Skip to main content

Vrolijke boel

Woensdagmiddag half drie in de grote ruimte van Vierkwart het Robson gebouw verzamelen zich meer dan 20 kinderen met hun ouders. Meestal de moeders. Ze hebben zich opgegeven voor de kindermoestuin. De belangstelling overtrof de verwachting en daarom moesten er twee groepen op verschillende dagen ingepland worden. De indeling in de groepen vergde even een beetje tijd én geduld van het jonge volk, maar daarna rende men opgetogen naar buiten, naar de plek waar straks hun bakken komen te staan. Voor elke kind één. Eerst moest de plek waar de kindermoestuin komt schoongemaakt worden. En ze maakten er bijna een wedstrijd van. Wie kan het meest tuinafval naar de composthoop sjouwen. Een vrolijke boel. Annette Krijnen gaat tuinders van de toekomst begeleiden.


  • Delen met je vrienden: