Skip to main content

Verslag openbare wijkraadvergadering – 28 november 2019


Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
Plaats: Synagoge, Prinsestraat 14-16
Aanwezig: ruim 43 wijkbewoners.

 1. Opening:
  Ruim 43 wijkbewoners zijn op deze regenachtige avond naar de Synagoge gekomen. Dat vindt Lex zeer bijzonder. De eerste mededeling is dat de secretaris van de wijk, Dédé Grützmacher, ziek is geworden, maar dat ze beloofd heeft weer snel beter te worden. De koffie, thee en zelfgebakken brownies en andere koekjes worden deze avond aangeboden door de Synagoge. Dat gebaar wordt gewaardeerd.
 2. De Prinseschool:
  Lex vertelt dat wij beginnen met de verkeersproblemen van de Prinseschool. Dit is een probleem wat al jaren speelt.  Patrick Drijver laat via de beamer een film zien. Het wordt de aanwezigen wel duidelijk dat in 2004 er ook al problemen waren. Marjolein Krijgsman is de locatiedirecteur en geeft een uitvoerige uiteenzetting van de geschiedenis. Ze heeft vanaf het begin veel contact gehad met de toenmalige wijkagent Koen Klaver. Een klein clubje met actieve ouders hebben ervoor gezorgd dat er betonnen snoepjes werden geplaatst. Kleine verbeteringen, maar uit het verhaal werd duidelijk dat de  ambities om het op te lossen hoger waren. Wat hebben ze allemaal gedaan? Vincent, een zeer betrokken ouder, heeft een kinderraad opgericht in 2017 en die bestaat nog steeds. Vanavond zijn er vijf kinderen aanwezig om te vertellen wat ze gedaan hebben. Ze hebben het probleem onderzocht en een onderzoek gedaan naar de parkeerplekken. Ze hebben oplossingen bedacht. Ze hebben met de wethouder gepraat in het stadhuis. Ze hebben in de zomer van 2017 een heel verhaal gehouden voor de bewoners in het Pet Paviljoen. Dit kan Lex zich nog heel goed herinneren. Ze kregen een  toezegging van 6000 euro van de wijkraad, mits voldaan kon worden aan bepaalde voorwaarden. Waarom is er dan niks van terecht gekomen? In 2017 was er een oplossingstekening gemaakt. De bedoeling was dat er een Kiss and Ride strook werd gemaakt op een gedeelte van het oude ziekenhuis. De plannen gingen echter niet door omdat Life druk was met de verbouwing van het ziekenhuis. Wel zijn er kleine maatregelen getroffen, zoals het plaatsen van extra bollen, zodat parkeren op de stoep voor auto’s niet mogelijk is. Ook heeft de nieuwe kinderraad de situatie geëvalueerd. Het moet gezegd worden de evaluatie is pittig en gaat ook over de leerkrachten. De kinderraad is van mening dat de juffen voortaan de auto ook wel ergens anders kunnen parkeren. De verkeersbollen zijn in ieder geval wel een succes. Marjolein vult aan dat de leerkrachten de oversteek bij het zebrapad vrijwillig regelen. Het is nu 2019 en wat hebben ze gedaan? Ze hebben het heft in handen genomen en een experiment uitgevoerd. Met borden en linten is een soort van Kiss and Ride strook gemaakt. Er is een filmpje op Youtube. De conclusie van de kinderen is dat zo’n Kiss and Ride strook veel fijner is. Na een dag wennen liep alles op rolletjes. Toch was niet iedereen enthousiast over het experiment. Life was bijvoorbeeld verbolgen dat zij niet op de hoogte waren van het experiment. Life heeft, als eigenaar van het voormalig ziekenhuis, gezegd dat deze plek nu volledig wordt ingericht voor de fietsen. Deze mededeling valt niet bij iedereen in goede aarde. De fietsen zouden toch geparkeerd worden aan de ingang van het gebouw? Wat is er veranderd? Dit was toch niet  afgesproken? Hoe nu verder? De nieuwe kinderraad wil twee zaken:

  1. Er is een nieuw ontwerp gemaakt voor de inrichting. Zou dit wel kunnen? Er wordt alsnog een Kiss and Ride strook gemaakt, maar dan over de bestaande breedte van de weg en niet het terrein van Life.
  2. De straat twee keer per dag een uur afsluiten bij het brengen en halen van de kinderen.

  Een omwonende weet te vertellen dat de gemeente verantwoordelijk is voor het probleem. Zij hebben toestemming gegeven om de school te laten groeien. Er zijn nu ruim 415 kinderen op deze school. De gemeente heeft de plicht om logistiek een oplossing te vinden. Ferme en duidelijke taal vindt Lex, maar hij vindt dat de wijk ook naar oplossingen kan kijken. De details kunnen in de pauze en nu wil Lex praten over geld. Kan de Prinseschool nog aanspraak maken op de 6000 euro. De reacties uit de zaal zijn duidelijk. Eerst met de gemeente gaan praten over het nieuwe ontwerp en ook de omwonenden en de Synagoge betrekken bij het ontwerp is het duidelijke advies. Nu praten over zo’n groot bedrag is te vroeg. Marjolein vindt dat een goed advies en afgesproken wordt dat zij graag terugkomt met het definitieve ontwerp. Verder bedankt ze Lex dat zij en de kinderen zo uitgebreid de tijd krijgen om hun verhaal te houden. Ook heeft ze aan de verkeersdeskundige Maarten Minkjan ruim 700 handtekeningen overhandigd en expliciet gevraagd om mee te denken aan een mooie oplossing.

 3. Verkeer en parkeren:
  Lex is vanavond helemaal in zijn nopjes met de aanwezigheid van de nieuwe verkeerskundige: Maarten Minkjan. Hij woont met zijn vrouw en kind in Rijssen. Hij woonde eerst in Oost-Gelre. Lex hoopt dat hij goed heeft geluisterd naar de kinderen van de Prinseschool. Maarten geeft een diplomatiek antwoord: “Er is zeker winst te behalen, omdat het ook het aspect gedrag betreft. Wij gaan met de Prinseschool en de wethouder in gesprek”. Lex heeft al door dat dit een doorgewinterde verkeersdeskundige is. De wijkraad heeft al veel verkeersdeskundigen versleten in de goede zin van het woord. De wijkraad vindt een goed contact met de verkeersdeskundige zeer belangrijk. Hebben de aanwezigen nog een vraag aan Maarten? Er worden zeer kritische vragen gesteld. De projecteigenaar van Life heeft nooit nagedacht over delogistiek en een soort van verkeersplan. Dit laten ze volledig over aan de gemeente. Hoe denkt Maarten daarover? Maarten wordt wel gelijk in het diepe gegooid en Lex neemt het een beetje voor hem op. Het is in ieder geval duidelijk dat de omwonenden geen extra problemen met het verkeer willen krijgen. Helaas heeft onze wijk nu door de vernieuwing van de wegen extra overlast. Het is nu eenmaal zo. Vervolgens worden de problemen betaald parkeren, parkeerdruk door Saxion en overlast gevende scooters aangehaald. Maarten en Lex geven aan dat er nu een werkgroep is opgericht om de problemen structureel te bespreken. Nog een specifiek probleem wordt besproken. De Nassaustraat heeft geen verkeersdrempels en is toch een 30 km straat. Er wordt te hard gereden en de Nassaustraat is geen eenrichtingsverkeer. Ook is het probleem dat het op dit moment moeilijk is om je bestemming te bereiken aan de Blekerstraat. Allemaal problemen waar Maarten op dit moment geen antwoord op heeft. Lex sluit af met de wijze woorden: “De wijk Horstlanden Veldkamp is ontworpen in de tijd dat er nog weinig auto’s waren”.
 4. De kop van de Boulevard:
  De kop van de Boulevard is niet besproken omdat Karin Haase ziek is. Lex heeft gisteren echter een mail gehad van Rutger Jan Bevers. Hij wil graag praten over de ontwikkeling van het Robson. Het bestemmingsplan (Robson en nieuwbouw) heeft in juni 2019 ter visie gelegen. De omwonenden vinden het niet fijn dat ze dat niet wisten. In september 2019 was er een voorlichting over de voorgenomen wijzigingen van het bestemmingsplan en was er opeens een  beeldkwaliteitsplan. Het is de zaal duidelijk dat Rutger niet blij is. Vanuit het publiek wordt aangegeven dat de hoogte van de nieuwbouw ook nu fors hoger wordt. Dat wordt zeker niet als fijn ervaren. Rutger geeft aan dat hij al een tijd niets heeft gehoord en dat het net lijkt of de Wijkraad partij kiest voor de gemeente. Lex geeft advies en uitleg. Op dit moment denken Domijn en de gemeente na wat mogelijk is. Dit kost tijd. Ze denken bijvoorbeeld aan het knippen van het  bestemmingsplan. Dan kan het gedeelte, waar wij het allemaal over eens zijn, wel doorgaan. Of dit mogelijk is wordt nu bekeken. Dit kost tijd en het is ook voor de wijkraad afwachten wat de aanpak zal zijn. Lex zegt in ieder geval toe dat de volgende keer als hijgaat praten met Domijn Rutger ook uitgenodigd wordt door hem.PAUZE
  In de pauze is het mogelijk om het nieuwe scherm van de Synagoge te bewonderen. Dit scherm is aangeschaft met wijkbudget. Binnenkort zijn er filmpjes over de synagoge te zien.
 5. Aanvraag wijkbudget:
  Aanvraag wijkbudget film deel 2 wordt toegelicht door Patrick Drijver en Peter van Roosmalen. De eerste film over het bombardement was een groot succes. Met de tweede film over de opbouw van de wijk zijn ze ook al ver. Er is een datum geprikt voor de vertoning. Op 12 juni 2020 is de première. Als de film klaar is willen ze ook nog leerstof ontwikkelen, zodat basisschoolkinderen kennis krijgen over de geschiedenis van de wijk. Patrick vraag 1500 euro uit het wijkbudget. Zonder problemen wordt door de aanwezigen dit bedrag toegekend. Sterker nog er blijkt nog 1500 euro extra in kas te zitten. Kan de première niet feestelijker door iets van een barbecue te organiseren? Er wordt geen duidelijk besluit genomen. De eerste film is nog te bekijken bij de site van Tubantia en dan de zoekterm bombardement invullen. Christien van de Synagoge biedt aan om op een zondagmiddag de eerste film in de synagoge te draaien. Een goed idee vinden de aanwezigen.
 6. hondenrenveld:
  Een nieuw hondenrenveld voor de wijk Horstlanden Veldkamp. Helaas zijn Diana en Dédé niet aanwezig om het idee toe te lichten, maar Lex legt het graag uit. Het hondenrenveld bij het Robson was tijdelijk en is inmiddels verdwenen. In de wijk is er slechts 1 plek in het Volkspark en die heeft weinig kwaliteit. Ook zijn in de wijk steeds meer plekken verdwenen waar de honden los konden lopen. Zou het nu niet fijn zijn om uit te kijken naar een geschikte plek voor een nieuw hondenrenveld? Achter de gymzaal of misschien in de buurt van de Wilhelminastraat? De voorstellen leveren wat rumoer op. Echter de aanpak is moeilijk te bespreken, omdat Diana er niet is. Wordt vervolgd en wie mee wil denken is welkom.
 7. Wijkkrant:
  Lex geeft aan dat met 3 personen met heel veel plezier aan de wijkkrant wordt gewerkt. Deze wordt op papier gedrukt en verspreid op ruim 2800 plekken. Om kosten te sparen is het verslag van de openbare wijkraadsvergadering verhuisd naar de website. Lex wil graag weten of dat bevalt? De conclusie is dat het wennen is om naar de website van de wijk te gaan. Ook wordt de opmerking gemaakt dat in de toekomst een papieren wijkkrant niet meer van deze tijd is. Lex beaamt dat, echter nu is de conclusie dat het op deze manier goed is. Op het verzoek wie de wijkkrant kan komen te versterken komt een reactie. Gerard Wieffer biedt zich aan. Hij woont sinds twee maanden in de Kleine Houtstraat en heeft ervaring met het schrijven van stukken. De aanwezige redactieleden zijn blij met de spontane aanmelding van Gerard. Lex heeft nog een verrassing. Hij vraagt Ferdi naar voren. Ferdi bezorgt al 20 jaar de wijkkrant en krijgt van de wijkraad een cadeau. Hij krijgt een paar nieuwe stevige schoenen. Ferdi neemt het cadeau met een warm applaus in ontvangst.
 8. Rondvraag:
  Ellis en Akke hadden het idee om een openbare boekenkast te plaatsen in de wijk. In de Kortenaerstraat is dit niet haalbaar vanwege het gevaar van vandalisme. Dat vinden de wijkbewoners wel jammer en collectief wordt er nagedacht of er een oplossing is. Er is al een boekenruilplaats in het Eco Centrum aan de Emmastraat. In de hal van het oude ziekenhuis De Stadsmaten zou misschien ook een oplossing zijn. Rutger Jan Bevers valt het op dat het in de zomer in de Groene Bogen zeer warm is. Hij wil graag een of meerdere bomen. Ellis geeft aan dat zij dit ook al heeft gevraagd aan Laurens Ottenschot en dat dit niet kon. Lex stelt voor dat Rutger en Ellis dit verzoek gaan uitwerken. Zijn advies is: dien maar een onderbouwing in en verzamel de handtekeningen van bewoners die dit ook willen. Gezien de  klimaatverandering is dit een zeer goed idee.
  Lex sluit de vergadering.

 • Delen met je vrienden: