Skip to main content

Verslag openbare wijkraadvergadering – 19 september 2019


Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
Plaats: Synagoge, Prinsestraat 14-16
Aanwezig van het bestuur: Lex Pauka en Marieke van der Heijden.

 1. Opening:
  Lex Pauka ziet veel nieuwe en bekende gezichten. Ongeveer 35 buurtbewoners zijn gekomen op de openbare wijkvergadering van 19 september.
  Lex heeft gelijk een mededeling dat de secretaris van Horstlanden Veldkamp, Dédé Grützmacher, niet bij de vergadering aanwezig kan zijn. Dédé is onverwachts aan het mantelzorgen voor een tante van 92 jaar die haar heup gebroken heeft.
 2. verbouwing van het voormalige ziekenhuis:
  Het tweede punt van de agenda betreft de verbouwing van het voormalige ziekenhuis: de ontwikkelingen Connect U. Lex heeft Herman Zwiers van Life uitgenodigd. Life was zo voortvarend begonnen en nu is het zo stil rondom het gebouw. Wat is er allemaal aan de hand en wat gaat er nog gebeuren? Herman heeft een grote plattegrondtekening meegenomen, die hij samen met Lex omhoog houdt. De buurtbewoners in de zaal hebben goed zicht op deze kaart, echter de notuliste kan alleen maar de achterkant zien en dat is nogal lastig voor de verslaglegging. Wat is inmiddels klaar? De  studentenbehuizing (zowel zelfstandig als onzelfstandig) voor het Saxion zijn nu gereed. De ontsluiting van deze panden is aan de voorzijde. De hoofdingang is bijna klaar. Herman verwacht dat alle studenten deze ingang gaan gebruiken. De bestrating zal volgens de planning in april 2020 gereed zijn. Het ROC heeft zich ook gemeld om een deel van het pand te gebruiken. De sanering en de sloop is ook al bijna klaar. Herman vertelt dat er nog wel sloopafvoer is aan de Emmastraat. Deze overlast is niet te voorkomen. Begin 2020 wordt er begonnen met de kantoorruimten en woon- werkstudio’s. In de buitengevel van het voormalig ziekenhuis zijn echter vleermuizen. Dit betekent dat er flink rekening moet worden gehouden met deze beschermde dieren. Herman vertelt dat er zelfs alternatieve huisvesting is aangelegd voor de vleermuizen en dat ze nu met spanning afwachten of de vleermuizen de vleermuiskasten gaan gebruiken. Een buurtbewoner vraagt of er een leeftijdsgrens is voor de woon-werkstudio’s. Herman antwoordt dat iedereen die wonen en werken combineert in aanmerking komt voor zo’n studio. Dat is een hele geruststelling dat Life niet doet aan leeftijdsdiscriminatie. Hoe zit het met de loopbrug over de Haaksbergerstraat? Herman kan daar kort over zijn: die verdwijnt. De weg achter de Ripperdastraat, die blijft. Daar is namelijk recht van overpad gevestigd. De buurtbewoners weten dat er nog een hele mooie wilde wingerd op het terrein is te vinden. Als het mogelijk is om deze te behouden dan heel graag! Herman vertelt dat de binnentuin ook een echte tuin wordt. Sommige bewoners maken zich zorgen over de parkeerdruk en vrezen parkeeroverlast (o.a. Emmastraat/Blekerstraat). Herman benadrukt dat er zeer duidelijke afspraken zijn met de gemeente. De bewoners van het oude ziekenhuis krijgen géén parkeervergunning. Life heeft het gedeelte van het pand dat gereed is verkocht aan Syor. Dat heeft nadelen voor de duurzaamheid merkt een buurtbewoner op. Herman benadrukt dat het gebouw wordt aangesloten op stadsverwarming. Dat klopt, maar het gaat om de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak te leggen. Omwonenden die zelf geen zonnepanelen op het dak kunnen leggen (monument of het dak is niet geschikt) zouden graag een postcoderoosproject willen. Energie Enschede was heel ver in de onderzoeken en onderhandelingen met Life, echter toen het verkocht werd aan Syor was er geen belangstelling meer. Hoe teleurstellend. Herman beaamt dat Syor geen zonnepanelen op haar dak wil. Het oude ziekenhuis heeft echter nog voldoende daken over voor zonnepanelen. Er wordt nu bekeken of de resterende daken sterk genoeg zijn voor zonnepanelen. Nu maar hopen dat de geschiedenis zich niet gaat herhalen en dat de toekomstige eigenaar van het dak wel zonnepanelen ziet zitten. Overlast van de studenten is ook al gesignaleerd. De was hangt buiten. Weliswaar de schone was, maar toch. Herman vertelt dat Syor en Saxion beide een huismeester hebben waar omwonenden voorvallen kunnen melden. Het hek bij de Emmastraat blijft dicht. Dit is afgesproken met de bewoners van de Emmastraat. Hooguit zal het gebruikt worden voor hulpdiensten bij calamiteiten. Sommige buurtbewoners vinden het jammer dat het gebouw nu niet echt toegankelijk wordt vanuit de Emmastraat. Herman besluit met de opmerking dat er waarschijnlijk ook een mini-supermarkt en koffiecorners komen die ook voor de buurt toegankelijk zijn. Nog een wens van de aanwezigen. Zou in de voormalige kapel misschien een goed restaurant kunnen worden gevestigd? Lex bedankt Herman voor zijn uitgebreide toelichting en trekt de conclusie dat wij een beetje gerust gesteld zijn. Er is nog voldoende te doen.
 3. Verslag 6 juni:
  Lex stelt voor om de verslagen van de openbare vergadering niet meer op te nemen in het wijkkrantje, maar deze te publiceren op de website van de wijkraad Horstlanden Veldkamp. Het verslag was namelijk vrij uitgebreid en het was best veel werk om een samenvatting te maken. Ook was het vaak oud nieuws en dat is jammer. Afgesproken wordt dat zo snel mogelijk het verslag op de website wordt gezet.
 4. Wijkschouw op de fiets:
  Lex vertelt dat dit een activiteit van vroeger was. Wijkbewoners, ambtenaren, medewerkers van woningbouwverenigingen gaan fietsen in de wijk en kijken terplekke waar er problemen zijn. Vaak helpt het om de situatie ter plekke te bekijken. Het levert vaak ook verrassende oplossingen op. Lex vertelt dat de wijkraad wil weten of er problemen zijn en of er een buurtbewoner is die de coördinatie op zich wil nemen. Wie wil de wijkschouw organiseren? (dat houdt in: problemen
  verzamelen en een fietsroute bedenken, tijdstip en datum plannen, ambtenaren en medewerkers uitnodigen, meefietsen en een verslag maken van de afspraken). Oud wijkraadslid Geert merkt op dat vroegere voorzitter van de wijkraad dit deed. Lex helpt hem uit de droom. Deze voorzitter gaat dit niet doen en de andere wijkraadsleden zijn ook vol met bezigheden. De wijkraad heeft dus versterking nodig. Lex benadrukt dat er iemand van de wijk dit moet gaan doen, anders gaat het niet gebeuren. Heldere taal van Lex. Lex inventariseert alvast voor de nieuwe coördinator de eventuele wijkschouwpunten.

  • Fietspad/Mina Krusemanstraat ingebracht door Ellis. Al eerder bekeken door de verkeersdeskundigen en ze was teleurgesteld in het antwoord. Scooters rijden daar hard. Zou bijv. een spiegel geen oplossing zijn?
  • Emmastraat te hard rijden.
  • Waldeckstraat is ook problematisch.
  • Bij de ingang van de Kleine Houtstraat is de verkeersspiegel verdwenen. Jammer, want deze had wel degelijk nut.
  • De toename van hondenpoep o.a. in de Ripperdastraat.
  • Emmastraat 125 weet te melden dat vooral de scooters heel hard rijden.
  • Een bewoner van de Janninksweg past niet bij de rest van de bewoners. De openbare ruimte wordt misbruikt voor o.a. sloop van caravans. Wijkagent Kursat geeft ze het advies om de bewoner te blijven aanspreken op zijn gedrag. Hij kent de straat en denkt dat hij de bewoner kent, maar hij vindt het niet erg.

  Lex besluit met de oproep dat iemand van de wijk dit moet gaan organiseren, anders gaat de wijkschouw niet door.

 5. TwenSpace door Dave Borghuis:
  Dave heeft in het Robsongebouw een makerspace. Hij heeft o.a. een lasercutter en 3d-printer en bijna al het materiaal kan bewerkt worden (behalve metaal). Openingstijden zijn vrijdag van 12.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. Wat kunnen de buurtbewoners maken? Van alles kan er gemaakt worden: theedozen, diorama’s, puzzels, spiegel bewerken, naambordjes, etc. Eigenlijk teveel om op te noemen. Er zou ook een onderdeel voor een apparaat kunnen worden gemaakt. Dave heeft het liefst dat de omwonenden zelf het ontwerp aanleveren. Hij kan wel helpen, maar dat betekent wel dat hij daarvoorzijn loon in rekening brengt. Om de mensen vertrouwd te maken met de apparatuur wil hij een cursus aanbieden, zodat de cursisten na afloop zelfstandig kunnen werken. Lex vraagt aan de aanwezigen of zij dit een goed plan vinden en dat wordt bevestigd. Wie wil met subsidie een cursus volgen en gaat allemaal mooie dingen maken? Lex gaat het verder uitwerken met Dave. Binnenkort komt er wel een bericht in de wijkkrant of op de website. Johan Jonker heeft belangstelling.PAUZE + Korte demonstratie door Dave Borghuis
 6. Volkspark ontwikkelingen:
  Lex wil graag ophalen bij de wijkbewoners of er nog bespreekpunten zijn voor de volksparkvergadering van a.s. woensdag. Het bestuur van het Volkspark was uitgenodigd, echter niemand kon komen. Hoe zit het met Loetje? Loetje is het nieuwe restaurant dat zich gaat vestigen in De Jaargetijden. De verbouwing begint in januari en de inschatting is dat het een half jaar gaat duren. Lex verheugt zich al op de biefstukken van Loetje. Die schijnen namelijk zeer goed te zijn. Als Loetje open is, dan is er ook weer een mogelijkheid om overdag een kopje koffie te drinken. Dat is fijn voor de omwonenden. De buxushaag is volledig aangevreten door de buxusmot. Het is nog even afwachten of deze buxushaag gaat aanslaan en anders moet deze vervangen worden door een andere haag. De tennisvereniging heeft moeite met het afvoeren van het blad en onkruid. Ook moet een boom hoognodig gesnoeid worden. Een tak zorgt voor schaduw op de baan. De lantaarnpaal is inmiddels op kosten van de tennisvereniging aangesloten. Er is een nieuwe kabel getrokken vanuit het clubhuis. De indruk is dat het nu veiliger is op het parkeerterrein. De kosten waren 800 euro. Tenslotte wordt het broodprobleem nog uitgelegd. Er zijn veel bezoekers van het park die heel veel brood voeren aan de eenden. Zoveel brood, dat de eenden het niet op kunnen. Dit brood gaat rotten en trekt ratten aan. In andere parken worden broodcontainers neergezet. Van het brood wordt dan compost gemaakt en dat is veel beter.
 7. Kennismaken met Roderick (jongeren werker)
  Roderick stelt zich voor. Hij is jongerenwerker voor Alifa. Hij richt zich op de doelgroep jonge hangjongeren. Wat Roderick doet is contact leggen en voorkomen dat er overlast ontstaat. Zijn voornaamste werkgebied is de Performance Factory/Bothoven). Hij is hier te vinden bij het voetbalveldje bij de Emmastraat. Een buurtbewoner had Roderick al gespot en had in de buurtapp al gemeld dat er een duister persoon rondhing. Hilariteit in de zaal, de goede bedoelingen van Roderick werden uitgelegd als het verstrekken van drugs aan kinderen. Lex stelt voor dat in de volgende wijkkrant Roderick en wijkagent Kursat nogmaals worden voorgesteld, zodat iedereen weet dat deze twee professionals het beste met de wijk voor hebben. Tenslotte merkt een wijkbewoner op dat het project van Dave misschien wel heel leuk is voor jongeren. Roderick had het initiatief van Dave al genoteerd en denkt dat de jongeren dit zeer interessant vinden. Roderick meldt tenslotte nog dat er een jongeren informatiepunt (JIP) is tegenover Bertus Workel. Het is een voormalig winkelpand dat nu tijdelijk dienst doet als JIP. Jongeren met hun ziel onder de arm kunnen daar hun verhaal kwijt. Het wordt goed bezocht. Ook jongeren van onze wijk kunnen daar heen.
 8. Kijk op de wijkgesprekken:
  Lex vertelt dat wij ongeveer vijf jaar geleden zijn begonnen met deze wijkgesprekken. Hoe beleef je de wijk? Wat zou je veranderen? Ongeveer 150 bewoners hebben een gesprek gehad. Anne heeft deze gesprekken gedaan en daarna Kerstin. Nu is Lex op zoek naar een nieuwe onderzoeker en hij denkt dat dit wel goed komt. Hij wil in ieder geval weten hoe de bewoners denken over het opnieuw voeren van de wijkgesprekken. Reacties mogen naar de secretaris van de wijkraad, Dédé Grützmacher.
 9. Het wijkbudget 2019:
  Verleden jaar was het budget in september al behoorlijk ver uitgegeven en dit jaar is er nog een bedrag van 8000 euro over. Zijn er nog ideeën voor de besteding? Lex heeft nogmaals een verzoek voor de aanschaf van een AED  binnengekregen. Dit verzoek wordt nogmaals afgewezen. Met de aanschaf van een AED ben je er namelijk niet. Het is alleen zinvolals er heel veel omwonenden zijn die goed kunnen reanimeren. Ook is het in onze wijk niet zinvol, omdat de ambulance zeer snel ter plaatse kan zijn. Zo’n aanschaf zou alleen maar gebaseerd zijn op angst. Als er geld over is, dan zou het gebruikt kunnen worden voor het verduurzamen van het Robsonpand, is een suggestie die Marieke inbrengt. Geert heeft ook een leuk idee voor het Robson. Vroeger stonden op het dak verlichte ROBSON-letters. Hoe leuk zou dat zijn, dat deze verlichte letters terug zouden komen. Geert gaat onderzoeken of dit mogelijk is en wat de kosten zijn. De basishouding van de aanwezigen is dat dit een leuk idee is. Wijkbewoonster Akke wil graag een telefooncel waarin iedereen zijn of haar boeken kan zetten. Een soort van mini-bibliotheek voor de wijk. Misschien zou het in de Kortenaerstraat kunnen of misschien op het plein bij Saxion. Ellis heeft ook een kast gehad met boeken voor de buurt. Akke en Ellis gaan praten en de mogelijkheden onderzoeken. Irene van de Synagoge heeft een verzoek ingediend om een beeldscherm aan te schaffen. Zij wil filmpjes vertonen in het bezoekerscentrum. Educatie is zeer noodzakelijk. Irene vertelt dat er een 16-jarig meisje was dat niet wist dat joden mensen waren, maar dacht dat het een scheldwoord was. De bedoeling is dat er zoveel mogelijk scholen (o.a. ROC, maar ook basisscholen zoals de Prinseschool) de Synagoge gaan bezoeken. Ellis gaat vragen wanneer de Prinseschool de Synagoge gaat bezoeken. Lex vraagt of de aanwezigen een beslissing kunnen nemen over het verzoek van Irene en dat is positief. Irene krijgt 1000 euro als bijdrage voor het beeldscherm.
 10. Rondvraag:
  Lex vraagt wie nog wat heeft voor de rondvraag. Manje vertelt dat aan de Borstelweg een oude school is die nu in gebruik is als ateliergebouw voor kunstenaars. De school “De Kunsthaven” is geschikt voor kleinschalige bedrijfsuitjes, want er worden cursussen gegeven. Ellis geeft aan dat zij er glasfusion volgt. De volgende mededeling gaat over de tentoonstelling over Bert Haan. De tentoonstelling is 3 november 2019. Mis dit niet! Het zal zeer bijzonder zijn.Geert Clement heeft twee zaken. Hij had gehoord dat Domijn een informatiebijeenkomst heeft georganiseerd over het bestemmingsplan Robson. Lex vertelt dat dit op woensdag 2 oktober is en dat de buurtbewoners welkom zijn. De bijeenkomst is van half 7 tot half 8 bij de Perfomance Factory bij Domijn. Het tweede punt van Geert is wat complexer. Al jaren sport een clubje mensen (ongeveer 15 bewoners) bij de gymzaal Mina Krusemanstraat. De groep moet nu naar Glanerbrug. Geert is van mening dat de wijkraad moet uitzoeken, waarom dat zo is en of dit niet anders kan. Lex kan daar zeer kort over zijn. Dat gaat de wijkraad niet doen. Geert sputtert nog even tegen, maar het is al snel duidelijk dat Lex zich niet voor het karretje laat spannen. Om kwart voor tien sluit Lex de vergadering en gaan de meeste mensen tevreden naar huis.

 • Delen met je vrienden: