Skip to main content

Wijkraad ondersteunt nieuw bestemmingsplan van gemeente

Met een brief aan de gemeenteraad ondersteunt de wijkraad het plan van de gemeente om onzelfstandige bewoning en misstanden met de kamerverhuur tegen te gaan. In de brief maakt de wijkraad duidelijk dat zij niet tegen studentenhuisvesting is, maar wel tegen huisjesmelkers die weinig oog hebben voor hun huurders en voor het effect dat hun activiteiten kunnen hebben op de leefbaarheid van de wijk.

In het nieuwe bestemming staan vijf punten centraal:

  1. Per pand maximaal 7 afzonderlijke kamers
  2. Minimale gebruiksoppervlakte als er kamers bijkomen
  3. Minimaal 50 meter afstand van een bestaand pand waar kamers worden verhuurd
  4. Bergruimte voor afvalcontainers en fietsen
  5. Algemene vereisten waaronder ook het voorkomen dat een kwetsbaar woon- en leefklimaat verslechtert.

De wijkraad geeft de gemeente in haar brief, naast enkele wensen die betrekking hebben op HorstlandenVeldkamp, een paar tips om het bestemmingsplan verder aan te scherpen en te verbeteren. Om vervolgens te concluderen dat het zeer wenselijk is dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Klik hier voor de volledige tekst van de brief.


  • Delen met je vrienden: