Skip to main content

Verslag openbare wijkraadvergadering – 3 november 2022


Plaats: Robson, Blekerstraat 165
Aanwezig: ruim 60 wijkbewoners.

  1. Lex Pauka is verheugd dat er ruim 60 wijkbewoners op de vergadering zijn. Twee bestuursleden van de wijkraad kunnen er vanwege ziekte niet bij zijn. Hij wenst Dédé Grützmacher en Gerard Wieffer een goed herstel toe.
  2. Verslag van de openbare vergadering van 23 juni 2022 heeft in de wijkkrant gestaan. Er zijn geen opmerkingen dus het verslag wordt vastgesteld.
  3. Mededeling Minibiebs. Acht wijkbewoners willen een minibieb beheren. De wijkraad zou de kastjes laten maken en dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Elles de Wit en Gerard Borggreve van de wijkraad geven een toelichting. Er waren afspraken dat de kastjes gemaakt zouden worden door “Meesterwerk” bij Polaroid. In oktober kwam het bericht dat het maken van de kastjes niet doorging. Wat een pech! Elles en Gerard gaan nu praten met Stichting “de Noaber” in Lonneker. Ook krijgen ze de tip dat Surplus, gevestigd in de Espoortstraat, misschien wel kastjes wil maken. Elles en Edward doen hun best om zo snel mogelijk de minibiebjes te laten maken.
  4. Wat doet een buurtbemiddelaar?
   Bij buurtbemiddeling zoeken ze vrijwilligers. Lex heeft Nina Verpalen en Jeanet Hogeboom uitgenodigd om uitleg te geven. Wat is buurtbemiddeling en is het leuk werk? Nina en Jeanet geven uitleg. Buurtbemiddeling is het bemiddelen bij burenruzie. Je zorgt ervoor dat de buren weer met elkaar gaan praten. Voor je begint krijg je een opleiding. Er worden veel cursussen gegeven hoe je dit vrijwilligerswerk moet doen. Lex vraagt zich af waar de meeste burenruzies over gaan. Het blijkt geluidshinder te zijn. De buurtbemiddelaar is geen “rijdende rechter”, maar zorgt ervoor dat de buren met elkaar gaan praten. Dat lukt in 65 procent van de gevallen. De situatie is dan verbeterd. Mensen wachten soms te lang om een gesprek met elkaar aan te gaan. Wat je wil voorkomen is dat de politie langs moet komen. Buurtbemiddeling zorgt er dus voor dat de mensen weer met elkaar praten. Als bemiddelaar leer je onbevangen en zonder oordeel te luisteren. De club bestaat nu uit 40 bemiddelaars en ze zoeken nieuwe vrijwilligers. Aanmelden kan via Nina Verpalen ninaverpalen4@gmail.com. Lex bedankt de dames voor hun enthousiaste inbreng.
  5. Waar moet de wijkraad mee aan de slag?
   Om erachter te komen welke activiteiten de bewoners in 2023 van de wijkraad verwachten zou Dédé ons meenemen in een interactieve sessie. Lex heeft Anneke Coops bereid gevonden om waar te nemen voor de zieke Dédé. Anneke haalt bij de aanwezige wijkbewoners op welke onderwerpen er zijn.

   1. Voedselkastjes
   2. Meer bomen/bladerkorfen
   3. Repaircafé
   4. Bezig met taal op een leuke manier
   5. Haloween /coördinatie wanneer iets plaatsvindt.
   6. Natuuropruimdag/Volkspark.

   Lex geeft aan dat voor al deze onderwerpen de aanwezigen zich kunnen opgeven. Als er namen van bewoners bij de onderwerpen staan, dan kunnen wij ermee aan de slag. Lex geeft aan dat in de pauze iedereen zich kan opgeven voor het ontvangen van het verslag door het emailadres op te geven. Iedereen kan een kopje koffie of thee nemen en even bijkletsen. Het belangrijkste van de avond. Elkaar ontmoeten.

  6. Robson.
   In de uitnodiging voor de openbare wijkraadsvergadering was een alarmerende tekst opgenomen, “Kunnen we Robson redden?”. Het was de aankondiging dat de hoofdhuurder van het Robsonpand misschien wel failliet zou gaan in 2023. Voor de wijk betekent dat geen direct contact meer tussen wijkraad en bewoners. Geen centraal ontmoetingspunt meer. Is Robson te redden?Lex geeft een toelichting op het verontrustende krantenartikel. Lex werd gebeld door een journaliste, maar had verwezen naar Rudi Bastiaans (voorzitter Vierkwart). Lex wist toen niet dat Rudi haar had verwezen naar Lex. Het krantenartikel was een beetje negatief voor Domijn. Het verontrustende artikel had echter wel gevolgen voor de zelfstandige huurders. Die kregen er last van. Rudi Bastiaans geeft een toelichting over het naderende onheil. Het valt gelukkig mee. Na de Coronaperiode zijn er veel activiteiten in de centrale ruimte. Deze ruimte is echter slecht geïsoleerd. Het dak is bijvoorbeeld niet geïsoleerd. Ook zijn er drie heaters, maar dat gebruik van heaters is met de huidige gasprijzen niet te betalen. De energienota is 20.000 euro per jaar en dat is heel veel geld voor kunstenaars. Stichting Vierkwart heeft een zeer positief gesprek gehad met Domijn. Op korte termijn wordt een quickscan gedaan en hopelijk komen daar mooie verbeterpunten uit. Domijn is als verhuurder bereid om het pand te verduurzamen. Lex is blij dat er gewerkt wordt naar een oplossing en sluit dit onderwerp af.
  7. Betaald parkeren
   In de openbare wijkraadsvergadering van juni waren de meningen verdeeld. Moeten we dat wel doen, de wijk enquêteren? En zo ja, hoe dan? Kan de parkeerdruk ook op een andere manier omlaag? Lex geeft aan dat de commissie Parkeren vergaderd heeft en vraagt aan Marlijn om een toelichting. Marlijn woont sinds 1990 in de wijk en zij heeft met 6 andere mensen vergaderd over dit onderwerp. De conclusie is dat er geen enquête komt voor heel de wijk. De overlast is namelijk verschillend per straat. Waar parkeeroverlast is, is de oorzaak heel vaak Saxion en MST. Saxion heeft voor de docenten wel oplossingen, maar niet voor de studenten. Er worden zelfs kaartjes verspreid waar je gratis kan parkeren. De commissie Parkeren ziet als oplossing om met Saxion en MST in gesprek te gaan.
   Lex benadrukt dat de bewoners nog steeds zelf om invoering voor betaald parkeren kunnen vragen. Wie het wil, kan met de buren via een enquête betaald parkeren invoeren.  De meerderheid moet echter wel voor zijn.Het onderwerp betaald parkeren leeft onder de aanwezigen. Een parkeerkaart kost nu al 80 euro. Als je een eigen oprit of garage hebt, dan krijg je alleen een bezoekersvergunning. Het is een verstandige beslissing van de commissie Parkeren om niet een enquête voor de hele wijk in te voeren.
  8. Studenten in de wijk.
   Lex heeft een hobby. Hij wil namelijk studenten in de wijkraad hebben. Wij hebben zoveel studenten in de wijk, maar ze zijn weinig betrokken. Alleen als het uit de hand loopt, dan wordt de wijkraad betrokken bij een conflict. Dat vindt de wijkraad toch wel een negatieve benadering en vraagt zich af of het niet positiever kan. Er wonen veel mensen naast studentenhuizen. Soms gaat het goed en soms gaat het niet goed. Er is zowaar een student aanwezig. Hij vertelt dat er een goed contact is met de buren. Nieuwe bewoners stellen zich voor en natuurlijk worden de studentenfeesten aangekondigd. Ook een andere wijkbewoner weet te vertellen dat het aan de Janninksweg een levendige boel is. Een stukje noaberschap met glaasjes jenever en krentenwegge, een kerstdiner met oud bewoners en altijd gaat het oude bankstel in de fik met Oud en Nieuw. Soms is de betrokkenheid van de studenten wat minder en dan neemt de overlast ernstige vormen aan. Het lijkt wel of de studenten het niet snappen. Een bewoner die vroeger ook student is geweest heeft daar wel een verklaring voor. Studenten leven in hun eigen bubbel. Er is tijd te kort om zich bezig te houden met buurtbewoners. Een adolescent heeft geen ruimte voor de buurt! Hij of zij reageert impulsief en beseft niet dat er overlast kan zijn. De gouden tip komt ook uit de zaal. Stel je voor en een hapje en drankje gezamenlijk is ook een goed idee. Overlast is alleen op te lossen met de buren. Eigenlijk zouden alle bewoners die wonen naast een studentenhuis geschikt zijn als vrijwilliger voor Buurtbemiddeling!
  9. Lex komt nu aan de Rondvraag.
   Een bewoner vraagt om een bloembak. Lex geeft aan dat de website van de wijkraad (HLVK) een formulier heeft voor de aanvraag.
   Een andere vraag is hoe het staat met de plannen rondom Macandra? Dit gebouw zou toch verbouwd worden? De bouwvergunning is verleend, echter de flat wordt niet verbouwd. Iets met de hoge kosten. De projectleider verhuurt de flat aan bewoners en doet verder niets. Lex vertelt dat Gerard Wieffer met de bewoners een activiteit gaat ontwikkelen. Lex gaat binnenkort met de eigenaar van Macandra en omringende gronden lunchen. Misschien hoort hij dan meer.
  10. Sluiting en napraten met een drankje.
   Door de 60 wijkbewoners was de temperatuur in de grote zaal van het Robson toch zeer aangenaam.

 • Delen met je vrienden: