lex vindt het behoorlijk verfrissend dat nu de bewoners iets mogen zeggen en dat niet alles bedacht wordt door ambtenaren. Hij wil weten of er gekozen is voor een speciale aanpak. Er is inderdaad gekozen voor een andere aanpak. Wij hebben een spel ontwikkeld dat bedoeld is om uit te vinden hoe u aankijkt tegen de huidige en de toekomstige situatie op de Slijpsteen. Dat spel gaan we in kleine groepjes spelen. De uitkomst geeft mij een beeld van wat u belangrijk vindt, zodat Marieke dat in het nieuwe bestemmingsplan kan verwerken
  Met wie gaan we het spel spelen?
  Met alle bewoners die daarvoor belangstelling hebben. Daarnaast hebben wij raadsleden, de wijkregisseur, de omwonenden, de nieuwe bewoners van het Janninkkwartier, de eigenaren en de gebruikers van de bedrijfspanden uitgenodigd.
  Waar en wanneer?
  Op dinsdag 25 juni komen we bij elkaar in de Synagoge aan de Prinsestraat 14-16. Vanaf 19.00 uur staat de deur open. Het spel begint om 19.15 uur. Rond 22.00 uur verwachten we de bijeenkomst af te sluiten.
 10. Rondvraag:
  Anne vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de flat Macandra. Lex vertelt dat de Wijkraad en de gemeente ook niet zoveel weten. De flat en het pand van IAA (Memphishotel) is verkocht aan een Duitse investeerder. Er zou ook al interesse zijn in een diepe achtertuin van een bewoner van onze wijk. Op dit moment is de wijkraad geen partij. Iedereen mag plannen maken, dus ook een Duitse investeerder.
  Ook wordt er gevraagd naar de laatste stand van zaken met betrekking tot Rodenbach. Wederom een privaatrechtelijke aangelegenheid, waarbij wij alleen uit informatie van de krant hebben kunnen vernemen dat het onduidelijk is wie het pand nu gekocht heeft. Lex sluit de vergadering om 21.40 uur en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid.