Skip to main content

Volkspark, de Commissie kijkt vooruit

De Commissie van Beheer nodigde omwonenden op 28 september uit voor het halfjaarlijks overleg. 13 bewoners gaven gehoor aan de uitnodiging. Niet veel dit keer, maar de sfeer was positief. Kritisch zoals altijd, maar constructief. De Commissie praatte ons bij over de stand van zaken m.b.t. de plannen, een korte terugblik op de evenementen en hoe nu verder. Secretaris Frans-Jozef van der Vaart legde nog eens uit dat realisering van de toekomstvisie een lange adem vraagt en veel creativiteit. Gemeente en Commissie werken nu aan een verrijkingsplan wat uiteindelijk moet leiden tot een uitvoeringsplan. Hoog op de agenda staan de plannen voor de stadsbeek die ook in, langs en door het Volkspark zal lopen. De plannen daarvoor moeten voor het eind van dit jaar klaar zijn. Uitvoering in 2023.

In het tweede deel van de bijeenkomst werd met name gekeken hoe de buurt meer betrokken kan worden bij de realisering van de plannen én bij het onderhoud. Uit de enquête die afgelopen winter werd gehouden door een groepje buurtbewoners (op hún initiatief en niét in opdracht van de Commissie zoals abusievelijk in de wijkkrant stond) kwam naar voren dat verschillende mensen bereid zijn hun steentje bij te dragen. Ideeën die nu werden aangedragen waren onder meer, het adopteren van een van een deel van het park door groepjes mensen, een schoonmaakdag, een appgroep, waarin beheerders een oproep kunnen plaatsen voor medewerking van vrijwilligers en de oprichting van een klankbordgroep die regelmatig meedenkt met de Commissie en die de ontwikkelingen kritisch en constructief volgt. De bereidheid bij de bewoners is er. Maak daar gebruik van!


  • Delen met je vrienden: