Skip to main content

Wat u kunt doen voor het behoud van een prettig klimaat in Horstlanden Veldkamp.

Het klimaat verandert. Ook in onze wijk. En het goede nieuws is dat we ook als bewoners een bescheiden bijdrage kunnen leveren om ons daar op voor te breiden.

De gemeente heeft daarvoor het initiatief genomen en geeft bewoners in de wijk allerlei tips om te verwachten wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Een belangrijk project is de aanleg van een nieuwe stadsbeek om regenwater af te voeren. Deze begint bij de Haaksbergerstraat, loopt langs het Blekerpad, gaat daarna via het Volkspark langs de Westerval en mondt uit in het Twentekanaal.

Met de aanleg wordt dit najaar gestart. In september is er een bijeenkomst in het Robsongebouw om het project toe te lichten. Alle wijkbewoners krijgen daarvoor een uitnodiging in de bus.

Maar we hoeven natuurlijk niet te wachten op projecten van de gemeente. U kunt zelf al een begin maken. Denk daarbij o.a. aan:

  • Groene daken op schuurtjes en carports.
  • Tegels in de tuin vervangen door groen.
  • Meer bomen in de tuin.
  • Dakwater afvoeren in de tuin op een zodanige manier dat de grondwaterstand niet hoger wordt.

De wijkraad en de gemeente werken al aan plannen voor meer bomen bij het Regenboogveld.

De gemeente nodigt bewoners nadrukkelijk uit mee te denken. Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met Rosa Vos, medewerkster van de afdeling Gebieds- en Projectontwikkeling via r.vos@enschede.nl. Zij heeft handige tips en denkt graag met u mee.


  • Delen met je vrienden: