Skip to main content

Verslag openbare wijkraadvergadering – 23 juni 2022


Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
Plaats: Robson, Blekerstraat 165
Aanwezig: ruim 50 wijkbewoners.

Aanwezig: zo’n 50 bewoners, gasten Marijke van Hees en Robin van der Mey (Connect U) Ivo Hulsebos, gemeente/parkeren, Iwan Bult, wijkregisseur gemeente en van het bestuur Lex Pauka (vz.) Dédé Grützmacher (secr.), Anneke Coops en Elles de Wit.

 1. Opening: Lex Pauka heet iedereen welkom. Twee agendapunten worden
  omgedraaid i.v.m. lichtinval voor film.
 2. Betaald parkeren: Ivo Hulsebos geeft aan dat er per straat aangevraagd kan worden, maar ook van hoek tot hoek of per wijkdeel. Straten waar al betaald parkeren is worden niet meegenomen in de enquête. Bestaande regels kunnen niet terug worden gedraaid. Er ontstaat een levendige discussie.
  Samenvatting:
  Waarom leggen we het probleem niet neer bij het Saxion en de Stadscampus van Connect U/Xior? Immers bijna de hele wijk heeft parkeeroverlast. Enkele bewoners geven aan contact gehad te hebben met Saxion, maar dat zij daar niets aan doen. Bevelen zelfs onbetaald parkeren in de omgeving aan. Moeten wij als bewoners opdraaien voor de kosten van betaald parkeren terwijl anderen parkeren onmogelijk maken? Zijn er geen alternatieven te bedenken? Kan Saxion niet ergens in een parkeergarage plekken reserveren voor studenten? Bij Connect U zijn 140 parkeerplaatsen, wel betaald parkeren en dus wordt hier weinig gebruik van gemaakt.
  Ook het parkeren van ondernemers in de wijk wordt als lastig ervaren. Net als het parkeren van bezoekers en personeel van het RIBW in de Janninksweg. RIBW heeft toch een eigen parkeerterrein. Waarom wordt dat op straat nergens aangegeven? In de Janninksweg geeft dat echt parkeerproblemen. Als betaald parkeren wordt ingevoerd moet er ook gehandhaafd worden! Is het duidelijk waar de meeste parkeerproblemen zijn? Weet de politie dat?
  De kosten van een parkeervergunning op kenteken is € 76,- en voor een bezoekersvergunning ook €76,- Lex geeft nog aan dat onze wijk is gegroeid van 2600 naar 3000 voordeuren waardoor parkeren steeds ingewikkelder wordt. Besloten wordt om de enquête wel te doen maar dat de vragen erin van belang zijn. Dus niet alleen ja of nee. Lex vraagt om mee te denken bij het opstellen van de enquête. Hiervoor hebben de volgende personen zich aangemeld: Maroesja Wolbers met Natasja de Pruis, Hans Pierweijer, Marleide Peeters Weem en Tom Schuurman.
 3. Film over Connect U
  In gesprek met Robin van der Mey en Marijke van Hees

  • Oplevering was gepland op 1 juni, is niet gehaald. De opening van het horecaplein wordt wel september, maar we zijn welkom voor een kop koffie bij Robin. Na 19.00 uur is de deur dicht.
  • Vraag: is er een overweging om de oude gevel in ere te herstellen? R: waarschijnlijk moeilijk haalbaar. M: buitenkant pand – alles wat nu behouden is is uitgangssituatie. Meer doen met gevels speelt nu niet. Het is balans zoeken tussen dingen mooi maken en ‘rommel opruimen’ Er is veel asbest weggehaald dus ook veel kosten.
  • M: veel lokale ondernemers doen het werk, mensen die in de regio wonen en werken
  • Vraag: er was sprake van de kapel dat die zou blijven bestaan. R: die blijft bestaan, of je die kunt bezichtigen is niet bekend. Er is nog geen invulling voor. Idee dat wordt geopperd: stilteruimte, concertruimte.
  • Vraag: heeft de gemeente jullie opdracht gegeven om in het parkeren te voorzien? Parkeerplaats Ariënsplein is er niet meer. R: dit heeft geen invloed op parkeerdruk. We hebben 140 plaatsen beschikbaar, meestal zijn er maar 15 plekken bezet. Iedereen mag bij ons parkeren, is openbaar maar niet gratis (2 euro per uur)
  • Vraag: wie heeft het logo ontwikkeld? Het lijkt op TUI… M: was ook een regionaal reclamebureau. De U komt van Connect U
  • Vraag: als er meer studenten komen wonen, is dan de afvalcapaciteit voldoende? Nu zie ik al veel bergen met zakken en dozen. Wordt dit aangepakt en uitgebreid? R: deze vraag houdt mij ook vanaf het begin bezig. Het stoort mij ook wat er gebeurt. Capaciteit is ruim voldoende, containers worden elke dag geleegd en dan zijn ze 10% vol. Studenten zijn lui, als er één zak voor staat denken ze dat het vol is en zetten ze hun vuilniszak erbij. We hebben camera’s geplaatst, boetes uitgedeeld. Na een jaar komen er nieuwe studenten en dan begint het weer opnieuw.
  • Vraag: als ik als wijkbewoner iets wil organiseren, bij wie mag ik mij melden? R: bij mij. Wijkraadvergadering kan er ook gehouden worden; die ruimtes zijn klaar na de zomer. Op de balie staat een bordje met mijn telefoonnummer.
  • Marijke bedankt de wijkraad voor de mooie film!
  • Wijkbewoners mogen komen, ondernemers hebben liever niet hele grote groepen tegelijk.
  • Ontstaan: particulier initiatief. Belangrijk dat kennis en geschiedenis mee gaan doen, M is daarom als adviseur ingestapt.
 4. Verslag 17 maart Lex Pauka
 5. Mededelingen:
  Raamwerk:
  Anneke Coops vertelt dat ze dit keer zijn meegelift met de week van de amateurkunst, omdat dat extra belangstelling genereert. Mooie route, 60 deelnemers in de wijk. Niet alleen kunstwerken, maar ook auto met trotse eigenaar. Je kunt met van alles meedoen waar je trots op bent. Geëvalueerd met het team (Manje Dijkman en Elles de Wit). We hebben het heel snel georganiseerd. Helaas zijn er een paar foutjes ingeslopen. We slaan een jaar over en doen dan niet meer in een hele week maar gewoon weekend, dan is het meer gecomprimeerd. Sjors Trimbach geeft de bordjes ontworpen.

  Groene Wijkkalender:
  vorige keer hebben zich 6 mensen gemeld. We hebben op 7 mei een plantjesmarkt georganiseerd. Daar kwamen best veel mensen op af, waren bijna los aan het eind van de dag. Dit willen we nog een keer doen in het najaar. Op 24 sept. is het burendag, zitten er over te denken daar een groene burendag van te maken met plantjesmarkt. Willen meedoen met bloembollen-plantdag van Groene Loper, tegels wippen. We willen meer groene acties gaan doen.

  Een wijkbewoner heeft 20 gietertjes geschonken voor alle kinderen v.d. kindermoestuin

 6. Wijkbudget:
  Irene Berg van de Synagoge vertelt over de rondleidingen, die zij geven over het Joods verleden en andere wetenswaardigheden van de wijk. Ze vertelt enthousiast over wat de wijk te bieden heeft aan historie en gebouwen. Van deze rondleidingen willen ze graag een filmimpressie, zodat verhalen bewaard blijven voor wijk en Synagoge. Zij vraagt € 5.000, – Lex geeft aan dat dit wel een fors bedrag is uit ons wijkbudget en wil het ook nog bespreken in het bestuur. Vraagt aanwezigen wat zij vinden. Iedereen vindt dat het een goed idee is, heel veel draagvlak voor. Misschien moeten ze nog wat andere organisaties benaderen zoals de Historische Sociëteit, provincie e.d.
  Dédé vertelt dat er regelmatig aanvragen binnen komen en worden gehonoreerd zoals het opknappen plantenbakken aan de Janninksweg tegenover de Blekerstraat, Burendag, straat of wijkfeest (staat €150,- voor ter ondersteuning van de organisatie). Aanvragen boven de €1000,- gaan via de openbare wijkvergadering.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting en napraten met een drankje

 • Delen met je vrienden: