Skip to main content

Vol verwachtingen klopten onze harten

Eind december kreeg de wijkraad te horen dat onze Lex Pauka en secretaris Dédé Grützmacher speciaal waren uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie van Burgemeester en Wethouders in het Muziekcentrum. Wat zou de reden kunnen zijn? Onze voorzitter, Lex, kon er niet bij zijn. Hij ontving een brief van de burgemeester, die hij pas op de dag van de nieuwjaarsreceptie mag openen. Heel geheimzinnig allemaal en wij waren heel nieuwsgierig.

Het is 9 januari 2024, de nieuwjaarsreceptie begint. Dédé heeft een paar supporters meegenomen naar de speciale ontvangst. De wijkraad is bijna voltallig aanwezig en wacht ook vol spanning af. Dan neemt de burgemeester het woord en roept Dédé op het toneel. Zij én Lex ontvangen de Enschede Speld voor het vele werk dat zij voor onze wijk Horstlanden Veldkamp hebben verricht. Deze gouden speld is heel bijzonder en wordt niet vaak uitgedeeld. Ze hebben het dubbel en dwars verdiend. Een stralende Lex laat via whatsapp weten hoe blij verrast hij is. Dédé staat met een grote bos bloemen te glunderen op het toneel. Wij zijn trots. Apetrots op dit duo én op onze wijk.

GW


  • Delen met je vrienden: