Skip to main content

Wat is er gebeurd met het budget voor de zonnepanelen?

In 2019 besloot de wijkraad een budget van 6000 euro te reserveren als bijdrage aan de kosten voor zonnepanelen op het Robsonpand. Het idee was dat op die manier de energiekosten voor de gebruikers van het gebouw laag konden blijven. Maar ja, de dingen gaan nu eenmaal niet altijd zoals gepland. Tijdens de voorbereiding van het werk bleek dat er geen geld van de wijkraad nodig was om de zonnepanelen op het dak te krijgen. Dat was goed nieuws. Maar het slechte nieuws was dat de gebruikers van het pand ook niet konden profiteren van de energie-opbrengst. En de wijkraad bleef zitten met een geoormerkt budget dat niet besteed kon worden. Wat te doen?

Duurzaam tuinieren kost ook geld

Dit jaar kwam de oplossing. Domijn, druk bezig met het bebouwen van het Robsonterrein, verraste de wijkraad met de mededeling dat zij niet bereid was om extra geld te steken in de moestuintjes. Daardoor ontstond een tekort van 10.000 euro. Geld dat nodig was voor het afgraven en opbrengen van de juiste grond om de tuintjes geschikt te maken voor duurzaam gebruik. Normaal zou de wijkraad de wijkbewoners in een openbare wijkvergadering hebben gevraagd akkoord te gaan met het voorstel om daar het niet gebruikte budget aan te besteden. De coronamaatregelen maakten dat onmogelijk. Wij naar de gemeente. Die begreep het probleem en vond een oplossing, waarmee de kosten niet hoger uitvielen dan het beschikbare budget. En U kennende, vertrouwt de wijkraad erop dat u het met deze besteding eens bent. Ga maar eens kijken in de Blekerstraat 165 hoe mooi de moestuintjes er, zonder gebruik van kunstmest of gif, nu al bij liggen.

Lex Pauka


  • Delen met je vrienden: