Skip to main content

Verkeer in de wijk gefilmd

Het is alweer een tijd geleden dat de wijkraad besloot een aantal verkeersknelpunten in de wijk te filmen. Daarmee wil de wijkraad de verkeerskundige van de gemeente ervan overtuigen dat er op dat gebied heel wat te verbeteren valt in onze wijk.

Geert Klement en Henk Hoitink, leden van de wijkverkeerscommissie, hebben een aantal gevaarlijke situaties in kaart gebracht. Vervolgens hebben Patrick Drijver, de filmer en Vincent Hageman als presentator deze op film gezet. En dat is niet alleen een verhelderende film geworden. Er valt ook nog wat te lachen.

Op de Openbare wijkvergadering van 17 maart 2022 is de film vertoond aan de wijkbewoners en aan verkeerskundige Roelof Jan Pierik. Aansluitend spraken we met Roelof Jan af dat de hij voortaan regelmatig met de wijkverkeerscommissie overleg pleegt over mogelijkheden om tot verbetering te komen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de opbrengst van dat overleg.

Als u aandacht wilt vragen voor ongewenste situaties, meld dat dan met een mailtje aan secretaris@horstlandenveldkamp.nl. Dan zorgen wij dat uw bericht bij de wijkverkeerscommissie komt.


  • Delen met je vrienden: