Skip to main content

Verslag openbare wijkraadvergadering – 23 maart 2023


Plaats: Robson, Blekerstraat 165

  1. De opkomst is weer geweldig.
  2. Verslag 3 november 2022
   Het uitgebreide verslag van 3 november is te lezen op de website van de wijkraad Horstlanden Veldkamp (HLVK). Lex heeft voor de aanwezigen een kort verslag gemaakt.
  3. Minibiebs
   De aanwezigen kunnen de biebkast bewonderen. Zeven bewoners hebben zo’n kast. Hou de website HLVK in de gaten voor leuke acties. Misschien een wandelroute langs alle boekenkastjes of een speciaal thema als het bijvoorbeeld Kinderboekenweek is.
  4. Voedselkast
   Linda Weenink en twee buurtgenoten gaan de voedselkast beheren. De plannen zijn in een ver gevorderd stadium. De plek is bij het Robsongebouw. Als het een succes is, dan komen er misschien nog meer mensen die zo’n voedselkast willen beheren.
  5. Biljarten
   Lex Pauka en Gerard Wieffer hebben gesproken met de beheerder van Connect-U (oude ziekenhuis) over een plek voor twee biljarttafels. Het liefst een pooltafel en een biljarttafel zodat jonge en de iets oudere bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Een goed idee tegen de eenzaamheid. Na de zomer van 2023 komt er meer nieuws.
  6. Filmpremière: Welke sufferd heeft dit bedacht?
   De film over de verkeersdeskundige Roelof-Jan Pierik is zeer duidelijk. Soms lijkt het gevaarlijk, maar dan let iedereen extra op en dan gebeuren er geen ongelukken. Roelof-Jan Pierik geeft extra uitleg en is blij met de verkeerscommissie van de wijkraad Horstlanden Veldkamp. Valt u iets op? Geef het dan door aan de secretaris van de Wijkraad (zie website). Dan kan de verkeerscommissie ernaar kijken.
   De film staat op de website van de wijkraad HLVK. Kijk maar op de homepage rechtsboven.

   Pauze
   De pauze wordt door de bewoners goed gebruikt om gezellig met elkaar te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

  7. Krakers aan het woord
   Vijf kunstenaars wonen in de twee huizen aan de Haaksbergerstraat naast de Aldi en het kinderdagverblijf. De huizen zijn van Domijn en stonden al enkele jaren leeg. Sinds enkele weken wonen ze er. Ze willen ook activiteiten ontwikkelen voor bewoners, want ze willen iets betekenen voor de buurt. Anna, één van de kunstenaars, gaat wijkbewoners uitnodigen om te komen tekenen naar model, onder het motto ‘iedereen kan tekenen’. Een leuk idee. Wij zijn benieuwd.
  8. Parkeerprobleem Saxion
   De parkeercommissie van de wijkraad is gaan praten met Saxion. Het was een goed gesprek. Niet alleen over de fietsenproblematiek is gesproken, maar ook over de parkeeroverlast van auto’s van de studenten! Saxion start een onderzoek naar de omvang van het probleem. Daarna gaan Saxion en de wijkraad samen werken aan een oplossing. De aanwezigen zijn kritisch over de bemoeienis van de parkeercommissie. Is het geen probleem dat opgelost moet worden door de gemeente? De gemeente heeft wel een oplossing, maar dat betekent invoeren van “betaald parkeren”. Dat is voor sommige aanwezigen alleen acceptabel als de vergunning voor bewoners gratis is. De leden van de parkeercommissie hebben plezier in hun uitdaging en gaan gewoon door.
  9. Mededelingen
   – Volkspark
   Omwonenden kunnen op 18 maart gezamenlijk het Volkspark schoonmaken.
   – Groen in de wijk
   Anneke Coops geeft uitleg over de activiteiten van de groen-club. Binnenkort komt er op de homepage van www.hlvk.nl een knop die je brengt bij alle activiteiten en andere nieuwtjes over “Groen in de wijk”. Op zaterdag 15 april is er wederom een plantjesdag. Er zijn ook gratis aardappelplantjes te verkrijgen, zolang de voorraad strekt. Ook leuk voor op het balkon.
   – Bladkorven
   Dédé informeerde bij de gemeente of er bladkorven in de wijk konden komen. Dat doet de gemeente niet meer. Er werd o.a. te veel rotzooi in gedumpt. Er is een andere oplossing. Op centrale plekken wordt namelijk het blad weggehaald. Meer informatie kan je krijgen als je googelt op “Herfstbladeren opruimen gemeente Enschede”.
   – Invloed Wijkraad bouw
   De nieuwe Omgevingswet wordt ingevoerd en Lex vertelt dat dit gevolgen heeft voor onze wijk. Door de combinatie van een oud bestemmingsplan en een nieuwe verordening over participatie is de kans zeer groot dat wij weinig invloed hebben op nieuwe bouwprojecten. De wijkraad overlegt hierover met de gemeente.
  10. Rondvraag en Wat verder ter tafel komt
   Wijkbewoners maken zich zorgen over de dichtheid van bebouwing rondom het voormalige Rode Kruisterrein en Hinzbergen. De bebouwing gaat ten koste van het aanwezige groen. Er is ontzettend veel gekapt en dit gaat ten koste van allerlei dieren die daar leven.
  11. Sluiting
   Lex sluit de vergadering en nodigt iedereen uit om na te praten met een drankje.

 • Delen met je vrienden: