Skip to main content

Verslag openbare wijkraadvergadering – 8 februari 2024

Volle bak en volle agenda
Donderdag 8 februari vond de eerste openbare wijkvergadering van dit jaar plaats bij Connect-U. Zo’n kleine 60 deelnemers waren nieuwsgierig naar de laatste ontwikkelingen in de wijk en namen deel aan het overleg.

Robin van der Mey, de manager van Connect-U (links) en Lex Pauka bij de opening van de Openbare wijkvergadering op 8 februari 2024.
Robin van der Mey, de manager van Connect-U (links) en Lex Pauka bij de opening van de Openbare wijkvergadering op 8 februari 2024.

Presentatie Connect-U
Robin van der Mey, locatiemanager en tevens gastheer opende de avond samen met voorzitter Lex Pauka. Op het horecaplein achter de entree van het gebouw zijn alle wijkbewoners welkom voor koffie, een snack of een hapje. Het is van 9.00 tot 17.00 open en desgewenst laat Robin bezoekers graag meer van het gebouw zien. Er kunnen bijeenkomsten, presentaties en evenementen georganiseerd worden. Hij wil zelf graag een kunstexpositie houden en hoogstwaarschijnlijk kunnen ook de biljartenthousiasten uit de wijk straks terecht in Connect-U.

Voedselbank, kledingbank en meubeldepot naar Haaksbergerstraat 153
John Bannenberg en Herman Groeneveld, werkzaam bij de gemeente, zijn enthousiast over deze samenvoeging in de voormalige Fordgarage. Zij laten zien hoe de service aan mensen, die gebruik moeten maken van deze voorzieningen, verbeterd wordt op één locatie. Eerst worden de kledingbank en het meubeldepot ingericht en waarschijnlijk nog vóór de zomer ook de voedselbank. Zorgen zijn er bij de wijkbewoners vooral over verkeer en zwaar transport. De gemeente denkt dat het mee zal vallen want zwaar transport gaat dat via de achterkant van het gebouw. Dus weinig overlast. Beide heren adviseren wel om te melden als dat zich toch voordoet. Het lijkt Lex raadzaam de werkgroep Parkeren en Verkeer van de wijk bij verder overleg te betrekken.

Kinderwijkraad
Tijd voor iets luchtigs. Elles de Wit en Marco Rosema praten de buurt bij over een kinderwijkraad. Doel is om kinderen meer te betrekken en mee te laten praten over zaken die voor hun van belang zijn. Bedoeling is om kinderen tot ca 12 jaar bijvoorbeeld een wijkschouw te laten doen en voorstellen te ontwikkelen voor activiteiten en fysieke aanpassingen in de wijk. Op de eerste spelletjesmiddag waren zo’n 18 kinderen met hun ouders aanwezig. Op 6 april (noteer) is de volgende spelletjesmiddag gepland. Dan wordt ook de route voor kinderwijkschouw bepaald.

Komst AZC
Over kinderen gesproken. In het nieuwe AZC dat in de loop van dit jaar aan de Parkweg verschijnt zal de populatie uit meer dan 100 kinderen bestaan. Remko Kootstra licht dat toe in een gesprek met Gerard Wieffer. Als alles meezit wordt het nieuwe AZC medio juli geopend. Dan stopt de noodopvang op het vliegveld. Voor het zover is moet er nog veel gebeuren. Aanwezigen op deze avond uiten o.a. hun zorgen over veiligheid, vuile bodem en de infrastructuur. Remko wil een volgende keer ook laten zien hoe de situatie er ter plekke uit gaat zien. Hij houdt graag de vinger aan de pols samen met onze wijkbewoners.

9 juni Wijkmuziekfeest
Wat dacht u van een feestje in de wijk? Anneke Coops en Patrick Wigman van de Stadsharmonie Enschede hebben zin in een feestje voor wijkbewoners en muziekliefhebbers. Samen met leden van de wijkraad worden nu de voorbereidingen getroffen. Het plan is om op 9 juni aanstaande op het plantsoen van de Groen Bogen een bescheiden festival te organiseren. Ideeën voor een koffieconcert, muzikale workshops, dirigentenoefening en kleedjesmarkt worden uitgewerkt. Mensen die een bijdrage willen leveren kunnen zich melden bij secretaris@horstlandenveldkamp.nl. De wijkbewoners stemmen deze avond in met een bijdrage van 2500 euro uit het wijkbudget.

Openbare ruimte
We maken kennis met Marco Damhuis, de verantwoordelijke man voor al het groen en zaken van de openbare ruimte. Voor alles dus dat zich afspeelt in de openbare ruimte. Voor de oplossing van afvalproblemen, beschadiging van straatmeubilair, bestrating of wensen voor meer groen kunnen we bij Marco terecht m.damhuis@enschede.nl.

Wijkcoach
Fennie Kort, onze wijkcoach, neemt elke tweede woensdag van de maand deel aan het wijkspreekuur aan de Blekerstraat 165 van 17.00 tot 18.00 uur. Maar mensen kunnen ook via de huisarts of gemeentelijke instanties naar de het wijkteam verwezen worden. Fennie richt zich met name op mensen die een vraag of probleem hebben waar ze zelf niet uitkomen. Zij denkt mee over de oplossing van daarvan en verwijst vaak naar deskundigen die kunnen helpen. Op 053-4817900 zijn de wijkcoaches van de gemeente bereikbaar.

Parkeren en verkeer
De hekkensluiter van de avond is Anne Lamers. Sinds kort weer actief in de wijkraad. Nu met de portefeuille Parkeren en Verkeer. In een professionele slideshow neemt ze ons mee langs een aantal knelpunten in de wijk. Op 20 februari gaan bewoners samen met Veilig Verkeer Nederland de situatie Volksparksingel richting Parkweg bekijken. Er wordt overlegd over een proef met een ‘schoolstraat’ om de situatie bij het in- en uitgaan van de school aan de Prinsenstraat te verbeteren. In Roombeek is dat prima gelukt. De ingang van Saxion aan de Tromplaan wordt op de stoep geblokkeerd door massa’s fietsen. In en om de Haaksbergerstraat staat een wijkschouw gepland. Wie mee wil doen meldt zich bij secretariaat@horstlandenveldkamp.nl.

Rondvraag
– Hoe kunnen bewoners de wijkraadsleden beter leren kennen?
Gaan we iets op bedenken.
– Waar melden voor deelname aan Raamwerk op 13 en 14 april?
Bij secretariaat@horstlandenveldkamp.nl
– Wanneer is de volgende Plantjesmarkt?
Op zaterdag 20 april Blekerstraat 165


  • Delen met je vrienden: