Skip to main content

Verslag openbare wijkraadvergadering – 15 juni 2023


Ondanks het mooie, warme weer kwamen er donderdag 15 juni tientallen bewoners uit onze wijk naar de openbare wijkvergadering. Er moesten zelfs stoelen bijgesleept worden om iedereen een plekje te geven. Wijkvoorzitter Lex Pauka opent zoals gebruikelijk vol verve de bijeenkomst.

JOUW Wonen vult open plekken in
Marko Hartmann begon de avond met een toelichting op de plannen van JOUW Wonen om te gaan bouwen op twee locaties, eentje aan en een achter de Blekerstraat. Op het terrein van Hintzbergen achter de Blekersraat komen een 14 koopwoningen en bij de Enschedese Harmonie een viertal, ook koopwoningen. Een zogenaamd Knarrenhof op het Hintzbergen-terrein kon helaas financieel niet uit. Als alles meezit is de oplevering medio 2025. Waarvan akte.

Verslag vorige openbare vergadering
Over het verslag van de vorige openbare vergadering waren geen aanmerkingen. Aldus vastgesteld.

Bankjes bij de Stadskerk
Vervolgens was de beurt aan Albert van Winden. Namens de stadskerk De Verbinding licht hij toe hoe men de voortuin van de kerk heeft omgetoverd tot een fraaie buurttuin, een sieraad in onze wijk. De nieuwe banken zijn er gekomen mét financiële steun uit het wijkbudget. Albert vertelt hoe men als geloofsgemeenschap o.a. een verbinding wil vormen met de wijk, omzien naar elkaar én dat een relatie belangrijker is dan regels. De angst dat de plek misbruikt zou worden -hangjongeren en verslaafden- wordt gelukkig tot nu toe niet bewaarheid. En de plek is ook niet bedoeld om zieltjes te winnen. Al staat het natuurlijk iedereen vrij kennis te maken met De Verbinding.

Zuiderspoorbeek en de bomen
Het groenplan Zuiderspoorbeek wordt toegelicht door Marina Eenschoten, landschapsarchitect bij gemeente Enschede. In een aantal schetsen laat zij zien hoe men het groen in het gebied wil realiseren. Zoals ook al in een eerdere presentatie is gebleken is het een flinke puzzel om alle aspecten van de herinrichting door de beek en het fietspad in een groene omgeving tot hun recht te laten komen. Ondergrondse leidingen, kabels en riolering en de plaatsing van bruggetjes op een aantal plaatsen zijn en uitdaging voor de ontwerpers van het definitieve plan. Dat er bijvoorbeeld bomen moeten sneuvelen lijkt onvermijdelijk. Maar tegelijkertijd maakt Marina duidelijk dat er weliswaar in totaal 20 bomen gekapt moeten worden, maar dat er ook 53 nieuwe bomen geplant worden. De grote oude eik op de hoek bij de Kleine Houtstraat blijft in ieder geval gespaard. Een van de kritische kanttekeningen van de aanwezigen betreft het hondenrenveld. Kan die niet naar een andere plek in het Volkspark? Marina is daar gevoelig voor. Het zou mooi zijn als de Volkspark commissie daarmee instemt want al die hondenurine is slecht voor de bomen.
Reageren op de plannen via “Stem van Enschede”. In september verwacht men een volgende fase van de planvorming te kunnen presenteren. We zijn benieuwd.

Dédé Grutzmacher en Bas van der Linden laten ons nog meegenieten van de fraaie ontwerpen die Bas heeft gemaakt en binnenkort weer op een aantal Trafohuisjes zullen verschijnen.

Tenslotte nog een korte toelichting over:

  • 21 juni 19.30 Presentatie door Luc Hoogestein over “Mijn 1000 soorten tuin” en om 18.00 soep en rondleiding door moestuin Robson
  • 15 juli bezoek van een fietsclub aan Robson en moestuinen
  • Aandacht voor AED. Is het nodig/wenselijk dat we een dergelijke voorziening in Robson hebben. Wie gaat het beheren etc. Komt in volgende openbare wijkvergadering terug.

Rond de klok van negenen wordt de vergadering gesloten en betreden we de wandelgangen, waar menigeen nog blijft napraten met het glas in de ene en een lekker hapje in de andere hand.

De presentatie over de nieuwbouwplannen van Jouw Wonen en afbeeldingen van het tracé van de Zuiderspoorbeek zijn te zien op deze pagina.

Gerard Wieffer
18 juni 2023


  • Delen met je vrienden: