Skip to main content

Het verhaal van de wederopbouw

Verhalen van de Wederopbouw is een film-drieluik met verhalen over de Wederopbouw van de wijk Horstlanden -Veldkamp. Het is het vervolg op de film Het Bombardement, een film over het bombardement van 22 februari 1944, waarbij 40 mensen in de wijk omkwamen.

Wat er aan vooraf ging
Stichting Cultuurgoed kondigde in 2019 een film aan over de Wederopbouw van de wijk. Hiervoor werden oproepen in de wijkkrant gedaan die mensen aanmoedigde om met hun verhalen te komen. Met bewoners uit verschillende delen van de wijk zijn rondetafelgesprekken gehouden waarin herinneringen werden opgehaald. Het verhaal van de één bracht herinneringen bij de ander boven. Vervolgens zijn een tiental wijkbewoners benaderd om hun herinneringen aan de periode 1945–1970 voor de camera te vertellen. Verhalen die onze wijk zoals wij die nu kennen in een heel ander perspectief plaatsen. De verhalen zijn geïllustreerd met fotomateriaal uit diverse bronnen, waaronder familiealbums. Niet alleen de wijk, maar heel Nederland veranderde. Annegreet van Bergen, journalist en schrijver van onder andere de bestseller Gouden Jaren heeft voor de voice-over de verhalen van de buurtbewoners in breder perspectief geplaatst. De voiceover is ingesproken door Nathalie Baartman. Addy Scheele, opgegroeid in de wijk en ooit lid van de Textielbeat-band Ronal Four, maakte de muziek bij de film.

Drieluik
Verhalen over de Wederopbouw kent drie delen. Deel 1 gaat over Bouwen en Wonen, deel 2 over Werken en Winkels en Deel 3 is een verzameling van Jeugdherinneringen. Het is een levendige film geworden vol persoonlijke en vaak vermakelijke verhalen van mensen die in de wijk wonen of hebben gewoond. De film is niet alleen voor de bewoners uit de wijk interessant, de verhalen zijn ook voor de rest van Nederland herkenbaar.

Bouwen en Wonen
Na het bombardement op de wijk moest Horstlanden-Veldkamp weer worden opgebouwd. Tegelijkertijd was er een tekort aan (bouw)materialen en was er woningnood. Langzaam deden douche, wasmachine, brommers en auto’s hun intrede, wat de samenleving veranderde.

 

Werken en Winkels
Na de oorlog waren er nog veel buurtwinkels, de melkboer kwam aan de deur. In een straat zaten soms twee kruideniers. Drie slagers zaten op 100 meter van elkaar. Iedere zuil (geloof) had haar eigen winkels. Verschillende grote fabrieken stonden gewoon in onze woonwijk. Mensen woonden dicht bij hun werk en gingen lopend of per fiets naar hun werk.

 

Jeugdherinneringen
Kinderen speelden altijd buiten en vermaakten zich met minimale middelen. Buiten haalden ze ‘kattenkwaad’ uit. De kermis in het Volkspark was voor velen een hoogtepunt. Een gemoedelijke tijd. Een tijd met drumbands in de wijk, maar met de komst van de beatmuziek in de 60-er jaren begon er
veel te veranderen.

 

De films zijn een initiatief van stichting Cultuurgoed en zijn mede mogelijk gemaakt door de wijkraad Horstlanden Veldkamp, Forum Erfgoed Enschede, Historische Sociëteit Enschede- Lonneker, Erfgoedvereniging Heemschut, Rabobank Enschede- Haaksbergen, provincie Overijssel, gemeente Enschede en het VSB fonds.

Stichting Cultuurgoed
info@stichtingcultuurgoed.nl


  • Delen met je vrienden: