Skip to main content

Verslag openbare wijkraadvergadering – 19 september 2023

Waar moet de wijkraad meer aandacht aan besteden?
Deze vraag stond centraal in het eerste deel van de bijeenkomst. Onder leiding van Mariël Rondeel hebben we met elkaar gediscussieerd over een aantal stellingen. Over aandacht voor ouderen, voor sport en beweging én over zwerfvuil. Bij elke stelling konden we kiezen uit voor, tegen of twijfel en koos men positie in de ruimte. Het werd een levendig debat met genuanceerde meningen over de onderwerpen. We komen daar zeker nog op terug.

Voedselkast wordt deelkast
We spraken af dat we de voedselkast voortaan Deelkast noemen. Inge, Linda en Merel, de drie enthousiaste vrouwen die het project hebben gerealiseerd*, legden nog eens uit wat het doel is: zet alles in de Deelkast wat niet gebruikt en eetbaar of nuttig is in het dagelijkse leven. Maar geen dingen die over de houdbaarheidsdatum zijn. Of haal er iets uit als je daar behoefte aan hebt. De details staan op een briefje in de kast. De kast staat op proef voor 3 maanden tegen de zijgevel van het Robsonpand. Kijken of de Deelkast wel werkt zoals bedoeld en zonder ongewenste bijeffecten. Na de eerste week is al te merken dat hij goed wordt gebruikt.

Gerard Kirchjunger neemt afscheid
Pensioen, zelfs 44 jaar actief te zijn geweest in het sociaal domein vond hij het wel even wennen. Voor de wijkraad is hij jarenlang steun en toeverlaat geweest als deskundige waar we nooit vergeefs een beroep deden. Ook toen hij van zijn werkgever Alifa moest stoppen met de ondersteuning van de wijkraad. In zijn afscheidsverhaal bereidde hij de bewoners voor op veranderingen die eraan komen. Wijkwerk verdwijnt bij Alifa en gaat op 1 januari 2024 naar de stichting SVEN. Hoe dat voor de bewoners uitpakt zullen we zien. Lex Pauka bedankte Gerard en zorgde dat hij niet met lege handen naar huis ging.

In de voetsporen van een Joods verleden
Na de pauze keken we naar de documentaire die Patrick Drijver heeft gemaakt, mede dankzij geld uit het wijkbudget dat de wijkbewoners hem hebben toevertrouwd. De film is bedoeld voor bezoekers aan de synagoge, die niet in staat zijn een hele wandeling door de wijk te maken. Ook zij kunnen nu zien wat er resteert van dat ooit zo rijke joodse verleden en wat daarvan verloren is gegaan. Vooral van dat laatste werden de wijkbewoners wel even muisstil.

Plannen en ontwikkelingen
Anneke Coops maakte ons nogmaals attent de info die te vinden is onder de groene knop op www.hlvk.nl. Edward Borggreve vertelde hoe bewoners in een deel van de Janninksweg samen met de gemeente en de wijkraad werken aan de groene verfraaiing. Gerard Wieffer informeerde ons over het wijkmuziekfeest dat de wijkraad samen met de Harmonie in 2024 wil organiseren. Ideeën zijn welkom bij secretariaal@horstlandenveldkamp.nl.

Unbored.nl
De laatste gast, Ronald van Raaphorst maakte ons enthousiast voor de website Unbored.nl, die laat zien wat er in Enschede allemaal te doen is. Ronald legde het uit: Met Unbored.nl willen we mensen bewegen om er lokaal op uit te gaan, lokaal plezier te maken en lokaal dingen te ontdekken, Dat begint met ‘weten dat er nu iets is’. Download de app of ga naar unbored.nl. Je zult het zien, er zijn veel meer onbekende pareltjes dan je dacht.

En toen was het 22.10 uur en gingen we naar huis of dronken een glaasje met elkaar.

*Op verzoek van de drie vrouwen’ zijn hun achternamen weggelaten.


  • Delen met je vrienden: