Skip to main content

Welke sufferd heeft dit nou weer bedacht?

Deze wijkfilm ging tijdens de openbare wijkvergadering op 16 maart in première. Roelof-Jan Pierik, de verkeerskundige voor onze wijk, gaat in deze film in op vragen van wijkbewoners over het hoe en waarom van bepaalde verkeersoplossingen. Het was goed dat Roelof-Jan in de zaal aanwezig was. Veel wijkbewoners waren nog lang niet met hem uitgepraat en zagen hun kans schoon om even rustig met hem te overleggen. U kunt de film bekijken op www.hlvk.nl. Daar vindt u ook een contactformulier waarop u ook vragen en opmerking over verkeersproblemen kunt plaatsen. Wij zorgen er voor dat ze bij Roelof-Jan terecht komen via de verkeersclub van de wijkraad.


  • Delen met je vrienden: